Vrijheid van emoties, pijn en ziektes met EFT

over E.F.T. door Bea van Wierst

Vrij zijn van hinderlijke, stressvolle emoties, van pijnen en kwalen, is steeds meer mogelijk met behulp van allerlei middelen en technieken die ons daarbij helpen. Emotional Freedom Techniques (E.F.T.) is een uitzonderlijk adequate methode. Het is een simpele techniek, die vaak werkt waar andere technieken dat niet doen, en die soms ook nog uitzonderlijk snel werkt.

Oude Chinese geneeswijzen en emoties
Al ruim 5000 jaar zijn in de Chinese geneeskunde de meridianen en verschillende vormen van genezing door stimulatie van de meridianen bekend (acupunctuur, Siatsu e.d. maar ook Chi Neng, Tai Chi). De connectie tussen organen en meridianen en tussen emoties en meridianen is daar ook al heel lang bekend. In China heeft men in oude tijden veel over snelwerkende en preventieve geneeswijze ontdekt. In die periode was het voor de Chinese geneesheren noodzakelijk. Een arts werd enkel betaald voor alle gezonde cliënten die hij had, zodra iemand ziek was hoefde deze niets te betalen. Daarnaast was de druk op het gezond houden van mensen groot: als je meer dan vijf of tien echt zieke mensen in je praktijk had, dan werd er een vlag voor de deur geplaatst en wist iedereen dat dit een geneesheer was met zieke cliënten! Dus preventie en snelle genezing was noodzaak en dit was mogelijk door de uitgebreide kennis over kruiden, en door reeds bij minimale klachten en bij emotionele verstoringen te werken aan het herstel van het energetisch systeem.

Emoties zijn een energieverstoring
EFT is gebaseerd op dit laatste element uit de oude Chinese geneeskunde: door stimulatie -het tikken- van de energiebanen wordt het energetische -elektrische- systeem terug in balans gebracht. Een emotie is het gevolg van een verstoring in het energetisch systeem en door dit systeem op pijl te brengen, te vernieuwen, wordt de energiestroom door het systeem zuiverder, dus zonder verstoringen, en daarmee zonder de pijn van de emoties.
Het energetisch systeem in het menselijke lichaam wordt wel vergeleken met het elektrische circuit in een auto. Als daar ergens een verstoring of onderbreking in het circuit zit, dan werkt er iets niet. Als je de bedrading en/of de elektrische onderdelen die niet functioneren, vervangt door goed functionerende, dan werkt het systeem weer optimaal.
Het elektrische circuit in een mens is aantoonbaar (en kan gemeten worden) in het hart (ECG) en in de hersenen (EEG), en het kan gemeten worden op punten op bepaalde banen in ons lichaam: de meridianen.

Wat is E.F.T.
EFT maakt dus net als acupunctuur en acupressuur (en Emotioneel Evenwicht) gebruik van punten op de meridianen. Het is een soort van acupunctuur, maar dan zonder naalden. Je gebruikt de kracht van het woord en focust op de klachten en op (onderliggende) gevoelens en emoties. Door de naam lijkt EFT een methode die gericht is op emotionele genezing. En daar is het zeker op gericht. En het kan nog veel meer: allerlei fysieke klachten en kwalen, (chronische) ziektes, trauma’s, fobieën, enz. kunnen oplossen of zeker verbeteren door EFT. Dat is niet zo vreemd want er bestaat natuurlijk een duidelijk verband tussen enerzijds gedachten c.q. overtuigingen en emoties, en anderzijds tussen emoties en lichamelijke gezondheid.

Emoties en gezondheid
Al houdt de allopathiesche geneeswijze zich niet of nauwelijks bezig met de connectie tussen emoties en ziekte, toch is het verband tussen organen en emoties, en ziekte en emotie niet onbekend in onze westerse samenleving. In ons taalgebruik is bijvoorbeeld veel van deze wijsheid vastgelegd: iemand kan iets op zijn lever hebben, of maakt van zijn hart een moordkuil, zou zijn hart eens moeten luchten of zijn gal moeten spuwen. Binnen de westerse geneeswijzen is deze kennis jammer genoeg echter nauwelijks onderzocht. Binnen de homeopathie, de alternatieve geneeswijzen of binnen aanvullende therapievormen wordt gelukkig steeds meer aandacht aan deze samenhang geschonken. Binnen de Chinese geneeskunde is echter al heel lang algemeen bekend dat boosheid, woede en opgekropte gevoelens met de lever te maken hebben, dat de galblaas te maken heeft met agressie, schuld en verbittering, en dat het hart sterk reageert op hart-liefdes-pijn, gekwetstheid en vernederde gevoelens. Van alle organen en meridianen is bekend welke emoties een rol kunnen spelen als er sprake is van een disbalans of een gezondheidskwaal.


De ontwikkeling van E.F.T.
De Amerikaanse psychiater Callahan was geïnteresseerd in acupunctuur en op de hoogte van de connectie tussen ziektebeelden, emoties en meridiaanpunten, toen hij rond 1980 een wanhopig gevoel had ten aanzien van de genezing van een cliënt. Hij heeft toen het tikken van meridiaanpunten uitgeprobeerd en de kracht ervan “ontdekt”. Hij is er mee verder gaan experimenteren, heeft de technieken aan anderen (professionals en leken) geleerd en inmiddels werken vele mensen, waaronder zo’n 25 % van alle psychiaters en psychotherapeuten in Amerika, regelmatig met Callahans techniek en/of met EFT, een verder ontwikkelde vorm er van. Doordat heel wat professionals deze meridiaantechnieken hebben onderzocht in de praktijk, en het gecombineerd hebben met andere technieken, zijn er inmiddels talloze toepassingsmogelijkheden bekend en wordt deze energetische healingmethode veelvuldig ingezet. Bijvoorbeeld bij mensen met een fobie (vliegangst, waterangst of hoogtevrees, etc.) of met emotionele klachten (van rouwverwerking, tot incest of depressies), maar ook bij het verwerken van trauma’s, en als diepgaande hulp bij het loslaten van allerlei verslavingen, zoals bijvoorbeeld bij eetproblemen, nicotine- of alcohol verslaving, gokken, nagelbijten.
EFT heeft vele toepassingsmogelijkheden. Als iemand problemen heeft -zich onzeker en snel afgewezen voelt- vanwege rapporten en stukken die hij moet inleveren dan zet ik EFT in, of als een ander problemen heeft met het geven van presentaties, of ter ondersteuning in het proces bij iemand met hyperventilatieklachten.

Langdurige en meervoudige trauma’s
Oorlogsveteranen dragen vaak vele traumatische gebeurtenissen met zich mee. Mensen die 20 jaar in therapie zaten en nog steeds nachtmerries hadden, zijn in 1 of 2 EFT-sessies van al hun problemen afgeholpen. Heel mooi en prettig hierbij is, dat er technieken ontwikkeld zijn, waardoor de persoon in kwestie niet eerst weer alle traumatische ervaringen opnieuw hoeft te beleven. Vaak kan men pijnloos of bijna zonder pijn de meest traumatische situaties loslaten. Al tijdens de behandeling blijkt dat de eerst pijnlijke herinneringen ineens geen pijn meer doen. Aansluitend blijkt dan bijvoorbeeld dat de nachtmerries en andere slaapproblemen of klachten eveneens verdwenen zijn.

Vergroten van prestaties
Zoals overbekend is in de sportwereld, is de prestatie van een topsporter voor een belangrijk deel afhankelijk van de mentale conditie en de mentale en psychische vaardigheden van de persoon. Negatieve overtuigingen over wie je bent of wat je kunt, opkijken naar anderen, jezelf niet op ieder gebied waarderen of mentale problemen op een heel ander vlak, kunnen funest zijn voor de prestaties.
Dat geldt net zo goed voor prestaties op het gebied van carrière of in ieder ander levensgebied. Door negatieve overtuigingen en emoties op te sporen en uit het elektrisch/energetisch systeem op te ruimen, kan de energie vrijer en vollediger stromen. De concentratie wordt eenpuntiger, het gemoed en gevoel positiever en de prestaties nemen kwadratisch toe.

EFT een wondermiddel?
Naast alle klachten e.d. is EFT ook een fantastisch middel binnen persoonlijke ontwikkeling. Waar groei stagneert, waar frustraties zijn of relaties niet lekker lopen, spelen negatieve gedachten of beperkende overtuigingen op de achtergrond een rol. En ook hier kunnen we de energiebanen schoonmaken, frustraties opruimen, door de meridianen op de juiste manier te stimuleren.
Vaak is EFT echt een wondermiddel: in één of twee behandelingen zijn de meeste fobieën weg, een ernstig trauma met alle fysieke gevolgen is opgelost en een hardnekkige kwaal blijkt -soms als bijproduct van een emotionele kwestie- helemaal verdwenen te zijn. Boosheid, verdriet, (faal) angsten, onzekerheid, enz. maar ook migraine, dyslexie, maagpijn, astma, burnout, stress, enz. enz. zijn regelmatig in enkele sessies en zonder medicijnen opgelost. In sommige situaties, bijvoorbeeld in complexe situaties met veel verschillende aspecten, moet je echter beschikken over veel doorzettingsvermogen.

april 2005

Ascentie en leven in een bijzondere tijd

De mensheid is de laatste 20-30 jaar massaal spiritueler geworden. Dit is niet zo verwonderlijk want we leven in een bijzondere tijd: we leven in een overgangstijd, een tijdperk van Transitie. De overgangsfase van 3D naar 5D is de verandering waarin wij mensen meer de liefdesenergie gaan ervaren. Van een 3 dimensionale wereld, met 3 werkende chakra’s, naar een verhoogde vorm van leven via de vierde dimensie, via de groei van het hart chakra, naar leven vanuit liefde en vrij expressie geven vanuit liefde. De instroom van hoogfrequente energie -van liefdesenergie- is volop aan de gang en wordt enkel maar sterker in de jaren die komen, tot we helemaal aangepast en getransformeerd zijn en in de allerhoogste Fotonen energie kunnen leven en genieten.

boeddhaCat

In tegenstelling tot 30 jaar geleden is het nu duidelijk dat dit niet een individueel proces is van Verlichting. Het is niet zo dat ieder voor zich deze weg zou kunnen gaan als die persoon daar voor kiest en daar naar gaat leven. Nee. Terwijl dit de laatste 2000 jaar wel zo was.

Maar nee, nu is het niet de persoonlijke Verlichting of het vinden van het Christusbewustzijn of  Boeddhaschap voor enkelen wat mogelijk is. Nee, nu is het voor velen bereikbaar. Ieder mens heeft een vrije wil en wie wil kan kiezen om te gaan leven vanuit het Hoger Zelf.

zonmetfloweroflife

We worden op vele manieren uitgenodigd en gestimuleerd om dit proces in en aan te gaan. We worden ook op diverse manieren ondersteund in dit grootse proces. Het hele universum ondersteund deze beweging. Krachtige zonneflarden komen met kracht richting de aarde.

Voor velen is het duidelijk dat we niet de enige levende wezens in de kosmos zijn en heel wat mensen zijn er van overtuigd dat er hulp voor deze grote transitie naar de aarde en naar ons gestuurd wordt door vele van die andere wezens die van ergens in deze kosmos komen.

Iedere dag verplaatst de Aarde zich verder in de Fotonengordel en ontvangt ze meer Licht. De Aarde komt zeer binnenkort in een bijzondere uitlijning te staan ten opzichte van Alcyone, de grote Centrale Zon, en de omringende universa. Voor de Aarde een groot moment van transformatie. De Aarde gaat door naar de verhoogde frequentie van de 5e dimensie. Eigenlijk is die verhoging van frequentie al een tijdje gaande. Sinds de jaren ’80 is de hartslag van moeder Aarde -de Schumann resonantie- al aan het klimmen. Er zijn al veel plaatsen op Aarde waar de Schumann resonantie bijna 13 Hz is.

En wij mensen worden uitgenodigd om wakker en bewust mee te gaan in dit proces. Of eigenlijk worden we er gewoon mee geconfronteerd dat dit nu eenmaal gebeurd. Of anders gezegd: vanuit ons Hoger Zelf hebben we er allemaal stuk voor stuk voor gekozen om in deze tijd hier te zijn en dit proces “aan den lijve” te ondergaan. De krachtige energieën die naar moeder Aarde worden gezonden om haar te helpen in haar proces, worden ook naar ons gestuurd om ons door ons proces heen te helpen.

fotonbelt

De energie van de 4e dimensie, de overgangsfase, brengt ons de (Fotonen=liefdes) energie van de 4e straal. Dit is het licht dat overeen komt met de frequentie van het hartchakra, het 4e chakra.

Door deze energie met de frequentie van het hart, een frequentie van licht die je ook simpelweg Licht of Liefde kunt noemen, komt alles aan het licht. Soms echter gebeurt dat via verwarring en chaos: we kunnen/willen vaak niet in één keer de stap maken en dan moet eerst het donker aan het licht gebracht worden. Het Licht schijnt dan op alle donkere, verdachte, verborgen en onkuise zaken. Ze komen in het zicht. We gaan ze zien. Niet dat deze dingen, dit onrecht niet al veel langer bestond. Nee het is al eeuwen een onderdeel van de dualiteit waarin wij leven. Maar nu komt alles en wijzelf zo in het licht dat het echt in het zicht komt. Bovendien vibreren we steeds meer op de hartenergie. Dat betekent dat we dingen die niet van het niveau van het hart zijn niet langer pikken. We pikken het niet langer want het voelt niet goed. Het voelt niet eerlijk en echt.

same Nasa url as the last one pleaseOnrecht, leugens, valsheid, oneerlijkheid, bedrog, kleinering, minachting, opzettelijk medicijnen maken die enkel goed zijn voor het farmaceutische bedrijf omdat ze de mensen ongezond houden of zelfs erger de mensen ziek maken; financieel uitgekleed worden door banken die over ons hoofd heen enorme winsten maken met ons huis en ons werk als onderpand; regeringen die slechts enkelen steeds rijker maken; wetenschap die leugens publiceert; media die slechts dat vertellen wat in het straatje van de eigenaar van het mediumapparaat past; rotzooi die in het voedsel dat we eten wordt gedaan; goede geneeswijzen en medicijnen die verboden worden; en ga zo maar door. We zijn het gaan zien, we worden wakker, we pikken het niet langer. Het kan zo niet door gaan.

Alles komt in het licht te staan en ook in ons persoonlijk leven komt alles dat donker en onzuiver is, alles dat op een lager niveau dan de hartenergie vibreert, in het licht te staan. Moeder Aarde gaat door naar de 5e dimensie, een veel hogere vibratie dan de 3e en de 4e. En wij mensen wonen op en in de energie van de aarde. We ontvangen diezelfde hoge energie om samen met de aarde deze frequentieverandering te ondergaan. Uiteindelijk wordt de energie op aarde zo hoog, dat alles wat onder het niveau van de 5e dimensie zit, niet meer op aarde kan bestaan.

Als we deze hartenergie in ons systeem ontvangen terwijl we de 3 wereldse en aardse chakra-lagen, en alles wat daar bij hoort, beleven en ervaren, en als er vanuit de hartenergie Licht wordt geworpen op alle donkere en verborgen stukjes en pijntjes van onze persoonlijkheid, dan vindt er transformatie plaats.

Uiteindelijk is het een proces van Verlichting (zie ook mijn artikel: Ascentie van moeder Aarde, persoonlijke Ascentie en de ‘Dark Night of the Soul’). Verlichting of Ascentie is opstijgen, omhooggaan in frequentie en dus in dimensie. Een deel van het ascentieproces is het verhogen en balanceren van de frequenties van de 7 hoofdchakra’s. Wanneer dit proces zich voltrekt zal het op zeker moment op een punt komen waarbij de chakra’s mooi en krachtig op één lijn staan en je verbinden met je hogere bestaansvorm, Je Hogere Zelf, van waaruit je hier naar aarde geïncarneerd bent.

virtue

Als het moment van uitlijning van je chakra’s is bereikt, dan kun je zeggen dat jouw ascentie of je verlichting is bereikt. Dat wil niet zeggen dat het proces van groei en frequentie verhoging dan helemaal klaar is en stopt. Dit proces gaat door tot we als ziel veel hogere frequentieniveaus bereiken, nog meer in eenheid met het goddelijke of de Bron. Maar als deze transitie vanuit de 3e  en 4e dimensie naar de 5e dimensie is volbracht, dan hebben we als mensheid een enorme evolutionaire stap gemaakt. Eentje die ook grote verandering in onze beleving van het leven brengt. Een verandering die je kunt vergelijken met die bijzondere beeldspraak van “de hemel op aarde brengen”. Want in verbondenheid met je Hoger Zelf leef je dan hier je leven op aarde vanuit je hartenergie, in mildheid, zonder oordelen, in onvoorwaardelijke liefde, in een maatschappij waar uiteindelijk niets van onder het niveau van de 5e dimensie kan bestaan.

Bea van Wierst, november 2012 (bewerkt artikel van 2010)

Evolving for the big Shift

Hello dear,                                                                         

This night I woke up having horrible cramps in my lower legs. Something completely new to me, but so bad that I decided to go out of bed at 4 a.m. Thinking about facing the early morning brought me back to the change in sleeping patterns; the period that waking up at 4 a.m. and staying awake for 2 hours happened frequently; the strange physical noises and things in the head, dizziness, getting flushes, aches and pains in my back and more that passed by in 2007 and 2008, and occasionally also in 2010 and this year. Also forgetting many things; not being able to write without many mistakes; not being able to get time, date and other information right in a little note, saying strange things as well as the need to send 3-4 emails, to get out the invitation correctly for a new starting workshop.

Butterfly
And I had to think of the help and recognition I had -and the people around me- sharing these strange experiences and reading about it in the updates of Karen Bishop who wrote all about the different ascension symptoms at that time. So I searched this morning on the web and saw that she is giving her energy rapports again. I hope they can help you when you feel strange and wonder how come.

Also still in bed with my cramps I had to think of an article from Brenda Hofman which I read yesterday about feeling very much ‘there’ but not being surprised when this week more intense emotions would suddenly show up. I wondered whether to repost it here but choose not to and to like and share it on Facebook. But after my experience of this night I feel I do want to share it (see link).

She writes that we may feel and express what ever shows up: laughter, joy, anger and express it as a child which spontaneous shows how it feels.

Also the old personal emotions can surface which want to leave us. And much more good stuff about emotions she shared.

When I went through the article yesterday, I recognized that for me it happened just that very morning. My biggest challenge – as for many people – is the money thing. Of course I created this situation myself to get over it. I’m sure of that.

A bit more than a year ago I realized that I never could complete my ascension process when I wouldn’t let go all my deep hidden fears about ‘not having enough money’ and ‘doing it all by myself’.

I also saw then that when I want to live completely in the 5th dimension, I really had to let go all attachments, judgments, and every old 3rd dimensional thinking pattern or emotion, all including my fears. Or at least my identification with them.

So finally I could take the step to leave my old life, and my family, which already had changed so much. And this last big change works: I’m meeting my fears and transmuting them.

Who Are You…..Really? a beautiful 10 min talk on video of  Gangaji

So although most of the time I feel great, yesterday morning I started my day in bed with an intense emotional clearing meditation. Then the day went on and I felt very good again. The universe reacted straight away with offering some money-help. Maybe it was because I cleared enough of the fear, or because I clearly expressed my need to several people. Or it was the intention I made after the meditation that I create a world which is always in support of me.

It doesn’t matter. For me it is clear that thoughts, deeds and intentions are creating our reality very quickly these days. So we need to really, really be aware of what we say, and which thought and feeling is behind that. Everything in the reality as we perceive it, is a mirror to show us whether we are enjoying and loving life or not. If not then we may look inside which attachment, thought, identification still is there. We may see the judgments or old pattern to let them go, because that is what life is showing us all the time.

When something of the old energy surfaces, we can let it go and then our world will change. When we want to live in heaven on earth we can’t take our old believes and fears with us. Their energy is just too low and they keep you from really passing the dimensional border. So you will go on experiencing life as it is now.

But you are very lucky: you choose to be born now and to make advantage of the big Shift. At this moment almost all of the Cosmos is helping Gaia, Mother Earth, and us with this big change. Lots of energy is send to Mother Earth and nothing can stay in the dark. This is what you see happening around you. Finally we start seeing all the dark and ugly things that have been going on in our world for many eons. Nothing can stay behind. When the light shines on the dark it can’t stay dark. It’s all coming in the light and then it can be transformed and even transmuted.

This same process is happening in our personal lives as well as global. It has to because Mother Earth is changing in dimension. And when she transmutes we have to transmute. We can’t stay on Gaia when we have a different frequency as she has. It is the time for it. Nothing even can stop this process. It is the next step in evolution. From a human being not able to see through the veils, which most of us had to put on when we entered this incarnation, we now evolve into a being without veils. Aware of who we really are: Lightbeings, sparks of God, Co-Creators of this world and finally the I Am. God incarnated in human form.

So I hope that you are helped a bit with my sharing and insights.

Bless you all, Namasté and In L’Akech

Bea

Keep Reading: You constantly project your beliefs, and their manifestations constantly “meet you in the face”

A big step in the shift has been made

The very strange thing is that only view people realize this. For quit many something did happen on the auspicious days in December, on the 12-12th and 21-12th and on or around Christmas. But for some it was not the big shift they hoped for, wanted or even expected. So many were disappointed, many felt: you can/could say all this but what is reality? What do I see when I look around me, when I look out of the window, when I see the News, in the conventional media or on the Internet? It is all the same. Nothing seems to have changed, nothing has changed. And some turn around and don’t want to even read anything about the big shift that is happening now. Because they think it is bullshit, it is a fairy tale, another story that promised a lot of good, but when you see what is the result ….

But a beautiful thing did happen: the frequencies did go up a big, big lot! And you can tune in on the new energies very easily now because they are strongly ‘in the air’. And they give you very much, they are very, very powerful. And all you have to do is be conscious of how this New Energy works, what it can give you, what it means for you and humanity, and of course you have to tune in.

VindulaErota

I hear some people reacting: what are you talking about? Did I miss something? How this all works then? So we go through this now: yes the energy changed magnificently and you can tune in through all forms of meditation and I recommend the kind of meditation that you can do every minute and second of the day. Alertness or being in the here and now and being conscious of how you are reacting on the world around you and all you experience personally, because when you do you can stay in this higher consciousness more easily.

I give you some simple instruction that you can use, but know that there are many ways to the 5th dimension (actually as many as there are people!).  First connect to your heart and feel the unconditional love there. Relax yourself and allow the beautiful feelings to expand and grow bigger and bigger. You may visualize and/or know that you (can) let in beautiful golden/white light (or light of any color) through your crown chakra and that this powerful (healing) energy fills your complete body, and even flows further and further and that it pours out of your skin into your aura. You can even imagine that all this light flows from you to other people and lightens them up. You can see/feel that this pure love and light makes everything in you and around you lighter (in contrast with the heavy feelings) and brighter and even more joyful and it fills you up with a sweet feeling of love. Unconditional love. Not for someone special  but for all and every one (and yes of course you also can feel this for a specific or special person).

loveButterfly

 

So this is one of the ways you can tune in with the beautiful love energy that is part of the higher frequencies, part of what the 5th dimension stands for. And you can do this as often as you want. Just take the time to do it. You also can do a different routine when you like more to work with mantra’s. Just connect with your deepest knowing of who you are: you are a spiritual being incarnated (gone in ‘carne’ = flesh in French) in a human body. You as spirit have come to this 3th dimensional world and took on the special veils of this dimension, but you still are spirit. Always. And that’s your highest identification, so that is the highest frequency in thought you can connect with. I am Spirit.

witteroos

You are spirit, you are light and love (because that is what spirit is), you are peace and joy and beauty. You are all these high and beautiful quality’s that you use to attribute on God, on Spirit. So you may identify with that: I am light, I am love, I am peace, I am oneness, and so on. So where ever you are: think these high truthful thoughts and lift your consciousness about who you are, and lift the frequency of thought that flows through you and experience one of the beautiful aspects of the 5th dimension: by thought we constantly create what we feel and experience. Just really do this for some time and experience the benefit of being the one who consciously thinks and who consciously identifies with who you really are. With our thinking we even create our whole life experience. We bring this world into (our) existence by our thinking. So play with it and feel the beauty that it brings you when you keep your thoughts high: you start feeling the love, peace and light which you reclaim You Are by saying: I am love, I am light, I am peace!

 beYourself 

So that’s some theory about who or what you are, and also what you can do as a result of being part of the 5th dimension and how to put it in practice. And in this you maybe already can sense one of the traps or difficulty’s of the 5th dimension and the very one why so many people don’t really experience any difference with how life was before and even just a few weeks ago. They don’t use their thinking consciously to raise the vibration; they think tricky thoughts (‘nothing has changed’, ‘it was all bullshit that something would change’, ‘what they told was just a fairy tale’) and they see those thoughts become the truth they see around them and then conform this to be so. And that while you as a co-creator are just trapped in your own vicious circle of thinking and creating! So that’s were you have to be very alert. You have to be conscious about what you think and feel and even what the underlying and unconscious thoughts are that you carry in you. Because reality will take form according your deepest and most sincere beliefs. And in this 5th dimension it takes form immediately.

317679_513022728725617_93651013_n

This is not an easy one for many people, but it is as it is. When you want to go on to be a 5th or higher dimensional being, and experience and live your life in the Golden Age, you really have to live and think it, and you have to leave all 3th dimensional thinking, knowledge, protocols, ideas, lies and everything else that make up the veil of the 3th dimension, behind you. All 3th dimensional frequencies -and with that all 3th dimensional truths- exist only in the veil of the 3th dimension. But they don’t completely disappear from your sight till you really leave all attachment to it behind. So it takes some de-coding or de-conditioning to come out of what has been your truth for quit some time. All you carry from this lifetime, but in your body you carry also the belief systems of many, many ages. Passed to you by the genes, habits, beliefs and culture of the parents you are born and/or raised with. Confirmed by millions and millions of people who thought about the same in many ways, and taught by a schooling system and media that only evolves as quickly as the consciousness of the mass. And it isn’t made more insightful these last years of rapid change with the dark forces controlling media, banks, schooling, science, military, medicine not for evolutionary sake but for personal gains. In contrary it all became an even bigger challenge.

change_of_perspective

In this ending the challenge for you can be stepping out of your old belief systems, by not buying the things that are taught and told you from a 3th dimensional view. By going inside and putting first things first: by raising your frequencies and thoughts, by connecting with your higher self, by taking responsibility for this all yourself, by knowing that when many people start doing this, many things can change in the outside world in quit a rapid way. The world takes form according to your beliefs. The 3th dimension is formed according to the beliefs of the mass about how life is. The mass looks most of the time to the past, and is projecting this – often added with fear – on the future. They look at the mass media, they follow mass thinking mostly out of fear. Many people walk around with big fear for death and big wishes for security. Many are longing for something better but holding on to the belief that nothing will ever change.

So when you really want to give your support to changing our world; when you really want to: You can make the difference!

You can go inside and doloveflowers the work there that you have to do. Changing your beliefs. Living the New Life and by that other people will start to see that for you something has changed and some people will follow you. And of course you have your own private mission, as mine is to write about these things and to show people this way. That’s why some of us already can feel and live these truths of the 5th dimension: we are the Wayshowers. We open the gate to a complete new way of living and keep the gate open. That’s why we are still here.

And many of us also have to go through deep pains and sorrow because by birth we have gone completely into the veils and also carry the old paradigms in all we are. We maybe understand now what’s going on, but life of the 3th dimension asks us also money for our houses, work for money, relationships that confronts us with old habitual ways of reacting and thinking, and with all kind of old beliefs that we may let go.

200002_447361575305159_833478742_n

And when you need some help then maybe this can do something for you (choose what you like):

We better start living the joy we are and when something triggers us out of our joy we do some inquiry (see the beautiful talk of Gangaji about inquiry Gangaji: Who Are You?: The Path of Self-Inquiry (Complete) 2 hrs 21 min).

Or we do some emotional or mental release (see the nice, simple and very effective way to ease emotional issues, fear and anxiety, which Judy Satori teaches us: http://www.youtube.com/watch?v=eJcNBUwfU3U ; 2 min.)

And of course for inquiry and release also The Work of Byron Katie can help enormously.

We raise our consciousness through whatever way of meditation.

rodevogel

We forgive all those who we blame, and all those who don’t know who they are and what they are doing (a beautiful and helpful book can be: The Disappearence of the Universe  written by Gary R. Renard, also in Dutch translated: De Verdwijning van het Universum).

And we strengthen our faith in all we can achieve, in all the help we get from Spirit, from all Light beings and/or God.

We express our thankfulness for everything we can feel this for (I do this every night before falling asleep) and we put down our intentions for what we like to achieve, how we like to live our day, who we like to be (this gives me often beautiful feelings to start the day with).

Read more:  THE ARCTURIANS ~ LIVING YOUR HIGHEST POINT OF PERCEPTION ~ Suzanne Lie, PhD. ~ January 4th, 2013

I wish you a joyful, beautiful and very good time,

Namasté and In L’Akech,

Bea

Ute Posegga-Rudel: Divine Mother – Dance Your Life, Centered in Stillness!

hello dear Friends,

See and relax in the in-closed video, it is a Beauty for Who You Are.
It brought me All the Love, may it bring You the same,

So much Love, Namasté,rodevogel

Bea

Ute Posegga-Rudel:

Divine Mother –Dance Your Life, Centered in Stillness!

As channeled by Ute Posegga-Rudel – January 04, 2013

http://radiantlyhappy.blogspot.co.uk/2013/01/divine-mother-dance-through-your-life.html

MY DEAREST ONES,
Here I AM again, your Divine Mother!

Indeed, I AM Divine Mother of every single being, as they are emanations of Myself in different densities or vibrations.

I AM Energy, I AM Vibration, and therefore all things are My Own Form.

Click here to view the embedded video. (10 beautiful Min.)

Mother, That I AM, is not very much known yet by many, as they perceive their reality with the mind. But even mind is My Own Form. Also mind is Vibration. And depending on the quality of your thoughts, they are vibrating either harmonious or disharmonious!

Is it not said, that energy follows every thought?
That is because thought is the first arrow that sends its intention into the Infinite Sea of Energy, to bring about creation.

You, by being aware of the vibratory reality of your existence, are able to rise your consciousness, to ultimately reach levels of awareness, on which you experience the opening to infinity. Then, and only then, you have reached a state where your full potential begins. And it begins there, because only from then all the universes are at your command.

The Key for your journey to this level, where the Grand Opening begins, is Love. You must love All and everything, inside and outside. And you must release all that which is not Love. On this path then you have transformed everything into Love. And then there is nothing you take personally. You are merely an open vessel and conduit for My Energy and Light.

It is not possible to walk this Ascending Path without understanding, that your nature is neither static nor develops in a linear manner! But you all are called to integrate the knowing that you are, as a manifested being, nothing but Frequency.

I AM the Mother of all vibrations, I Myself AM Vibration Itself in Is Highest Form, which Is the Power of Ultimate Light. As Light carries Information, I AM also Consciousness, the Consciousness that Is your Own Very Divine Being.

When Pure Consciousness starts to dominate Vibration with Stillness, the process of creation comes to rest! And the more Vibration dominates Pure Consciousness, the more unconscious one becomes. Therefore seek balance! Dance your life, centered in Stillness!

Now, as you are on the path of a great evolutionary progress, there is much vibratory movement in your body, in your mind and in your emotions, that you can suppress no longer! You must notice and accept it.

Because this, My Movement, liquefies your world, that seems to be solid, and this happens first in yourself, and then outside yourself, the world in which you live.

Understand that My Vibrations start to move ever more Graciously through all your bodies, gross and subtle, to Shake what is stagnant and to bring your evolution about, while you release what does not serve your growth.

Should you have been too closely bound to your world of rigid thought, perceiving it from “outside” through your separating mind, you will experience that this limitation is breaking open, so that you can fill the opening gaps with your allowance, to feel whatever emotion and density comes into your awareness, to joyfully expand what is true of you, and to release what is not.

If you resist this process, holding on too tightly to your concepts of a fixed reality, the coming times will be a challenge for you, as you try to contain a river in a bowl.

You see, what is happening now is my Loving and Graceful Gift to you, to wake you up to Yourself, to the Vibrational Being That You Are.

Your world will no longer be contained in a seemingly solid frame, where over time only very little changes. As it is evolving it will be recognized increasingly as water itself that is in constant move, following the inhale and the exhale of My Divine Heart! Therefore, your world will truly start to live from inside out!

Therefore, let go of your mindful tightness. Allow to feel the nature of your own fluid body and emotion and begin to swim with all your Love and all your Trust in My ever moving Sea of Light! Not planing with the mind, but moving with Its Waves.

Even the air, you are breathing, stands not still. So why should My Very Essence in which your breath arises, not be a surging infinity! My Essence, in Which innumerous vibrational creations come to pass!

Understand that as long as you think your identity as mind merely, you hold on to a peripheral, substitute of yourself. As such you are afraid! It cannot Realize That What You Are. Because you do not Feel your heart, that ever pulsing Core of your Being, physical, ethereal and spiritual.

Therefore many are now beginning to experience how their outer shell of illusionary self-identity is breaking down, – but know My Beloved Ones, that this is no disaster, this is My Highest Blessing!

Because it loosens lovingly your grip on the illusion and draws you back and into the Real You. Your Real You, the Magnificent Being, That You Are, is the Center of all worlds and universes. In fact, all worlds and universes vibrate in and around you, and even as you, while you enjoy their constant flow.

Accept that you are both: Infinite Stillness and Infinite Vibration and Movement and Change. To master the Oceans of change, they must be recognized by you as your tools for enjoyment.

Mind can never truly enjoy. But feeling can, the Feeling of My Divine Qualities of Vibration, Movement and Change, and Bliss and Love.

As you grow, your enjoyment wants to grow, and with it your participation in the Oceans of Existence. This is Your True Home, but you cannot return to It without Me!

I AM, there, available fully to you, where You Stand at the Grand Opening to Infinity, where truly all things are possible!

But first start with your little tool of body and emotion, and recognize and honor them as My Divine Gift to you, to learn about vibration that sets you free. Continue with your greater world, that Is your Blessed Mother Earth.

She Is You, and always Is so very Dear to Me, as One of My Beloved Children. As She vibrates in Resonance with My Divine Womb, I hold Her and all of you, and every being that lives with Her, in My Great Embracing Love.

Trust the Great Divine Process, My Beloved Ones! Allow yourself to Vibrate in Me, with Me and Ultimately As Me!

I AM your Divine Mother!

Message conveyed by
Ute

Thinking out of the box and making an intention

Hello my dear,                                                                  Share

I woke up one morning last week and there was this beautiful intention (see further on). I tried to share it with as much lightworkers as possible, but till now the persons/sites I send it to don’t respond. That’s one of the reasons why the question about having a blog triggered this blog into being.

I hope many of us will share and use this intention.

Many people wake up and want the world to be different. People wake up and see everything around them being more exposed. I love it that people wake up and that many of them feel the urge to wake up even more people. And sometimes I want to add a new view about how one can make a bigger change happening. That happened this week when I read 3 or 4 times a text of someone who really wants to do his or her best, but who uses words and views that are keeping them self and/or others smaller than we are. Someone who keeps referring to himself as being ‘not yet there’. Or someone who keeps referring to past knowledge, and with that -if I may say- you belittle yourself and the big shift that’s happening now.

The very moment you say or write that you are ‘not yet there’ you identify with the small 3D mind and person which you also could ignore and/or correct. Because you are NOT a small person, you are God incarnated in a human form and when you call yourself different then that you still believe that you are small.

But you don’t have to believe this. You may identify now with who you really are. God in human form. And when you are still a bit shy: you may say/think of yourself as a spark of God in a human form.

In our personal lives it is all about starting to think out of the box, no longer keeping yourself in the existing paradigm and stepping fully into your multidimensional being, NOW.

So when we then stop dreaming the dream that this World (3D) is real (and the only existing, and that we never/only slowly can change this), then -when we stop dreaming- the dream is over.

And the more lightworkers can do this, the higher the vibrations we can receive -and give- and the more lightworkers wake up and with all the light coming to Mother Earth the old dream can’t keep it’s hold.

So the more we all wake up out of the dream, the more we see and know that ‘reality’ as we experience it now, is only a reflexion/projection of our thoughts, beliefs and intentions. So when we intent to take full responsibility for the dream we dream and the beliefs and thoughts we have, then the new reality can quickly take form, and New Earth rises up in front of our eyes.

It is as finally you may believe you really are God. God in a Human form. And you don’t have to feel embarrassed, unworthy, to small or whatever to be God. You just may be who you are: God in a human form. And when you resonate with this: just put your intention on it.

Here the Intention I woke up with a little while ago. This intention changed my life immediately:

It is my intent to be the Pillar of Light which I have promised to be, and believed to be able to be, and for which I am here right now. It is my intention to receive the light and love from all the light beings who want to and can pass their light and love to me and through me (of course you can fill in names of lightbeings).

It is my intention as an instrument and channel to pass the light and love to Gaia, Mother Earth, and all people on Earth. In order to contribute in bringing all darkness and all low and dark energy frequencies up to the light. Around me and inside me.

It is my intention to transform all thoughts and beliefs to a high frequency level, so that my -our- pineal gland can and will secrete the substances allowing the bridge to the pituitary gland to open and by this the road opens to spirit, the I Am, also known as the Holy Spirit, the Christ Consciousness, Buddha Consciousness or Being.

In this way I -and we- can go beyond programmed beliefs and the ego-personality and be in unity with the divine. In this way I can and we can give expression to my-our Divine Self here on Earth exactly in the way it is intended.

It is my intention to rise above all duality and to think outside the box of pre-programmed thinking. To no longer blame something outside me in duality. To no longer blame someone or something or other people in the outside world for how my life and how life in general unfolds.

It is now my intent to take responsibility for all my creations and for All of Creation. It is my intention to see that everything in this earthly life has had and has the purpose to find God in me again. I intend to embrace love, peace, silence, joy and gratitude in all my being. And to serve the Highest and Best Good of the Universe, of myself, and everyone around.

I forgive myself that previously I wasn’t able to turn around the key of the bridge to the Self. And now it is my intention as Pillar of Light to place all the dark and evil in light and love, outside me as well as inside me; and to see no more distinction and separation, because we are One.

So be it and so it is.

Bless you all, Namasté and In L’Akech

Bea

WHAT IF the system as it is, with being rigged, is totally perfect as it is

Hello my dear,                                                                 Share

What we sow so shall we reap. How a man thinketh so he is. So find your highest truth, because that is what you sow, that is who you are.

I like to share this insight with you:

I see what I did the last months and years, I pointed my finger outward. I told many people what was wrong and what needed to change. Now I got this very beautiful insight:  I -and we all- need to go more INSIDE !!!

So I like to share how the big shift can take place for many people in just a little while, when we all contribute our part.

WHAT IF  the system as it is, with being rigged, is totally perfect as it is…

And it is. It is serving the highest purpose for this very moment: It is making you aware of the situation right now. And that is that most people are blaming someone else, or something else, for how rigged they feel, without taking control over their own personal awakening.

Don’t believe the thoughts of the past that pass by. Whoever utters them. Not even my words here on this page. No, go inside and find your own highest truths. And live them. Share them when you want. And let them replace all smaller thoughts and ideas. Take off all your jackets and coats which are too small. De-velope. Don’t let yourself be en-veloped.

Think and believe the highest thoughts you can imagine, and imagine them to be true. Live them as being the truth. And always remember: As a man or woman thinketh so he/she is.

I saw the other day a text that made me write down the basis for this article. Thoughts about enlightenment. Enlightenment is how we called for years the slow proces of one person at the time finding the I Am. Or stepping into Christ Consciousness or Being. And that was my striving for many years. But not anymore. Because all that was written in the past about enlightenment breathed the same atmosphere as the person who wrote down: “Enlightenment can be possible for a few people.” And this guy writes a lot of spiritual articles, has his own website, and he triggerd me. Because this truth is too small for realizing my big dream and wish. It really is too small for getting done the big job I came for on Earth in this rigged time. And I don’t want to believe a thought that is too small anymore. Because only when you believe it “Enlightenment can be possible for a few people” this will be true.

 

What if you -and everybody else who can see the illusion- take(s) real responsibility for the One life we all live in…

What if you start seeing that the Oneness that used to be only for a few awakened souls is really possible for everybody who wakes up out of the dream…

What if you stop blaming something outside and start taking responsibility for how you think and what you believe…

What if the One Oneness they talk about is really a Oneness and you are part of it…

What if you realize you are already God, or when you are shy: a spark of God…

What if you stop making judgments and live your Godly life and shine your light and love to everybody…

The system is perfect to show you and everybody all about illusion. The system shows you perfectly all the judgements you have.

Some say or think: “How can I gain new skills?” Or you say this “… but I’m not yet there. I have to, I need to learn more.” And what you actually say inside is: I’m not good enough. My dear it is NOW the time that you may let go such a long way of awakening. NOW you may start believing that you are good enough. It is the truth.  (If you are ready and if you believe you are ready.)

Actually: nobody needs to learn anything.

You are God. And you are responsible for living it. For believing it.

Be who you are: I Am

The important thing you should/have to/may do is not to look in the future anymore and not say to yourself (or someone else): you can change or you can make a difference, but: I Am God (now here on this very moment).

Or when you are a bit shy: I am a spark of God. And then realize that every other person and thing and even every situation is the same. The same God. That is to say: there is only oneness.

So why judge yourself -or others- of being something that can’t change quickly (some say: ‘90% that still isn’t awake’ – what a judgement – how you keep the world as it is with your thinking). In my view everybody is and has been always awake. Maybe they were forgotten, maybe they never really thought about it, or maybe they took on a lot of garbage in by being conditioned to be a human. But why blaming yourself or them? Why thinking or telling that you or they should or can make a difference in the future?

Already now at this very moment you are God, if you just realize it. And live it.

Because all is God and all is good.

Stop to be the judge and saying this is right and this is wrong. Stop saying -also behind the sentences you speak out loud- that in some future you can be something.

You Are already. And when you want to experience it, stop denying it and start living it.

In what you say, write, believe yourself to be, or what you think others to be, you make yourself smaller or greater.

Learn to see how you – all of you – all of us – create this uni – verse (this one song) completely in order as how you-we perceive it. Just by acknowledging the very thoughts and believes that someone once told you. So start to correct yourself, start to see which judgements separate you from the one Oneness. Stop adding to the illusion.

In Dutch (I’m from the Netherlands) we have a beautiful word for judgments : oordelen , which I always translate in Oer – delen. ‘Delen’ means separate or split up in parts, and ‘oor’ comes from OER and that word-part you can see as the One source.

So when we make a judgement it is us who is separating the source in different pieces. We split up Oneness in good and bad, nice or not nice, red, green, etc. It doesn’t make a difference how you call something, but as soon as it is a judgement: it is you who is separating yourself of Oneness.

SunHeart

Lets all see our-self and all and everybody else as the Oneness we are. The One God we are.

Lets stop denying that we all shine our pure Godly Light and just shine and love whoever and whatever is out there.

Let’s create the Oneness by being it all-together.

Bless you all, Namasté and In L’Akech

Bea

THE INCREDIBLE ENERGIES OF THE 11/11 PORTAL ; Karen Bisshop

Greetings!    

It has been a long time in writing, as I have been going through quite a transition. Once the decision was made to physically move to a new area, it involved leaving much behind…people and situations which I did not expect. But now I am connected again to the internet and to a very new space. And as challenging and sudden as some of these losses were, I am feeling better than I have ever felt before. I feel as if I have arrived in Heaven, so to speak. So apologies for the long time in writing, and now on to the newest energy alert!

Up until November 11, eerie energy was still ever present as we found ourselves in a space of holding…in the eye of the storm as much swirled around us. But with the advent of the portal opening of the 11th, we were then able to connect to the new. These pillars of energy that the eleven holds, always give us the opportunity to access the new, or a higher dimension. An opening occurs and the new then begins to fall into place as well. And as transitions go, this has been a great one indeed.

During this time of eerie energy and feeling as if we were in a very strange space of discomfort with nowhere yet to go and nothing to hold onto, it may have felt as though we were existing in some foreign place of darkness and emptiness, or perhaps a feeling that we were out of our groove and had no idea when or where that new groove would be. We were being held back, as it was not yet time to anchor fully to a higher reality. And as we were vibrating much higher than our current surrounding reality, it created a very uncomfortable state indeed.

There is a logical explanation for this empty, eerie and displaced experience that we have just encountered. And all, as always, is in divine and perfect order. Here is what was, and will still be, occurring (only now we are more safe and sound in our spaces of “new”): There is not much for the older and denser energies to hold onto anymore, so they are basically grasping, fighting each other, and going around in circles in a desperate attempt to find an anchor. Bantering back and forth, they seem to continually say, “I am right and you are wrong,” as they need to find a home where there is none. They do not seem to realize that their home is with each other, and that we are all one at the highest levels.

Something to make sense, they are grasping for. But nothing can really make sense now, as what used to be real is no longer real, as the illusions of the old world are now very obviously illusions.

In this regard, much is breaking apart. Anything that was held together from a space of lower vibrating energy will break apart and cease to exist. Relationships that were being held together from energies not of the highest order will very suddenly end, and much else will seem to disappear into a new and different space.

This is all part of the fall, and it can be very challenging indeed. We can feel as though we are desperately trying to hold onto to something, but we may not know what that something is, as it can no longer exist in a higher vibrating space. During this time, the dimensional hierarchies were ever present. As this latest shift unfolded, things once again went this way and that, according to what they were now a match for and where their new and more perfect matches would now be. Some were not allowed access then, into the new dimension, and some were. But there is always room for new choices and for change, and one never knows what will happen next.

If we can focus on and be involved with anything that vibrates as love, for instance, we will have much of that in our space. My mother and daughter and I speak on the phone nearly every day, as we all live in various parts of the US. For me, this love and support has been my anchor for the past few weeks. It seems to grow and grow, as we are so very committed to each other and what is occurring in each other’s lives. I really wonder at times what I would do without these women whom I love so much, and whom I am so blessed to have love and care about me. It is this higher vibration of love that stays ever present now, and holds so strong. This kind of vibration will always remain intact, no matter what shifting is occurring. It breaks through any barrier and through any dimensional hierarchy.

These energies of late are also creating a great fear of being alone. As so much is unsteady and volatile, we need each other more than ever before, and it can be ironic that so much is leaving when we need to come together. But this is the way of ascension. It is an individual journey for each and every one of us, and we part and come together continuously as we shift and change on a regular basis.

When this eerie and seemingly dark energy was so very present, the fear and uncomfortable feelings of being alone were far more pronounced. At some level, we knew that much was leaving, and having no anchor yet, it could be most unnerving to find ourselves hanging out in a space of no space with nothing to hold onto.

With this new opportunity now before us to finally find our new anchors, things will feel much better. When opportunities arrive, it is usually best to take them. If we choose not to, we can know that more opportunities will always arrive again, if we are not ready now, but as a personal rule, I always want to jump into them when they arrive, even if I am fearful, and I have never been sorry. I suppose it takes a great amount of trust and a good guidance system, but when we surrender to a higher knowledge, we are usually fairly safe.

These new spaces we can now find ourselves in are quite varied indeed. Some souls are living smack in the middle of highly populated areas, and this is right where they need to be. Higher vibrating pockets of energy can exist anywhere…within our homes and even within a very small space in a larger space of lower vibrating energy. If you are one who will be residing in this type of situation, know that you will not be seen by the outside world. If you are vibrating higher, you will be virtually unnoticed and safe, unless you choose to be seen or unless you choose to venture out on a mission of love and service. The dimensional hierarchies always keep us safe and sound, as one cannot venture into a higher vibrating space unless they are vibrating that high themselves. We can always go lower than we vibrate (but not for long), but never higher than we are vibrating. We are not allowed access unless we are truly being that vibration is some way.

Some will have a different situation and reality. The nearest services to me now are about an hour away. Yesterday I ventured out to a larger nearby town in New Mexico to try out a Wal-Mart, for some needed supplies for my new home. I became so discombobulated and rattled, that I could not figure out what I was doing. I ventured around and around in a confused state, lost and scattered, and eventually came home in a very uncentered and unbalanced state. I could not find any healthy food there, nor much of anything else that I needed or which made sense.

All was in perfect order though, as it became evident that I would need to bake my own whole grain bread, and survive on local produce and the like from the many avid growers in my area. All my needs could easily be met here, as I had always known, but this experience really brought this message home. An existence here totally removed from the outside world. As perfect as it was intended to be. All the supports which are needed will be met here, very effortlessly. My old habits of fulfilling my needs from the outside had indeed met a space of “No! No longer…”

So then, the holding pattern and the wait is finally over. We have now been granted full access to a higher dimension, and in the physical as well. In this regard, we can now move forward and more completely reside somewhere.

Here are just a few basic guidelines for a new residency in the higher realms:

We need not step out of our center. This means that we need not “activate” anything, heal any one or any thing, help those who do not ask, save anything, and so forth. It is not our place, nor has it ever been, to save anything or anyone. This type of arrogant meddling has no place now. When we are able to stay in our purpose and passion, in a state of creativity, then everything will arrive for us effortlessly. When we extend or make an effort, we then leave the space of the higher realms. The higher realms is the space of being. When we are moving forward, pushing, or trying to make things happen by using our energy, then the higher realms misses us completely, as we are not available. We cannot be found, even though the door is right there.

Creativity is the mainstay in the higher realms. Life consists of nothing but creating, having compassion and love for those who are still suffering (when we leave a higher realms residency), and embodying a continual state of connection to Source while we are living our lives (not while we are meditating….sorry meditators, but this is how it is in a higher realms reality! J) Creativity is the main focus while being in the higher realms. The compassion experience only exists in the lower vibrating realities, as it is not needed in the higher realms, where there is no suffering. Opening to higher energies through creativity keeps us involved in a world, in a life, and in an on-going reality.

Support is ever present in the higher realms, as those who reside there have transmuted much of their density, and are then able to support each other through creations and purpose, as not everyone will create the same thing or have the same soul purpose. The blockages of lower vibrating energy, or seeing things from mis-perceptions are basically gone to a degree. This leaves one with a direct utilization of energy…a straight shot without all the hoops and excuses, etc.

Those residing in higher realms realities cannot relate to the old and outside world. In makes no sense to them. In the higher realms, we need not go around the block to get across the street. Much is pure and simple…easy and effortless…very peaceful and light. Our little ones and even those with autism know this and have had to try and exist in this old energy…I cannot imagine the challenge it must be for them.

The more time we spend in the higher realms reality, the more dis-connected we will become from the old world which is falling and still struggling with the illusions and old ways. Know that this is so. The more removed we are able to become, the more peaceful we will become as well. Yes, it is possible to maintain a state of peace and tranquility anywhere, but the ascension process is designed to create a contrast so that we will be encouraged to create a new world and leave the old behind…the old where we no longer match in vibration. Higher and lower vibrations cannot exist in the same space for very long.

So then, our store-fronts will really kick in now. As mentioned many times before, January will be the month when we will be completely anchored in. So we have some time yet to finalize all our changes. Our financial situations will greatly change and expand in January…we will be very supported with our store-fronts then. And we will most certainly be in a very new reality, as if we had been evacuated and dropped out of a helicopter into a new land (I had a dream about just that the other night!).

These energies that arrived through the 11/11 portal are truly amazing. I have never felt so much love, peace, and serenity. If you have not experienced them yet, try turning on some beautiful music and just being still. Or perhaps focusing on someone whom you love, as your love will become greatly intensified. And know, as always, that we have to go through hell to get to heaven…it is always part of the journey, but one that reaps great rewards.Just wait for the energies of December 12! And get ready to go really deep…

Apologies once again for the long interval between energy alerts. It is wonderful, as always, to be back writing again. And thank you as always, for your continued support and caring…right back at you!

Wishing you Heaven in your heart, starlight in your soul, and miracles in your life in these miraculous times.

Until next time,  

Karen 

Een Gloedgolf, een Voorproefje van Ascentie

Een Gloedgolf is een vloedgolf van energie en verandering. Ineens ben je in het NU. Een heerlijk krachtig en ontspannen gevoel. Je mag eindelijk helemaal jezelf zijn. Er is geen denken. Het is stil. Als een warme, gouden, blije gloed die over je valt. Of waar je in stapt. En je weet of ziet bepaalde dingen. Van sommige dingen weet je -weet ik- zelfs ineens veel, heel veel. En tegelijkertijd weet ik hoe ontzettend weinig ik weet. Er zijn zoveel dingen waar ik helemaal niets van weet. Je ervaart je eigen nietigheid.

Ja soms neemt het leven een hele vlucht. Dan reis je in geen tijd naar het andere eind van de wereld. Dan vliegt de tijd. Of is er misschien geen tijd. Natuurlijk veel mensen nemen geen tijd. Want geen tijd hebben ….

Maar wij hier staan af en toe helemaal buiten de tijd. Soms een paar uurtjes, en verder lekker rustig niets. Gewoon de dingen van alle dag doen. En soms dan ineens is er zo’n golf. De afgelopen maand hebben wij zo’n vloedgolf – zo’n gloedgolf – doorstaan en ons mee omhoog laten nemen!  Wouw.

Inmiddels zijn we weer wat geland. Af en toe is er even een incident dat langs komt. Emoties die geraakt worden.

Op dit moment ben ik eerder in mijn hart geraakt door mooie en fantastische dingen en kan ik soms enorm genieten en heel dankbaar zijn. Na weer gedaald te zijn en het heen en het heen en weer gaan weer op nieuwe manieren ervaren te hebben, blijft voor mij dat iedereen in deze stilte ZIJN kan. Daar weet je steeds, en in het tempo van een langzaam ontvouwende bloem wordt de puzzel gelegd. Alles heeft zijn eigen tijd nodig, niets kan voor z’n tijd.

En soms raakt één van de kinderen een oude “boos”-plek. Zoiets waarvan ik vroeger (tot een aantal maanden terug) van op tilt kon slaan en echt uit mijn dak kon gaan. Winter 2006/07: gillen, schreeuwen, met een deur gooien, weglopen en er uren op uit gaan, zomaar ergens in de winter in het donker aan de kant van de weg gaan staan met de auto om een potje te janken omdat ik genoeg had van al die sores en ellende. Dat getrek, geen geld hebben, gezeur van de kinderen, pijn in mijn lijf, veel pijn, ruim 100 kg zwaar, depressieve gevoelens, niet meer weten wat ik nog leuk vind.

Het gevoel hebben dat ik niet meer kan mediteren, dat ik zelf een hopeloos geval ben, dat één van mijn beste vriendinnen ook nog wegblijft omdat ze het niet meer leuk vindt als ze bij ons is …

Therapie moe, niets is meer leuk om te doen. En niets lukt ook meer. Er komen nauwelijks mensen.

Maar nu is het alsof de blubber of modder waar door heen we ons aan het worstelen waren, eindelijk niet meer echt blijft plakken. Alsof het nog weinig vat heeft. En in feite is het ook zo. Het kan me allemaal een worst schelen of wezen, of wat dan ook. Mijn denken werkt niet meer naar behoren, ik kan niet meer bij mijn denken soms. Ik kan woorden niet meer typen, moet soms heel lang nadenken over de letters en typ dan nog fout (en soms ook helemaal niet). Pijn in mijn hoofd. Karen Bishop schrijft in haar nieuwsbrief over een andere bedrading die in het hoofd ontstaat. Het heeft te maken met enorme energieën die naar de aarde komen. Die wij opvangen. Alles lijkt daardoor ook steeds sneller te gaan. Maar eigenlijk is het dus zo dat we af en toe uit de tijd zijn en in het NU zijn. Of in het nu ZIJN.

Heel bewust aanwezig zijn en vergeten te denken. Daardoor vergeet je dingen. Je ziet iets, pakt het op om weg te leggen, maar bent niet aandachtig genoeg om de beweging af te maken, vergeet het. Je ziet iets anders, proces herhaalt zich en je vind jezelf terug in een andere ruimte met een arm vol met dingen, waarvan de helft gewoon in de andere ruimte hadden kunnen blijven. Of je bent in de keuken aan het opruimen, brengt iets naar de kamer, wordt daar in iets betrokken, daar ben je helemaal bij en pas veel later als je weer in de keuken ergens voor bent zie je en weet je: ik was eerst hier aan het opruimen. Je stoort je aan je eigen gedrag.

Zo wanhopig als ik eind 2006 en 2007 was, “(..) zo gefrustreerd en geen zin meer hebben in wat dan ook, behalve dan een jaargroep, dat vind ik dan nog wel leuk”, zo veel heb ik dus geleerd over aanvaarden. Aanvaarden van alles wat naar je toe komt en van wat over je heen komt. Durven voelen van alle emotionele en fysieke pijn. Zien en ervaren dat fysieke pijn een les is, een inzicht, dat het je iets te vertellen heeft, iets te leren heeft.

Zo ook zul je echt ieder oordeel en elke waarde en norm van jezelf onder ogen moeten durven zien ..

Moed hebben om buiten de gevestigde orde naar genezing, naar gezondheid en zelfs naar Heelheid te durven zoeken. Nou gelukkig heeft het me aan moed bijna nooit ontbroken. Maar ik heb wel moeten leren vragen. Vragen aan God. Aan de engelen. Aan de ongeziene krachten en machten die vanuit liefde ons zouden willen helpen. Ik ben geen vrager, maar ik ben aan God gaan vragen. Ik ben het – me – de situatie – over gaan geven. Ik heb besloten dat ik het niet meer alleen kan en hoef te doen. Opnieuw een overgave: Uw wil geschiede, en daarbij: stuur ze dan maar en zo niet, prima dan gaan we hier weg, ook goed.

Het klinkt bijna als een verhaal van zo iemand die bekeert is tot een bepaald geloof en ergens voelt het bijna zo. Het is als het overgeven van de weerstand van de ego. Het opgeven van iedere wens en elk verlangen. Het hoeft niet meer. Alles wat komt is goed, is van God. En dan is er weinig of geen denken. Denken is weerstand.

Zonder denken is er vrede, stilte. Maar niet als ik in de kamer bij de kinderen zit en de televisie staat aan. De impulsen zijn er nog net als altijd, alhoewel er in mijn hoofd letterlijk veel aan het veranderen is. Ik hoorde altijd al alles, te veel, kon me slecht afluiten. Nu hoor ik nog meer en sommige klanken en geluiden (het hoge blaffen een de hond, de vervelende stemmetjes van tekenfilms op t.v., het harde boze schreeuwen van mijn zoon of dochter) doen echt zeer. Ze snijden als messen of dreunen als mokerslagen niet enkel in mijn oren, maar totaal in mijn hoofd. Ik heb begrepen dat dit niet bij iedereen zo intens is.

Inmiddels is wel duidelijk dat er in het totale proces zowel individuele verschillen als ook veel overeenkomsten zitten. Ik heb begrepen dat het belangrijk is om over de verschijnselen te schrijven, zodat anderen zichzelf en het proces kunnen en zullen gaan begrijpen. Dat is belangrijk want dan kun je hulp zoeken en vinden. En het is heel belangrijk dat je de juiste kanalen vind, want het kan je veel tijd en geld uitsparen. Het gaat steeds zwaarder en moeilijker worden. Het donker en licht zal beide in intensiteit toenemen. De energiegolven die naar de aarde toekomen zullen steeds meer in beroering brengen. Alles wordt geïntensiveerd. Ook de gevoelens van depressie, burnout, geen tijd en geen zin meer hebben, vermoeidheid, geen puf meer hebben, eigenlijk enkel nog willen reizen, de druk van de maatschappij zat zijn, of meer vergelijkbare uitingen van op het randje zitten, zullen allemaal geïntensiveerd worden.

En dat wat velen het liefste willen: controle, structuur en overzicht, dat wordt steeds moeilijker. Enerzijds steeds strakker en strenger, maar op individueel niveau loopt het wat betreft controle enzo helemaal spaak. Sommige mensen hebben de grootste problemen om hun leven op orde te krijgen. En logisch. Het valt niet in stand te houden. Soms vallen dingen helemaal weg. Ook hierover kunnen anderen zoals Hannah Klautz meepraten.

Voor mij is het echter tegelijkertijd de allerhoogste overgave aan mijn Zelf. Aan het Grootste deel in mij om dat de ruimte te geven om te Zijn. Het heeft te maken met je grootste Zelf zijn, en het allemaal samen doen. Iedereen heeft dit deel in zich en dit is wat er bedoelt wordt als men zegt verlichting te willen, of als men wil duidelijk maken wat het Christus bewustzijn is.

En je moet iets doen, het klopt, en het is anders dan wat je voorheen zou doen. Of je doet of zegt het heel anders. Het Ik Ben is actief. Vanuit autoriteit weet het ik. De persoonlijkheid wil zich er soms mee bemoeien (Haha). Af en toe flipt een oude gedachte omhoog.

Het is goed om het oude op te ruimen. Doorgeven, terug geven, afstand doen, maar wel overal even bij stil blijven staan. Zit hier nog energie in? Staan hier waarheden in die ik nog dierbaar geloof of staan hier dingen in die voor mij oud of taai of zelfs versleten koek zijn?

Veel dingen -boeken, cd’s- mogen door naar anderen. Het is een proces waarover Eckhart Tolle in de dvd The Findhorn Retraite verteld over het oprollen van de levensrollen, het loslaten van de toekomst en het loslaten van het verleden. Het loslaten van je levensverhaal om in het NU in het Leven te stappen. Het Leven te Zijn.

Ons verhaal stopt hier niet. Het is ook nog wat wazig, vreemd, onaf enzo. Dat klopt. Het is pas een begin. Een begin waar veel mensen ook door heen zullen gaan en waarbij we allemaal elkaars steun en inzichten kunnen gebruiken. Dit soort van gloedgolven – energiegolven worden vanaf nu in zekere regelmaat naar de aarde gestuurd. We zullen dus steeds verder gaan in dit proces. En wat ik heel mooi en prettig vind: we hebben allemaal een eigen stukje bij te dragen, dus we mogen het samen doen. Vandaar ook de doorlinks die komen naar andere artikelen over dit onderwerp, die bij onze publicaties te vinden zijn binnenkort. En ook de links naar een aantal websites. Maar zover is het nog niet. Alles op z’n tijd. We houden je op de hoogte.

November 12 , 2007  

‘Transformeren, transitie, meesterschap en ascentie’

Ik kan mijn eeuwige drang naar vernieuwing en verder gaan niet stuiten. Iets in mij wil alsmaar verder. Ik wil doorgaan en verdergaan en daar eindelijk zijn. En ik weet niet eens precies waar daar is. Heel vreemd ik weet al een hele tijd dat ik met bepaalde activiteiten ga stoppen, moet stoppen, omdat het niet echt mijn ding is, maar het kon niet want het nieuwe was nog niet duidelijk. En nog steeds is het niet helemaal duidelijk. Maar wat ik weet zal ik hier verwoorden:

Artikel voor de nieuwsbrief van januari 2009

Bea van Wierst

We gaan door een grote verandering heen. We: dat zijn wij allemaal. De mensen, de mensheid. We zijn aan het evolueren. Als nieuwe bloemknoppen gaan we steeds verder open en komen we in een stralende bloei te staan.

We evolueren van gewoon mens tot een verlicht mens. Een mens dat meer verbonden is met zijn/haar oorspronkelijke bron: het hoger Zelf of het lichtwezen, de laatste tijd ook wel ‘het kristallijnen wezen’ genoemd dat wij op een hoger niveau zijn. Als de persoonlijkheid de valse overtuigingen en sluiers over de werkelijkheid achter zich kan laten, en daarmee vaak ook het ego kan loslaten, dan stijgt men in frequentie. Dat wil zeggen: dan kom je in een hogere frequentie en zo evolueer je. Groeien, dingen leren is ook een vorm van evolueren. Zoals een rups zich tot vlinder ontpopt transformeren wij van grofstoffelijke mensen in kristallijnen lichtwezens. We laten de donkere, zware vibraties achter en transmuteren naar het licht.

Binnen de meeste spirituele kringen was deze transitie vroeger de individuele weg ‘naar boven’: de verlichting, de Boeddha in jezelf verwezenlijken of het Nirvanna bereiken of het Christus bewustzijn verwezenlijken. In ieder geval een staat van zijn bereiken die aangenamer is, waar meer compassie en liefde is, dan wat we in de egosfeer vinden. En wat vroeger iets was dat enkele individuen wel aanstond (het vinden van de eeuwige gelukzaligheid en de eenheid met het al) dat is wat nu de gehele mensheid op één of andere manier mag gaan ervaren. (Behoudens die zielen die echt er nog niet voor kiezen om uit 3D* weg te gaan. Die zielen die nog niet klaar zijn met hun 3D lessen.) Wat er gaat gebeuren -of wat zelfs al is gebeurd- is dat Moeder Aarde: Gaia van een 3D planeet geëvolueerd is naar een 5D* planeet en dat alles en iedereen die op de Aarde woont en leeft daarom met de Aarde mee gaat in frequentie verhoging. De grote verandering zoals de Maya Indianen die lang geleden reeds voorspelt hebben als het einde van de grote kalender: volgens die kalender stopt de jaartelling bij het jaar 2012.

De Veda’s, oude wijze boeken uit het Oosten, India, spreken over verschillende tijdperken, zoals de Gouden Tijd maar ook de Donkere Tijd (Kali Yuga). Volgens berekeningen in de Veda’s zijn we aangeland in het donkerste tijdperk, waar de mensheid het verst buiten bereik van de Bron en het Licht is. We staan zelfs voor het laatste donkere stukje van de donkerste tijd. Een periode die gekenmerkt wordt met veel oorlogen, rampen, ego, etc. Het goede nieuws is dat na de Kali Yuga de Gouden Tijd weer aanbreekt, als het donker -of het kwaad- overwonnen is.

Het grote experiment van een planeet met vrije wil voor alle zielen die er leven, is afgelopen en alle zielen die uit 3D weg willen, mogen en kunnen heel snel transformeren en transmuteren. We gaan onze genen decoderen. Inmiddels is duidelijk dat de 10 DNA-strengen waarvan de wetenschap hier in 3D niet weet waarvoor ze zijn, en die ze junk-DNA hebben genoemd, alles bevatten aan hogere spirituele vermogens (telepathie, telekinese, helderziendheid/horendheid/weten/ruiken, multidimensionaal kunnen leven, levitatie, reizen door tijd en ruimte, enz.) Alle 12 strengen totaal functionerend is het vereiste om een Godmens te worden. Oftewel het decoderen van je DNA brengt uiteindelijk totale verlichting. Oftewel: we kunnen meesterschap over ons leven krijgen. Letterlijk kunnen we aansluiten bij de verheven meesters. We kunnen hier op Aarde rondlopen zoals de verheven meesters. We zullen dan enkel geen verheven (overgegane) meesters zijn.

Inmiddels kunnen we werken aan het transmuteren van ons junk-DNA en de frequentie omhoog brengen. En we krijgen daar alle hulp bij. Het experiment “Aarde-vrije wil” is vrij uniek in ons Omniversum en de evolutie waar we nu door heen gaan is helemaal uniek. En vele zielen zijn daar bij betrokken. Allerlei hoge zielen die nu hier op Aarde als mens zijn én zielen die niet geïncarneerd zijn, maar ook hoge engelen, Avatars zoals Krishna, Boeddha, Babaji, en verheven Meesters Lao Tse, Jezus, Mohammed, enz. die zelf door het ascentieproces zijn gegaan in het verleden.

Veel mensen zijn al een stuk in frequentie omhoog gegaan en ervaren dat hun innerlijke oren open zijn gegaan. Meer dan ooit wordt er informatie gechanneld: ofwel krijgen mensen van zielen “aan de andere kant” berichten door. En van daar is er hulp. Vanuit het hele Universum komt iedere keer krachtige energie naar de planeet Aarde, om moeder Aarde en ons mensen op moeder Aarde te helpen evolueren. Grote golven Licht verhogen in ons de frequentie. En of we daar iets van merken? Nou en of. Hele ritsen verschijnselen voltrekken zich in rap tempo bij vele mensen.

Anderen merken er nu misschien nog niet zo veel van. Dat kan niet iedereen zit op dezelfde golflengte of frequentie. Maar op termijn gaan we wel allemaal door dezelfde soort transformaties, transmutaties en door dezelfde transitie.

De Gouden Tijd kan hier op Aarde geleefd worden door wie daar voor kiest. Maar je kunt enkel onder bepaalde voorwaarden daar terecht komen: je frequentie moet omhoog. Al het donkere en alle onware denkbeelden van 3D houden jou vast in lage frequenties totdat je deze denkbeelden zelf niet meer vasthoudt. Zoals Eckhart Tolle zegt: het verleden en de toekomst loslaten en dan kom je in het nu. En het nu is een poort naar andere dimensies.

En zo’n andere dimensie is 5D. Een kenmerk van 5D is o.a. dat je met je gedachtekracht direct kunt creëren. Alles wat je maar wilt. Of beter: dat je in het begin wel goed moet oppassen wat je denkt, want welke consequenties iets ook heeft: het wordt direct op één of andere wijze realiteit en je wordt er mee geconfronteerd.

Leuk, mooi, goed want dat betekent dat we nu dus werkelijk met z’n allen al samenwerkend, ieder z’n eigen stukje pakkend, de Hemel hier op Aarde kunnen gaan neerzetten. Wij zijn de creators. Of zoals de hopi’s zo mooi zeggen: “Wij zijn degene op wie we gewacht hebben.” Wij zijn het die hier zijn omdat we een taak wilden vervullen in dit proces. Wij zijn nu hier op Aarde geïncarneerd in deze tijd omdat we deel wilden uitmaken van de grote transitie van 3D naar 5D. Wij zijn hier en we worden geholpen door onze zielsverwanten aan de andere kant -en aan deze kant- om dit grote wonder te laten gebeuren.

Het is als een nieuwe geboorte: je weet nooit precies hoe het er uit gaat zien. En er zijn zelfs enkele geboortepijntjes: het fysieke lichaam kan al die energie en grote inzichten nauwelijks in het enorme tempo waarin alles gebeurd, volgen. Het lijf doet zeer. Het laat oude pijnen en emoties los.

En er wordt meer losgelaten. Mensen krijgen of nemen ineens na 20/25 jaar dezelfde baan hun ontslag en gaan iets heel anders doen. Relaties splitsen zich rigoureuzer en frequenter dan ooit tevoren. Mensen zijn het zat, zijn alles zat. Ze willen niet meer. Men heeft genoeg van alle onrechtvaardigheden en leugens. Mensen zijn erg emotioneel, daar waar ze dat vroeger soms helemaal niet waren. Veel mensen zijn verward, depressief, ervaren burnout verschijnselen of slapen slecht. En dan die rare dingen met data en afspraken, met woorden en zinnen formuleren, geen zin hebben om wat te doen, moe zijn, enz.

De afgelopen maanden heb ik steeds meer reacties van herkenning van om mij heen gekregen. Vorig jaar januari schreef ik al dat het moment NU was aangebroken. In januari 2008 hebben we hier voorproefjes gehad van 5D en heel 2008 was een krachtig en heftig jaar, waarin heel bijzondere dingen zijn gebeurd. En er is veel heeeel oude pijn omhoog gebracht. Hele oude restjes die ook uit het systeem weg moeten. Als je immers werkelijk je frequentie helemaal tot in 5D of verder wilt transformeren, als je naar 5D wilt ascenderen, dan kun je niets laten zitten: geen oude emotionele reacties, geen angsten. Niets dat gebaseerd is op de oer oude pijnen, of angsten, van het innerlijke kind. Als jij helemaal je Licht wilt laten schijnen, dan moet je eerst al het donker, alle negativiteit en achterdocht, alle pijn en verdriet, uit jezelf transformeren.

Als je meer wilt lezen over de nieuwe tijd, de veranderingen,  5D, decoderen, ascenderen, transitie en andere begrippen die ik in dit artikel misschien niet duidelijk uitleg, lees dan mijn andere artikelen over deze onderwerpen (kijk bij artikelen) of kijk op de linkenpagina.