Ascentie en leven in een bijzondere tijd

De mensheid is de laatste 20-30 jaar massaal spiritueler geworden. Dit is niet zo verwonderlijk want we leven in een bijzondere tijd: we leven in een overgangstijd, een tijdperk van Transitie. De overgangsfase van 3D naar 5D is de verandering waarin wij mensen meer de liefdesenergie gaan ervaren. Van een 3 dimensionale wereld, met 3 werkende chakra’s, naar een verhoogde vorm van leven via de vierde dimensie, via de groei van het hart chakra, naar leven vanuit liefde en vrij expressie geven vanuit liefde. De instroom van hoogfrequente energie -van liefdesenergie- is volop aan de gang en wordt enkel maar sterker in de jaren die komen, tot we helemaal aangepast en getransformeerd zijn en in de allerhoogste Fotonen energie kunnen leven en genieten.

boeddhaCat

In tegenstelling tot 30 jaar geleden is het nu duidelijk dat dit niet een individueel proces is van Verlichting. Het is niet zo dat ieder voor zich deze weg zou kunnen gaan als die persoon daar voor kiest en daar naar gaat leven. Nee. Terwijl dit de laatste 2000 jaar wel zo was.

Maar nee, nu is het niet de persoonlijke Verlichting of het vinden van het Christusbewustzijn of  Boeddhaschap voor enkelen wat mogelijk is. Nee, nu is het voor velen bereikbaar. Ieder mens heeft een vrije wil en wie wil kan kiezen om te gaan leven vanuit het Hoger Zelf.

zonmetfloweroflife

We worden op vele manieren uitgenodigd en gestimuleerd om dit proces in en aan te gaan. We worden ook op diverse manieren ondersteund in dit grootse proces. Het hele universum ondersteund deze beweging. Krachtige zonneflarden komen met kracht richting de aarde.

Voor velen is het duidelijk dat we niet de enige levende wezens in de kosmos zijn en heel wat mensen zijn er van overtuigd dat er hulp voor deze grote transitie naar de aarde en naar ons gestuurd wordt door vele van die andere wezens die van ergens in deze kosmos komen.

Iedere dag verplaatst de Aarde zich verder in de Fotonengordel en ontvangt ze meer Licht. De Aarde komt zeer binnenkort in een bijzondere uitlijning te staan ten opzichte van Alcyone, de grote Centrale Zon, en de omringende universa. Voor de Aarde een groot moment van transformatie. De Aarde gaat door naar de verhoogde frequentie van de 5e dimensie. Eigenlijk is die verhoging van frequentie al een tijdje gaande. Sinds de jaren ’80 is de hartslag van moeder Aarde -de Schumann resonantie- al aan het klimmen. Er zijn al veel plaatsen op Aarde waar de Schumann resonantie bijna 13 Hz is.

En wij mensen worden uitgenodigd om wakker en bewust mee te gaan in dit proces. Of eigenlijk worden we er gewoon mee geconfronteerd dat dit nu eenmaal gebeurd. Of anders gezegd: vanuit ons Hoger Zelf hebben we er allemaal stuk voor stuk voor gekozen om in deze tijd hier te zijn en dit proces “aan den lijve” te ondergaan. De krachtige energieën die naar moeder Aarde worden gezonden om haar te helpen in haar proces, worden ook naar ons gestuurd om ons door ons proces heen te helpen.

fotonbelt

De energie van de 4e dimensie, de overgangsfase, brengt ons de (Fotonen=liefdes) energie van de 4e straal. Dit is het licht dat overeen komt met de frequentie van het hartchakra, het 4e chakra.

Door deze energie met de frequentie van het hart, een frequentie van licht die je ook simpelweg Licht of Liefde kunt noemen, komt alles aan het licht. Soms echter gebeurt dat via verwarring en chaos: we kunnen/willen vaak niet in één keer de stap maken en dan moet eerst het donker aan het licht gebracht worden. Het Licht schijnt dan op alle donkere, verdachte, verborgen en onkuise zaken. Ze komen in het zicht. We gaan ze zien. Niet dat deze dingen, dit onrecht niet al veel langer bestond. Nee het is al eeuwen een onderdeel van de dualiteit waarin wij leven. Maar nu komt alles en wijzelf zo in het licht dat het echt in het zicht komt. Bovendien vibreren we steeds meer op de hartenergie. Dat betekent dat we dingen die niet van het niveau van het hart zijn niet langer pikken. We pikken het niet langer want het voelt niet goed. Het voelt niet eerlijk en echt.

same Nasa url as the last one pleaseOnrecht, leugens, valsheid, oneerlijkheid, bedrog, kleinering, minachting, opzettelijk medicijnen maken die enkel goed zijn voor het farmaceutische bedrijf omdat ze de mensen ongezond houden of zelfs erger de mensen ziek maken; financieel uitgekleed worden door banken die over ons hoofd heen enorme winsten maken met ons huis en ons werk als onderpand; regeringen die slechts enkelen steeds rijker maken; wetenschap die leugens publiceert; media die slechts dat vertellen wat in het straatje van de eigenaar van het mediumapparaat past; rotzooi die in het voedsel dat we eten wordt gedaan; goede geneeswijzen en medicijnen die verboden worden; en ga zo maar door. We zijn het gaan zien, we worden wakker, we pikken het niet langer. Het kan zo niet door gaan.

Alles komt in het licht te staan en ook in ons persoonlijk leven komt alles dat donker en onzuiver is, alles dat op een lager niveau dan de hartenergie vibreert, in het licht te staan. Moeder Aarde gaat door naar de 5e dimensie, een veel hogere vibratie dan de 3e en de 4e. En wij mensen wonen op en in de energie van de aarde. We ontvangen diezelfde hoge energie om samen met de aarde deze frequentieverandering te ondergaan. Uiteindelijk wordt de energie op aarde zo hoog, dat alles wat onder het niveau van de 5e dimensie zit, niet meer op aarde kan bestaan.

Als we deze hartenergie in ons systeem ontvangen terwijl we de 3 wereldse en aardse chakra-lagen, en alles wat daar bij hoort, beleven en ervaren, en als er vanuit de hartenergie Licht wordt geworpen op alle donkere en verborgen stukjes en pijntjes van onze persoonlijkheid, dan vindt er transformatie plaats.

Uiteindelijk is het een proces van Verlichting (zie ook mijn artikel: Ascentie van moeder Aarde, persoonlijke Ascentie en de ‘Dark Night of the Soul’). Verlichting of Ascentie is opstijgen, omhooggaan in frequentie en dus in dimensie. Een deel van het ascentieproces is het verhogen en balanceren van de frequenties van de 7 hoofdchakra’s. Wanneer dit proces zich voltrekt zal het op zeker moment op een punt komen waarbij de chakra’s mooi en krachtig op één lijn staan en je verbinden met je hogere bestaansvorm, Je Hogere Zelf, van waaruit je hier naar aarde geïncarneerd bent.

virtue

Als het moment van uitlijning van je chakra’s is bereikt, dan kun je zeggen dat jouw ascentie of je verlichting is bereikt. Dat wil niet zeggen dat het proces van groei en frequentie verhoging dan helemaal klaar is en stopt. Dit proces gaat door tot we als ziel veel hogere frequentieniveaus bereiken, nog meer in eenheid met het goddelijke of de Bron. Maar als deze transitie vanuit de 3e  en 4e dimensie naar de 5e dimensie is volbracht, dan hebben we als mensheid een enorme evolutionaire stap gemaakt. Eentje die ook grote verandering in onze beleving van het leven brengt. Een verandering die je kunt vergelijken met die bijzondere beeldspraak van “de hemel op aarde brengen”. Want in verbondenheid met je Hoger Zelf leef je dan hier je leven op aarde vanuit je hartenergie, in mildheid, zonder oordelen, in onvoorwaardelijke liefde, in een maatschappij waar uiteindelijk niets van onder het niveau van de 5e dimensie kan bestaan.

Bea van Wierst, november 2012 (bewerkt artikel van 2010)