Vrijheid van emoties, pijn en ziektes met EFT

over E.F.T. door Bea van Wierst

Vrij zijn van hinderlijke, stressvolle emoties, van pijnen en kwalen, is steeds meer mogelijk met behulp van allerlei middelen en technieken die ons daarbij helpen. Emotional Freedom Techniques (E.F.T.) is een uitzonderlijk adequate methode. Het is een simpele techniek, die vaak werkt waar andere technieken dat niet doen, en die soms ook nog uitzonderlijk snel werkt.

Oude Chinese geneeswijzen en emoties
Al ruim 5000 jaar zijn in de Chinese geneeskunde de meridianen en verschillende vormen van genezing door stimulatie van de meridianen bekend (acupunctuur, Siatsu e.d. maar ook Chi Neng, Tai Chi). De connectie tussen organen en meridianen en tussen emoties en meridianen is daar ook al heel lang bekend. In China heeft men in oude tijden veel over snelwerkende en preventieve geneeswijze ontdekt. In die periode was het voor de Chinese geneesheren noodzakelijk. Een arts werd enkel betaald voor alle gezonde cliënten die hij had, zodra iemand ziek was hoefde deze niets te betalen. Daarnaast was de druk op het gezond houden van mensen groot: als je meer dan vijf of tien echt zieke mensen in je praktijk had, dan werd er een vlag voor de deur geplaatst en wist iedereen dat dit een geneesheer was met zieke cliënten! Dus preventie en snelle genezing was noodzaak en dit was mogelijk door de uitgebreide kennis over kruiden, en door reeds bij minimale klachten en bij emotionele verstoringen te werken aan het herstel van het energetisch systeem.

Emoties zijn een energieverstoring
EFT is gebaseerd op dit laatste element uit de oude Chinese geneeskunde: door stimulatie -het tikken- van de energiebanen wordt het energetische -elektrische- systeem terug in balans gebracht. Een emotie is het gevolg van een verstoring in het energetisch systeem en door dit systeem op pijl te brengen, te vernieuwen, wordt de energiestroom door het systeem zuiverder, dus zonder verstoringen, en daarmee zonder de pijn van de emoties.
Het energetisch systeem in het menselijke lichaam wordt wel vergeleken met het elektrische circuit in een auto. Als daar ergens een verstoring of onderbreking in het circuit zit, dan werkt er iets niet. Als je de bedrading en/of de elektrische onderdelen die niet functioneren, vervangt door goed functionerende, dan werkt het systeem weer optimaal.
Het elektrische circuit in een mens is aantoonbaar (en kan gemeten worden) in het hart (ECG) en in de hersenen (EEG), en het kan gemeten worden op punten op bepaalde banen in ons lichaam: de meridianen.

Wat is E.F.T.
EFT maakt dus net als acupunctuur en acupressuur (en Emotioneel Evenwicht) gebruik van punten op de meridianen. Het is een soort van acupunctuur, maar dan zonder naalden. Je gebruikt de kracht van het woord en focust op de klachten en op (onderliggende) gevoelens en emoties. Door de naam lijkt EFT een methode die gericht is op emotionele genezing. En daar is het zeker op gericht. En het kan nog veel meer: allerlei fysieke klachten en kwalen, (chronische) ziektes, trauma’s, fobieën, enz. kunnen oplossen of zeker verbeteren door EFT. Dat is niet zo vreemd want er bestaat natuurlijk een duidelijk verband tussen enerzijds gedachten c.q. overtuigingen en emoties, en anderzijds tussen emoties en lichamelijke gezondheid.

Emoties en gezondheid
Al houdt de allopathiesche geneeswijze zich niet of nauwelijks bezig met de connectie tussen emoties en ziekte, toch is het verband tussen organen en emoties, en ziekte en emotie niet onbekend in onze westerse samenleving. In ons taalgebruik is bijvoorbeeld veel van deze wijsheid vastgelegd: iemand kan iets op zijn lever hebben, of maakt van zijn hart een moordkuil, zou zijn hart eens moeten luchten of zijn gal moeten spuwen. Binnen de westerse geneeswijzen is deze kennis jammer genoeg echter nauwelijks onderzocht. Binnen de homeopathie, de alternatieve geneeswijzen of binnen aanvullende therapievormen wordt gelukkig steeds meer aandacht aan deze samenhang geschonken. Binnen de Chinese geneeskunde is echter al heel lang algemeen bekend dat boosheid, woede en opgekropte gevoelens met de lever te maken hebben, dat de galblaas te maken heeft met agressie, schuld en verbittering, en dat het hart sterk reageert op hart-liefdes-pijn, gekwetstheid en vernederde gevoelens. Van alle organen en meridianen is bekend welke emoties een rol kunnen spelen als er sprake is van een disbalans of een gezondheidskwaal.


De ontwikkeling van E.F.T.
De Amerikaanse psychiater Callahan was geïnteresseerd in acupunctuur en op de hoogte van de connectie tussen ziektebeelden, emoties en meridiaanpunten, toen hij rond 1980 een wanhopig gevoel had ten aanzien van de genezing van een cliënt. Hij heeft toen het tikken van meridiaanpunten uitgeprobeerd en de kracht ervan “ontdekt”. Hij is er mee verder gaan experimenteren, heeft de technieken aan anderen (professionals en leken) geleerd en inmiddels werken vele mensen, waaronder zo’n 25 % van alle psychiaters en psychotherapeuten in Amerika, regelmatig met Callahans techniek en/of met EFT, een verder ontwikkelde vorm er van. Doordat heel wat professionals deze meridiaantechnieken hebben onderzocht in de praktijk, en het gecombineerd hebben met andere technieken, zijn er inmiddels talloze toepassingsmogelijkheden bekend en wordt deze energetische healingmethode veelvuldig ingezet. Bijvoorbeeld bij mensen met een fobie (vliegangst, waterangst of hoogtevrees, etc.) of met emotionele klachten (van rouwverwerking, tot incest of depressies), maar ook bij het verwerken van trauma’s, en als diepgaande hulp bij het loslaten van allerlei verslavingen, zoals bijvoorbeeld bij eetproblemen, nicotine- of alcohol verslaving, gokken, nagelbijten.
EFT heeft vele toepassingsmogelijkheden. Als iemand problemen heeft -zich onzeker en snel afgewezen voelt- vanwege rapporten en stukken die hij moet inleveren dan zet ik EFT in, of als een ander problemen heeft met het geven van presentaties, of ter ondersteuning in het proces bij iemand met hyperventilatieklachten.

Langdurige en meervoudige trauma’s
Oorlogsveteranen dragen vaak vele traumatische gebeurtenissen met zich mee. Mensen die 20 jaar in therapie zaten en nog steeds nachtmerries hadden, zijn in 1 of 2 EFT-sessies van al hun problemen afgeholpen. Heel mooi en prettig hierbij is, dat er technieken ontwikkeld zijn, waardoor de persoon in kwestie niet eerst weer alle traumatische ervaringen opnieuw hoeft te beleven. Vaak kan men pijnloos of bijna zonder pijn de meest traumatische situaties loslaten. Al tijdens de behandeling blijkt dat de eerst pijnlijke herinneringen ineens geen pijn meer doen. Aansluitend blijkt dan bijvoorbeeld dat de nachtmerries en andere slaapproblemen of klachten eveneens verdwenen zijn.

Vergroten van prestaties
Zoals overbekend is in de sportwereld, is de prestatie van een topsporter voor een belangrijk deel afhankelijk van de mentale conditie en de mentale en psychische vaardigheden van de persoon. Negatieve overtuigingen over wie je bent of wat je kunt, opkijken naar anderen, jezelf niet op ieder gebied waarderen of mentale problemen op een heel ander vlak, kunnen funest zijn voor de prestaties.
Dat geldt net zo goed voor prestaties op het gebied van carrière of in ieder ander levensgebied. Door negatieve overtuigingen en emoties op te sporen en uit het elektrisch/energetisch systeem op te ruimen, kan de energie vrijer en vollediger stromen. De concentratie wordt eenpuntiger, het gemoed en gevoel positiever en de prestaties nemen kwadratisch toe.

EFT een wondermiddel?
Naast alle klachten e.d. is EFT ook een fantastisch middel binnen persoonlijke ontwikkeling. Waar groei stagneert, waar frustraties zijn of relaties niet lekker lopen, spelen negatieve gedachten of beperkende overtuigingen op de achtergrond een rol. En ook hier kunnen we de energiebanen schoonmaken, frustraties opruimen, door de meridianen op de juiste manier te stimuleren.
Vaak is EFT echt een wondermiddel: in één of twee behandelingen zijn de meeste fobieën weg, een ernstig trauma met alle fysieke gevolgen is opgelost en een hardnekkige kwaal blijkt -soms als bijproduct van een emotionele kwestie- helemaal verdwenen te zijn. Boosheid, verdriet, (faal) angsten, onzekerheid, enz. maar ook migraine, dyslexie, maagpijn, astma, burnout, stress, enz. enz. zijn regelmatig in enkele sessies en zonder medicijnen opgelost. In sommige situaties, bijvoorbeeld in complexe situaties met veel verschillende aspecten, moet je echter beschikken over veel doorzettingsvermogen.

april 2005