Transformatie en spiritualiteit

Vergeven doe je vanuit je hart

steve-halama-YRgPxwbvY0E-unsplash

Je mag en je kunt ieder moment opnieuw er voor kiezen om de grijze wolken die je koestert, los te laten. Om alle belemmerende en pijnlijke gedachten en overtuigingen los te laten. Je kunt er voor kiezen om haat, wrok, boosheid, rancune en beschuldigingen los te laten. Om het verleden en alle pijn los te laten en om de blauwe hemel te beleven.

Wanneer je één wilt zijn met je innerlijk Zelf en Gods aanwezigheid in jou wilt ervaren, dan zul je stil moeten zijn. Niet enkel tijd nemen waarin je niets zegt of niet naar iemand anders luistert, nee: tijd nemen waarin je niets tegen jezelf zegt en enkel je oor gereed legt om van binnen te luisteren.

Een hele goede manier om stil te worden is om anderen te vergeven. Voor al die keren dat jou pijn is gedaan, voor al die kleine en grote verstoringen die anderen hebben veroorzaakt, voor dingen die anderen zich soms helemaal niet bewust zijn, voor misstappen, en voor alles wat er gebeurd is.

Vergeven doe je vanuit je hart. Als je geeft met open hart, met volle liefde, dan is je geven volledig. Dan hoef je niets terug te krijgen van die ander en dan is het een plezier om te geven. Je geeft onvoorwaardelijk: zonder voorwaarden die je verbonden hebt aan wat je geeft. Als je op deze manier vergeeft dan mogen anderen zijn wie ze zijn en hoeven ze niets te veranderen. Ze zijn goed zoals ze zijn. Je accepteert ze voor wie ze zijn, wat er ook geweest is.

Als je zo volledig kunt geven, dan geef je tegelijkertijd aan jezelf. Vergeving en liefde stroomt dan volledig door je heen, en je ontvangt zelf ook wat je geeft. Geven en ontvangen zijn één. Jij ontvangt de onvoorwaardelijke liefde, jij ontvangt vergeving. En omdat er geen voorwaarden zijn, is er naast het gevoel enkel rust, enkel vrede.

Vergeven is kiezen voor liefde

Eigenlijk is vergeven liefde geven. Liefde geven daar waar je nu geen liefde wilt geven. Er is iets gebeurd. Jij houdt vast aan het gebeurde en identificeert je met de grijze wolken die de zon bedekken. Misschien is er wrok, verwijt of zelfs haat. Er is iemand die je niet kunt vergeven. Een ander die jij geen liefde kunt geven. De stroom van liefde in jou stagneert.

Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom je geen liefde kunt en wilt geven aan deze persoon. Het gebeuren deed jou pijn en steeds opnieuw als je terug denkt aan het gebeuren, aan die persoon die voor jou de oorzaak is van de pijn die jij ervaart, steeds opnieuw ervaar je de pijn. Eckhart Tolle zegt dat je pijnlichaam is aangeraakt en op dat moment ben je weg uit het nu. Je leeft gedachten uit het verleden. Je strijdt met de realiteit en zegt: “Het had niet zo moeten zijn”, “Hij had dat niet mogen doen”, “Zij zou anders hebben moeten handelen”. Je ervaart de pijn en vecht er mee. Je zegt NEE tegen de realiteit en lijdt. Je kunt het verleden maar niet accepteren of loslaten, en blijft in de pijn. Je kunt die ander niet vergeven voor wat hij gedaan heeft en voor wie hij was. Hem kun je geen liefde geven.

En daarmee kun je jezelf geen liefde geven. Je snijdt jezelf af van de liefde die nu – op dit moment – aanwezig is in jouw hart. Je houdt vast aan de wolk die bijvoorbeeld wrok, haat of woede heet en houdt vast aan de pijn. Je zegt NEE tegen de realiteit, tegen dat wat is. Juister gezegd: dat wat is zie je niet eens, je vertoeft in het verleden. Zoals wolken tussen ons en de zon in kunnen staan, scheiden “wolken” gedachten en overtuigingen ons af van het Licht, van de zon in ons.

Je koestert de gedachten van pijn, die de pijnlijke gevoelens steeds opnieuw in je terug roepen, en lijdt. Je bent ver weg van de zon in je, van het Licht in jou. Totdat je stopt met strijden. Totdat je de gedachten van pijn niet meer koestert. Totdat je er voor kiest om jezelf je eigen liefde niet langer te ontzeggen.

Je mag en je kunt er ieder moment weer opnieuw voor kiezen om de wolken los te laten, om alle belemmerende en pijnveroorzakende gedachten en overtuigingen los te laten. Om alle gedachten die leiden tot haat, boosheid, rancune en beschuldigingen los te laten, om het verleden en alle trucjes van de ego los te laten en om de blauwe hemel te beleven.

Vergeven doe je voor jezelf

Een Cursus in Wonderen stelt dat je al vergeven bent en hoe je door vergeving bij dankbaarheid en stilte uitkomt. God is vergeving en God heeft jou al vergeven. Daar waar God heeft vergeven, wie ben jij om achter te blijven? Om anderen niet te vergeven? Om jezelf niet te vergeven?

Een belangrijke tweede reden om te vergeven, is je eigen gezondheid en welzijn. Gedachten zijn krachten die creëren. Gedachten die je koestert roepen gevoelens in je wakker. Niets aan de hand als het om mooie, vredige gedachten en gevoelens gaat, maar wel als het over gedachten en gevoelens van haat, rancune, wrok en boosheid gaat. Gedachten met een hoog stress en pijn gehalte. In feite doe jij jezelf iedere keer opnieuw pijn door deze gedachten te denken.

Heel bijzonder is het als je dit soort gedachten dieper onderzoekt (bijvoorbeeld met The Work van Byron Katie, zie mijn artikelen hierover). Altijd zit er een verborgen waarheid en een boodschap verstopt in de meest stressvolle en pijnlijke gedachten die je hebt. Zodra je deze ontdekt, is er meer vrede, meer stilte en minder pijn.

Jij bent al vergeven

Hoe minimaal of hoe ernstig dingen in het verleden ook waren, ze zijn al vergeven en je mag ze helemaal loslaten. Je mag je aandacht richten op het heden, op het eeuwige nu. Je mag je ieder moment met je gevoel richten op vrede, vreugde en liefde, op waarheid, schoonheid en kracht en op alle andere mooie, hoge waarden. Je mag je bewust worden van het lichtwezen dat je bent en dit totaal ervaren. Je hebt een vrije wil en het vermogen om je eigen gedachten te denken. Je hoeft niet meer jezelf te ver-oordelen. Je hoeft niet meer jezelf op te delen in de oordelen, de oerdelen, “goed” en “kwaad” of één of andere variant daarvan. In het eeuwige nu bestaat geen goed en kwaad.

Je mag kiezen het anders te doen

Natuurlijk mag je er voor kiezen om je ziek, zielig en nooddruftig (noodlijdend, armlastig, berooid, behoeftig, enzovoort) te voelen. Ja, je mag kiezen om alle pijn en ellende van de wereld op je nek te dragen. Om iedere keer weer boosheid, wrok en haat te voelen, en om de pijn uit het verleden steeds weer te ervaren.

Maar het hoeft niet. Je mag er ook voor kiezen het anders te doen, om de grijze en zwarte wolken los te laten en je te richten op het zien en het ervaren van de zon, van het Licht, het Christusbewustzijn dat jij bent.

En denk er aan: je mag en je kunt er ieder moment weer opnieuw voor kiezen om voorbij de wolken, om voorbij alle belemmerende en pijnveroorzakende gedachten en overtuigingen de blauwe hemel te beleven. Je kunt er voor kiezen, en wellicht wil je er ook voor kiezen, om het Licht in jou te ervaren.

Vergeef jezelf

Als het niet lukt om anderen te vergeven of om nu direct de wolken van wrok, haat en rancune of andere negativiteit los te laten, dan staat hieronder een vergevingsmeditatie voor je.

Een snelle en vriendelijke manier om jezelf te vergeven en meer stilte te ervaren:

Leg beide handen op je hart. Voel je verbonden met je lichaam. Voel je voeten op de grond en je billen op de stoel. Spreek de zinnen steeds hardop uit. Verbind je met de inhoud van wat je zegt. Neem voor iedere zin ruim de tijd en neem na iedere zin een diepe ademhaling. (Je kunt natuurlijk altijd zinsneden over aanverwante onderwerpen, die bij je omhoog komen, invoegen).

Ik vergeef mezelf dat ik allerlei ideeën in het verleden gekoesterd heb, die niet waar zijn. Ik vergeef mezelf dat ik wolken van negativiteit voor echt heb aangezien. Ik vergeef mezelf dat ik pijn en haat heb gekoesterd. Ik vergeef mezelf dat ik voor angst in plaats van liefde heb gekozen.

Ik vergeef mezelf dat ik zo lang in mijn klein zijn heb geloofd. Ik vergeef mezelf dat ik niet mijn verantwoordelijkheid heb opgepakt. Ik vergeef mezelf dat ik niet altijd 100 % eerlijk durfde te zijn. Ik vergeef mezelf dat allerlei schaduwen en wolken mijn zicht op de waarheid hebben afgedekt.

Ik vergeef mezelf dat ik bang was tekort te komen. Ik vergeef mezelf dat ik me schuldig voelde. Ik vergeef mezelf voor de eisen die ik aan mezelf en aan anderen heb gesteld. Ik vergeef mezelf dat ik oordelen had over anderen. Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf veroordeelde.

Ik vergeef mezelf dat ik me tegen liet houden door ervaring en pijn uit het verleden. Ik vergeef mezelf voor de fouten die ik in mijn onwetendheid heb gemaakt. Ik vergeef mezelf dat ik het LICHT niet zag en dat ik me identificeerde met zwakheid, pijn, onzekerheid en angst. Ik vergeef mezelf dat ik in het verleden het nu niet aanvaard heb. Ik vergeef mezelf dat ik niet voor de volle 100 % op God durfde te vertrouwen. Ik vergeef mezelf dat ik niet vaker en duidelijker “Ja” heb gezegd tegen het leven.

door Bea van Wierst, geplaatst in Spiegelbeeld voorjaar 2003

Leven vanuit de Bron

sushobhan-badhai-LrPKL7jOldI-unsplash

(vervolg op Leven vanuit je innerlijke Zelf)

Het ogenblik dat je je innerlijk Zelf vindt is het ogenblik dat je je Zelf – je Ik Ben – realiseert. Het is het ogenblik dat je heel dicht bij de Bron bent en besluit om te leven vanuit je Zelf. Het is het ogenblik dat je stopt met het bevestigen van alle negatieve overtuigingen die je over jezelf en anderen hebt. Het is het ogenblik dat je de liefde en de Universele Kracht in jou (h)erkent. Het moment dat je oude gedachten en gewoontes los hebt gelaten, en ieder moment bewust kiest om liefde te ervaren. Je leeft vanuit het innerlijk Zelf als je besluit om in het hier en nu te zijn. Het moment dat je het allerhoogste in jou (h)erkent en dit alle ruimte geeft. Het ogenblik dat je je innerlijk Zelf vindt is het ogenblik dat je je Zelf – je Ik Ben – realiseert. Het is het ogenblik dat je heel dicht bij de Bron bent en besluit om te leven vanuit je Zelf. Het is het ogenblik dat je stopt met het bevestigen van alle negatieve overtuigingen die je over jezelf en anderen hebt. Het is het ogenblik dat je de liefde en de Universele Kracht in jou (h)erkent. Het moment dat je oude gedachten en gewoontes los hebt gelaten, en ieder moment bewust kiest om liefde te ervaren. Je leeft vanuit het innerlijk Zelf als je besluit om in het hier en nu te zijn. Het moment dat je het allerhoogste in jou (h)erkent en dit alle ruimte geeft.

Hoe zou je leven veranderen als je nu de negatieve overtuigingen die je over jezelf en over het leven hebt in positieve zou veranderen? 

Ik ben vreugde,

Ik ben liefde,

Ik ben vrede en gelukzaligheid.

Ik ben alle mooie gevoelens

die ik kan bedenken.

En ik ben kracht als ik hiermee verbonden ben.

Ik ben levende liefde,

En het wezen van al wat is.

Ik ben schoonheid,

en ik dans de dans van het leven,

Welke gekkigheid er ook om mij heen gebeurt.

 

Verbonden met mijn hart

weet ik

dat de rest maar een spel is.

Een grimmig spel soms,

wanneer men die keuze maakt,

wanneer men de pijn en ellende voor waar aanneemt

en zich erdoor laat leiden…

Wie ben ik om dat te verbieden,

om te zeggen dat het niet mag,

dat het niet goed is

of zelfs slecht…

 

Nee, ik zal je zeggen dat het niet nodig is.

Ik zal je vertellen

dat er een andere manier,

een andere kant is

waarmee je je kunt verbinden

en dat jij kunt kiezen

om díe te beleven.

 

En ik zal je de weg wijzen.

Door vele gidsen en boodschappers

zal ik je steeds weer vertellen

hoe het leven in elkaar steekt

en hoe het óók geleefd kan worden

citaat uit:  ‘Volkomen in je kracht staan’

 

Wonderen

De stem van je ziel laat zich horen zodra jij je oprecht tot je innerlijke Zelf richt en naar de Stem wilt luisteren. Ook als je kanalen minder open zijn spreekt hij toch tot je en kun jij hem horen. Bijvoorbeeld in de idealen die je hebt. Jouw wensen en verlangens tonen je (een stuk van) de weg die jij moet gaan. Het zijn de richtingaanwijzers van de ziel. Als je hebt besloten om je gedachten, gevoelens en daden te richten op de hogere doelen in je leven en werkt aan het verwezenlijken van je wensen en verlangens, dan kun je bijna alles realiseren wat je zou willen. ‘Bijna alles’ omdat er natuurlijk uitzonderingen zijn. Je geloof en vertrouwen kunnen heel groot zijn, maar de grens van wat jij ziet als onmogelijkheden ligt ergens op de loer. Wanneer je je verdiept in de levens van grote zielen en verlichte meesters, en leest wat deze mensen hebben gedaan, dan realiseer je je dat zij er andere overtuigingen op na houden dan jij.

Satya Sai Baba bijvoorbeeld kan allerlei dingen uit het niets materialiseren. Andere verlichte meesters kunnen een tweede lichaam – niet te onderscheiden van het eerste – manifesteren, reizen met het licht of verdwijnen in een lichtbal. Jezus genas mensen, liep over het water, maakte van water wijn, wekte doden tot leven, enzovoort.

Deze meesters hebben overtuigingen die wonderen mogelijk maken. Als jij jouw idealen en doelen wilt bereiken, volkomen in je kracht wilt staan en wonderen mogelijk wilt maken dan moet je je eigen denken steeds weer onder de loep nemen. Verander je overtuigingen zodat ze ruimer en groter zijn, misschien wel zo ruim als die van Jezus. 

Jij en ik 

Jij en ik, wij zijn – in principe – net zo bijzonder als Jezus. Jij en ik kunnen net zulke bijzondere dingen doen als Hij (Hij heeft immers over zijn daden gezegd dat wij wat Hij deed en nog veel meer ook zullen doen). Ook jij en ik kunnen praten en lopen met God, alleen wij twijfelen nog, we geloven het nog niet. Tot op zekere hoogte zijn wij er nog steeds van overtuigd dat we maar ‘gewone’ mensen zijn. En het is onze overtuiging dat een gewoon mens zulke bijzondere dingen niet kan. Maar ik weet inmiddels dat dit slechts overtuigingen zijn! Ik weet dat jij en ik heel bijzondere mensen zijn. We hebben alleen nog wat te doen:

Jij en ik, wij zijn de bloem in de knop,

die steeds verder open gaat,

totdat deze bloem al haar schoonheid tentoonspreidt,

en al haar genezende kleur en geur

naar iedereen toe laat gaan.

Ongeacht hoe andere mensen zijn en wat ze geloven.

Ongeacht of ze al dan niet onze liefde kunnen ontvangen.

Zuiverheid en Kracht

Als bloem in de knop hebben we nog wat te doen: overtuigingen veranderen, erkennen dat deze goddelijke gaven in alle mensen leven, omdat de Universele Energie in ons allen leeft. En het allerhoogste, Boeddha, God toestaan om zich in ons te manifesteren.

Hiervoor is het nodig dat we ons zelf ‘schoonmaken’ en dat we groeien in zuiverheid en kracht. Zuiverheid is het vrij of onthecht zijn van verleden en toekomst. Het is weten en ervaren dat de Bron, de grootste scheppende kracht, in jou is en door jou heen werkt. Kracht krijg je door vertrouwen, standvastigheid en concentratie. Zuiverheid en kracht kun je ontwikkelen door meditatie en eerlijkheid.

Weten wie je bent, hoe je denkt en hoe je zou willen zijn, zijn allemaal elementen om het verleden te zuiveren en om gevoelens en gedachten over het verleden, het nu en de toekomst zuiver te maken. Ook vergeven is een methode om jezelf zuiverder te maken. Vergeving betekent dat je op een andere manier naar het verleden kunt kijken, zonder een ander of jezelf te beschuldigen. Het betekent verantwoordelijkheid nemen voor jouw bijdrage in dat wat niet goed is gegaan en je les eruit leren.

Ik Ben 

In de tekst lees je dat  ‘Ik Ben’  je innerlijk Zelf is.

De manier om snel en eenvoudig contact te maken met je ‘Ik Ben’  is door in gedachten ‘Ik Ben’ te denken en je tegelijkertijd in je gevoel met de betekenis te verbinden.

Denk  ‘Ik Ben’ ook eens tussen een serie mooie woorden in:

Ik Ben liefde, schoonheid, vertrouwen,

Ik Ben de zon, geduld, feest,

Ik Ben liefde, schoonheid, vertrouwen,

Ik Ben de zon, geduld, feest,

Ik Ben waarheid, wijsheid, de blauwe lucht,

Ik Ben geluk, warmte, vrede.

Op deze manier maak je contact met de Bron, met je innerlijke Zelf, het goddelijke in jou.

artikel door Bea van Wierst, geplaatst in Spiegelbeeld augustus 2002

Leven vanuit je innerlijk Zelf

darius-bashar-xMNel_otvWs-unsplash

Alles is energie

We zijn allemaal verbonden in één universele energie. Dat betekent dat we in de basis niet van elkaar verschillen. Dat we, ook al zijn we ieder uniek, hetzelfde potentieel hebben en uit precies dezelfde bouwstoffen zijn gemaakt.

Alles wat is, bestaat uit energie. Alles heeft een trilling, een frequentie. Of het nu gaat om materie, een of ander voorwerp, geluid, kleur, emotie, gedachten of wat dan ook: alles is opgebouwd uit energie en heeft een bepaalde frequentie.

Ieder mens heeft ook z’n eigen frequenties, samengesteld uit alle verschillende frequenties van de organen, emoties en overtuigingen die bij deze persoon horen.

We zijn allemaal energie, ieder met z’n eigen frequentie én met de mogelijkheid om de frequentie te veranderen.

Frequentie en afstemming

Op een radio zoek je door middel van de frequentie een bepaalde zender. Je stemt af op die zender. In je leven heb je voortdurend met dit zelfde afstemmingsprincipe te maken. Continu ervaar je de invloed van frequenties van buiten op je wezen, op wie je bent en hoe je je voelt. Je ervaart dit niet altijd even bewust maar de invloed is er wel op ieder ogenblik.

Elke kleur, vorm, klank en toon heeft zijn eigen frequentie. Ook beweging, gedachte en geur heeft een eigen frequentie. En met ieder woord en met elke gedachte en overtuiging stem je af op een bepaalde golflengte, op een zekere frequentie.

Waarop stem jij je af ?

Het afstemmingsproces

Onderling tussen mensen merk je veel van het afstemmingsproces. In contact met anderen is er bijna doorlopend een vorm van (verbale en non-verbale) communicatie om te ontdekken of je op dezelfde golflengte zit of om minstens tot een werkbare afstemming te komen.

Bij sommige mensen voel je je direct goed, de afstemming is gelukt. Bij anderen kraakt het, het klikt niet, er is geen werkelijk contact of er is zelfs een conflict.

Binnen in je werkt hetzelfde principe: voortdurend stem je je af op een bepaalde golflengte. Soms heb je een fantastische (af)stemming en voel je je heel vredig, blij en positief. Soms zit je in de mineur.

Voorkeuren

Meestal stem je je onbewust af op bepaalde gedachten, overtuigingen en gevoelens. Bijna iedereen heeft in dit proces – ook weer onbewuste – voorkeuren. De één kiest vooral positieve gevoelens en overtuigingen en is optimistisch, de ander stemt af op negatieve ervaringen of gedachten en is geneigd tot pessimisme. Een volgend persoon zoekt en vindt overal plezier, terwijl er ook mensen zijn die zich uitsluitend richten op resultaat en succes enzovoort.

Het afstemmingsproces vindt doorlopend plaats en relatief weinig ben je je hiervan bewust. Wanneer je echter onvrede ervaart of iets anders zou willen in je leven, dan kun je veel bewuster je afstemmingsapparatuur – de radio – richten op de gewenste golflengte.

Transformatie

Gewoontes (zowel goede als slechte) ontstaan als je een handeling of denkpatroon telkens blijft herhalen. Je denkwijze wordt in het onderbewuste opgeslagen en een automatische reactie – de gewoonte – ontstaat.

herhalen van (denk)patroon → aanpassing in onderbewustzijn → gewoonte

 

Een voorbeeld: Je wilt iets (een andere baan) en hebt je oog ergens op laten vallen, maar steeds als het omhoog komt denk je: ‘Het wordt toch niets, ze kiezen vast een ander’, ‘Ik ben daar niet goed genoeg voor.’ Eigenlijk ken je deze gedachte, deze overtuiging, wel: ‘Ik ben niet goed genoeg.’ Het is een negatieve gedachte (gewoonte) waardoor jij al bijna zeker weet dat het toch niets wordt en die er voor zorgt dat jij niet tot actie komt.

Maar net zoals je verse sporen maakt in de sneeuw, kun je het (onder-)bewustzijn transformeren door nieuwe groeven of sporen te maken. Hoe?

Je kunt jouw interpretatie van wat je ervaart veranderen. Als je besluit te werken aan veranderingen, je bewust bent van hoe je denkt en afstemt op ondersteunende gedachten, overtuigingen en gevoelens. Alles wat je er voor moet doen, is je oude manier, die niet bevredigend is, los laten en steeds weer voor de nieuwe manier kiezen. De nieuwe manier die (meer) in overeenstemming is met hoe jij het zou willen, met je innerlijk Zelf. Nieuwe gewoontes ontstaan en je kunt nieuwe wegen bewandelen.

 

Nieuwe gewoontes

Door herhaling en confrontatie zet je jezelf iedere keer terug op het goede spoor. Steeds als je jezelf op een oude, negatieve manier van denken of reageren betrapt, kies je weer opnieuw voor je nieuwe manier van denken en reageren.

Je herhaalt dit net zo vaak totdat deze nieuwe manier is ingesleten en past als een oude schoen. Help jezelf door iedere keer als er een negatieve gewoonte omhoog komt, iets te denken als:

“Ja, zo dacht/deed ik vroeger, maar dat hoeft niet meer.

Ik kan nu kiezen voor een hogere gedachte, voor een plezieriger gevoel.”

Denk er dan een hogere gedachte achteraan en voel het mooiste gevoel dat je in jezelf kunt opwekken. Voel dat het universum jou steunt en het beste aanreikt dat er nu voor je is.

 

Bewuste keuze

Als je wilt groeien, neem dan nu het besluit, maak de bewuste keuze, om dat wat achter je ligt – het verleden – ook werkelijk achter je te laten. Leef in het hier en nu, en richt met positieve vastberadenheid je gevoelens, gedachten en daden op de hogere doelen in je leven:

– jouw groei, dus je vrijmaken, losmaken van je verleden,

– het vervullen van wat je hier (in dit leven, in deze wereld) wilt doen,

– volkomen in je kracht staan,

– liefde brengen en/of de mensheid dienen, en dus:

– leven vanuit je innerlijk Zelf, of vanuit de wensen die je brengen bij je innerlijk Zelf.

 

Je kiest zorgvuldig je kleren, boeken, huis, opleiding, voedsel, werk en vrienden; kies ook zo zorgvuldig voor gezondheid, geluk,

innerlijke vrede en overvloed en dus voor de gedachten en gevoelens waar je je energie in steekt.

Woorden zijn krachten

Ieder woord heeft z’n eigen frequentie en door middel van woorden kun je je golflengte en daarmee je ervaring en gevoel veranderen. Mensen die met mantra’s of affirmaties ervaring hebben zullen dit direct bevestigen.

Om uit te proberen: herhaal in jezelf eens een week lang zo’n 1 of 2 keer per dag (of vaker natuurlijk) een rijtje positieve woorden voor 10 – 15 minuten. Je kunt er speciaal voor gaan zitten, maar het kan ook onder de afwas, tijdens het fietsen of als je in de rij staat in de supermarkt.

Met woorden als liefde, schoonheid, vertrouwen, zon, geduld, feest, waarheid, wijsheid, enzovoort – woorden met een hoge vibratie, een hoge frequentie – kun je eenvoudig je eigen trillingstal (en daarmee je gevoel) omhoog brengen.

Leven vanuit de Bron

Het ogenblik dat je je innerlijk Zelf vindt is het ogenblik dat je je Zelf – je Ik Ben – realiseert. Het is het ogenblik dat je heel dicht bij de Bron bent en besluit om te leven vanuit je Zelf. Het is het ogenblik dat je stopt met het bevestigen van alle negatieve overtuigingen die je over jezelf en anderen hebt. Het is het ogenblik dat je de liefde en de Universele Kracht in jou (h)erkent. Het moment dat je oude gedachten en gewoontes los hebt gelaten, en ieder moment bewust kiest om liefde te ervaren. Je leeft vanuit het innerlijk Zelf als je besluit om in het hier en nu te zijn. Het moment dat je het allerhoogste in jou (h)erkent en dit alle ruimte geeft.

Hoe zou je leven veranderen als je nu de negatieve overtuigingen die je over jezelf en over het leven hebt in positieve zou veranderen?

 

Wonderen

De stem van je ziel laat zich horen zodra jij je oprecht tot je innerlijke Zelf richt en naar de Stem wilt luisteren. Ook als je kanalen minder open zijn spreekt hij toch tot je en kun jij hem horen. Bijvoorbeeld in de idealen die je hebt. Jouw wensen en verlangens tonen je (een stuk van) de weg die jij moet gaan. Het zijn de richtingaanwijzers van de ziel.

Als je hebt besloten om je gedachten, gevoelens en daden te richten op de hogere doelen in je leven en werkt aan het verwezenlijken van je wensen en verlangens, dan kun je bijna alles realiseren wat je zou willen. ‘Bijna alles’ omdat er natuurlijk uitzonderingen zijn. Je geloof en vertrouwen kunnen heel groot zijn, maar de grens van wat jij ziet als onmogelijkheden ligt ergens op de loer. Wanneer je je verdiept in de levens van grote zielen en verlichte meesters, en leest wat deze mensen hebben gedaan, dan realiseer je je dat zij er andere overtuigingen op na houden dan jij.

Satya Sai Baba bijvoorbeeld kan allerlei dingen uit het niets materialiseren. Andere verlichte meesters kunnen een tweede lichaam – niet te onderscheiden van het eerste – manifesteren, reizen met het licht of verdwijnen in een lichtbal. Jezus genas mensen, liep over het water, maakte van water wijn, wekte doden tot leven, enzovoort.

Deze meesters hebben overtuigingen die wonderen mogelijk maken.

Als jij jouw idealen en doelen wilt bereiken, volkomen in je kracht wilt staan en wonderen mogelijk wilt maken dan moet je je eigen denken steeds weer onder de loep nemen. Verander je overtuigingen zodat ze ruimer en groter zijn, misschien wel zo ruim als die van Jezus.

 

Jij en ik

Jij en ik, wij zijn – in principe – net zo bijzonder als Jezus. Jij en ik kunnen net zulke bijzondere dingen doen als Hij (Hij heeft immers over zijn daden gezegd dat wij wat Hij deed en nog veel meer ook zullen doen). Ook jij en ik kunnen praten en lopen met God, alleen wij twijfelen nog, we geloven het nog niet. Tot op zekere hoogte zijn wij er nog steeds van overtuigd dat we maar ‘gewone’ mensen zijn. En het is onze overtuiging dat een gewoon mens zulke bijzondere dingen niet kan.

Maar ik weet inmiddels dat dit slechts overtuigingen zijn! Ik weet dat jij en ik heel bijzondere mensen zijn. We hebben alleen nog wat te doen:

 

Jij en ik, wij zijn de bloem in de knop, die steeds verder open gaat,

totdat deze bloem al haar schoonheid tentoonspreidt,

en al haar genezende kleur en geur naar iedereen toe laat gaan.

Ongeacht hoe andere mensen zijn en wat ze geloven.

Ongeacht of ze al dan niet onze liefde kunnen ontvangen.

Zuiverheid en Kracht

Als bloem in de knop hebben we nog wat te doen: overtuigingen veranderen, erkennen dat deze goddelijke gaven in alle mensen leven, omdat de Universele Energie in ons allen leeft. En het allerhoogste, Boeddha, God toestaan om zich in ons te manifesteren.

Hiervoor is het nodig dat we onszelf ‘schoonmaken’ en dat we groeien in zuiverheid en kracht. Zuiverheid is het vrij of onthecht zijn van verleden en toekomst. Het is weten en ervaren dat de Bron, de grootste scheppende kracht, in jou is en door jou heen werkt. Kracht krijg je door vertrouwen, standvastigheid en concentratie. Zuiverheid en kracht kun je ontwikkelen door meditatie en eerlijkheid.

Weten wie je bent, hoe je denkt en hoe je zou willen zijn, zijn allemaal elementen om het verleden te zuiveren en om gevoelens en gedachten over het verleden, het nu en de toekomst zuiver te maken. Ook vergeven is een methode om jezelf zuiverder te maken. Vergeving betekent dat je op een andere manier naar het verleden kunt kijken, zonder een ander of jezelf te beschuldigen. Het betekent verantwoordelijkheid nemen voor jouw bijdrage in dat wat niet goed is gegaan en je les eruit leren.

Ik Ben

In de tekst lees je dat Ik Ben je innerlijk Zelf is. De manier om snel en eenvoudig contact te maken met je Ik Ben is door in gedachten Ik Ben te denken en je tegelijkertijd in je gevoel met de betekenis te verbinden.

Denk Ik Ben ook eens tussen een serie positieve woorden in:

Ik Ben liefde, schoonheid, vertrouwen, Ik Ben de zon, geduld, feest,

Ik Ben waarheid, wijsheid, de blauwe lucht, Ik Ben geluk, warmte, vrede, enz.

Op deze manier maak je contact met de Bron, met je innerlijke Zelf, het goddelijke in jou.

Volkomen in je kracht staan

In het boek Volkomen in je kracht staan vind je verschillende opdrachten en oefeningen om inzicht te krijgen in wie je bent, wat je wensen zijn en wat precies jou tegenhoudt van het realiseren van je wensen en van werkelijk genieten van je leven. Je leert een actieplan maken, komt oog in oog te staan met je ideale ik en maakt een lied over jezelf. Verder staan er vergevingsoefeningen in en (meditatie-) technieken waardoor je steeds sneller en sterker in contact kunt komen en blijven met je innerlijk Zelf.

Door vergeving van jezelf en van anderen, door anders te denken over wie je bent en wat er in het verleden is gebeurd, zul je meer liefde en mooie gevoelens beleven dan ooit tevoren. Je laat donkere wolken los, je laat alle belemmerende gedachten en overtuigingen los, en beleeft de blauwe hemel. Je staat in je kracht en straalt als de zon.

Artikel geplaatst in Spiegelbeeld juni 2002

Kies jij voor het licht

emma-simpson-mNGaaLeWEp0-unsplash

In deze tijd zijn ons zoveel technieken en hulpmiddelen gegeven om te groeien, om onszelf en God heel diep te leren kennen, en om frustraties en het oude, pijnlijke achter ons te laten. Dit is omdat ons grote veranderingen te wachten staan. Het jaar 2012 wordt regelmatig genoemd (bijv. in de oude Inca kalender) en in de Vedische geschriften spreekt men over deze tijd als de Kali Yuga (de Donkere Tijd – kali is zwart), die steeds heftiger wordt en met een overgangsperiode of juist met een enorme climax overgaat in de Gouden Tijd. Deze Gouden Tijd wordt beschreven als een periode van licht, geluk, liefde, schoonheid, enz. De Kali Yuga daarentegen is een periode waarin het duistere en demonische groots aanwezig is. Waarin destructie volop gaande is. Een periode waarin rampen (aardbevingen, tsunami, hongersnood, oorlogen, terroristische aanvallen, grote epidemieën en ongeneeslijke ziektes) veel van zich laten horen.

Zo boven zo beneden

Wat hier op aarde gebeurd is een afspiegeling van wat zich in ons mensen afspeelt. Depressie, negativiteit, haat, jalousie, verdriet, pijn, ellende en gekte, en weinig licht, geluk, liefde, stilte, rust. Er gaat iets veranderen, er is iets aan het veranderen. Al die donkere, zwarte dingen draaien zich meer en meer naar het Licht. Nog niet ineens en radicaal, maar sommigen van ons ervaren het al in hun eigen leven. En wij moeten mee veranderen. We kunnen niet meer als een struisvogel ons kop in het zand steken of wachten tot we met de vut of pensioen zijn of tot de kinderen de deur uit zijn. We moeten mee veranderen. Er verandert iets in de straling, in de frequentie van de aarde – in onze frequentie. Iets dat alles -alle duisternis en gekte- aan het licht zal brengen. Totdat al het duister is getransformeerd. Totdat alles een hogere frequentie, een hoger trilligstal heeft. Totdat onze aura’s en lichamen de hogere trillingen direct kunnen opvangen en steeds meer uit deze hogere trillingen bestaan. Totdat alle lagere trillingen totaal geen vat meer op ons hebben.

De tijd gaat sneller lijkt het voor veel mensen. Vooral voor degenen die meer en meer zelf op een hogere frequentie functioneren. Binnen die andere dimensie waar wij naar toe gaan, verandert de tijd helemaal. Toekomst en verleden verliezen hun grip op ons. We komen terecht in het eeuwige nu. We komen terecht in de nieuwe wereld, het paradijs op aarde.

Van donker naar licht

Steeds meer stemmen gaan op dat we voor de keuze staan: of mee gaan met de transformatie van Donker naar Licht, of mee met de destructie. En er zijn mensen nodig, veel mensen, die het voortouw nemen. Die de stap alvast maken en een voorbeeld zijn voor anderen. Die een brug willen zijn, of een instrument, tussen het oude en het nieuwe. In het begin van de jaren ’80 heeft mijn leermeester (Shri Shri 1008 Haidakhan Wale Baba, ofwel Babaji) ons al over deze veranderingen en destructie verteld. Ik heb er toen al bewust voor gekozen om mij als instrument in te zetten bij deze veranderingen. Sindsdien ontvang ik leiding en hulp in mijn persoonlijke ontwikkeling en bij mijn activiteiten en acties in het werken met anderen aan ontwikkelings- en bewustwordingsprocessen. Voor iedereen die zich op deze veranderingen richt, en voor iedereen die zich bewust en actief inzet voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, is er hulp vanuit het ongeziene. Gidsen, leermeesters, (bescherm)engelen en hogere geesten staan juichend om ons heen klaar. Te wachten tot wij ons in de stilte tot hen richten. Te wachten tot wij ze om hulp vragen. Tot we werkelijk kiezen om ons helemaal vrij en open te maken om Gods Licht door ons heen te laten stromen, zodat we meer en meer kunnen en zullen bijdragen in dit enorme transformatieproces.

Groei en emotionele vrijheid

Wij mogen helemaal vrij worden, verlicht worden van alles wat ons belemmerd om het grote Licht te ervaren, van alle frustraties, pijn, kleine en kortzichtige gedachten. We móeten vrij en open worden en volledig transformeren om de hogere energie te ontvangen. Daarom zijn er juist nu zoveel fantastische en schitterende hulpmiddelen en transformatietechnieken aan het fundament verschenen. Deze dagen is er zoveel kennis en zijn er zulke fantastische (zelfhulp-)technieken dat, als je er voor kiest en er werkelijk voor gaat, je in een enorm tempo zowel je frustraties, oude pijnen en verwondingen, als allerlei belemmerende gedachten en overtuigingen kunt (leren) loslaten.

Ik denk hierbij aan de Journey van Brandon Bays, aan The Work van Byron Katie, aan oefeningen die Eckhart Tolle ons aanreikt, aan spirituele en transformerende ademtechnieken, aan NLP, aan lichtmeditaties, enz. In dit rijtje hoort voor mij ook EFT (emotional freedom technics) thuis. Dit is een methode gebaseerd op de acupunctuurtechnieken, die al ruim 5000 jaar geleden door Chinese artsen zijn ontdekt. Een methode om emoties en pijnen via meridiaanstimulering én de kracht van het woord, uit zowel je energetisch als je fysieke lichaam los te laten. Een methode die je ook zelf kan toepassen en die krachtig en snel werkt om allerlei emoties, en allerlei ziektes en kwalen (en ook fobieën, verslavingen en trauma’s) los te laten.

Ziektes en dergelijke ontstaan meestal onder invloed van emoties, die niet herkend worden of waarnaar niet of niet volledig geluisterd wordt. En dat terwijl je bijvoorbeeld met The Work van Byron Katie heel efficiënt je emoties en frustraties kunt onderzoeken. Als je niet luistert naar wat emoties je over jezelf willen vertellen, naar wat je in en van jezelf ontkent of afwijst, dan zal jouw innerlijke Zelf op een meer confronterende manier je aandacht trekken. Bijvoorbeeld door één of andere ziekte of kwaal, door een burnout, een onverwacht ontslag of door een ongeluk. Jouw innerlijke Zelf wil namelijk dat je groeit, en wil je helemaal naar het Licht brengen, en alle duisternis en negatieve gedachten en overtuigingen in jou omhoog brengen. Je innerlijk wezen zal je door middel van emoties, en desnoods door ziektes, de weg terug wijzen naar je Zelf.

Hulp van gidsen en engelen

Zodra je je opent voor het loslaten van je frustraties en pijn, en voor het dieper willen kijken naar jezelf en in jezelf, helpen je gidsen, de engelen en alle wezens in het ongeziene je. Ook als je nog niet van binnen hun aanwijzingen kunt horen. Ze leiden je naar de inzichten en technieken die jou verder kunnen helpen door een artikel dat je “bij toeval” leest (het valt jou toe). Of ineens zie je iets, hoor je iets of lees je iets en denk je: “Dat wil ik ook”. Of een vriendin verteld je iets over een cursus of workshop en je weet dat je daar naar toe moet. Kortom: als je je actief wilt openen voor de grote veranderingen in je en voor de grote veranderingen die om je heen gebeuren, ga dan eens rustig zitten en bid of mediteer en vraag om hulp. De hulp zal komen als je er klaar voor bent. Je leest een boek en krijgt je antwoorden. Je gaat naar een lezing en hoort iets wat wel heel speciaal voor jouw oren bestemd moet zijn, en je weet dat je hier om gevraagd hebt. Vooral als iets in korte tijd twee of drie keer je pad kruist, let dan erg goed op en onderzoek eens wat het je zou kunnen brengen. Sta open voor wat het universum je aanreikt.

Onze aarde en de mensheid heeft nu ook jouw hulp en bijdrage nodig, en daarom reikt het je alles aan wat jij nodig hebt om nog sneller naar het Licht te kunnen groeien. En het begint met jouw oprechte keuze.

Uitspraken van Babaji, Shri Haidakhan Wale Baba, gemaakt in 1983 over de komende destructie/veranderingen:

“Ongeacht uit welk land je komt, je zult je deel moeten bijdragen aan de grote veranderingen die deze Grote Revolutie teweegbrengt.”…”Jullie moeten de wegbereiders van dit Tijdperk worden en naar waarheid zoeken (…) de waarheid in je wekken. Dit is echte yoga.”…”Denk aan de aarde als aan een moeder. Dit is één aarde. Wees niet verdeeld door over jezelf te denken als behorend bij een bepaald land. We horen bij één aarde. Kijk naar de toekomst met het oog gericht op wat goed is voor de hele wereld en niet voor één enkel land. Heb veel moed en geduld en wees niet bang voor water, vuur of grote stormen, treed ze moedig tegemoet.”

(meer over de Grote Revolutie is te lezen in “Leringen van Babaji”, 1993, uitg. Saturnus)

Plantmedicijn

En dan zijn er nog vele natuurlijke geneesmiddelen, waaronder natuurlijk de plantmedicijnen, waarvan Ayahuasca, Peyote, Cannabis of Marihuana hier momenteel de meest bekende zijn.

Een middel dat tegenwoordig behoorlijk populair is, en gemaakt wordt uit een liaanwortel en een blad, is Ayahuasca uit Zuid Amerika. (Helaas inmiddels in 2020 hier in Nederland officieel verboden te gebruiken.)

Onder andere in Japan, India en in Egypte is/was het gebruik van Cannabis als geneesmiddel én ter verruiming van het bewustzijn (bijv. om het Orakel te raadplegen) bekend. Cannabis is in veel landen verboden – het in bezit hebben of de productie ervan is strafbaar, en hier in Nederland wordt het in ‘coffeeshops’ getolereerd. De jaren tussen 2008 en 2020 is er vooral in Amerika en Canada en ook in enkele andere landen een enorme inzicht en verruiming over Cannabis als medicijn gekomen en is ook veel onderzoek verricht.

Cannabis (Marihuana, Wiet) is in veel landen vooral verboden omdat het een goedkoop en erg goed medicijn is dat door Big Farma niet te patenteren is, en omdat in het begin van de 19e eeuw de Negerslaven in de USA, die op de Hennepplantages werkten, meer zagen en begrepen van hoe de ‘moderne Westerse wereld’ in elkaar stak dan goed voor ze was (meer en meer slaven lukte het om aan hun slavenbestaan te ontkomen). Cannabis verruimd het bewustzijn. Letterlijk lijkt het mensen te stimuleren om verder om zich heen te kijken, maar de grootste kracht zit in de transformerende en helende waarde van de plant. Het ondersteunt vele systemen (neurosympathisch, hormoon, spijsvertering, immuunsysteen) en helpt mensen naar de kern van ziektes te gaan, die vaak in oude stress en emoties nog onverwerkt in het systeem aanwezig is. Cannabis heeft net als Ayahuasca de eigenschap om diep in het systeem de emotionele en spirituele barrières te helpen overwinnen, door ze te transformeren tot inzichten en levensvreugde.

Mijn wens is dat ieder zijn-haar medicijn of geneesmiddel vindt en mag helen.

In l’Akech en Namasté

(geschreven in 2009-geredigeerd in 2020)

 

Leren in vrede te zijn

emma-simpson-mNGaaLeWEp0-unsplash

Vrede op aarde is een grote wens in de harten van veel mensen. Maar is vrede op aarde mogelijk als er geen vrede is in ons eigen hart? Daarom: laten we klein beginnen en leren hoe we met onszelf in vrede kunnen zijn.

Onvrede

Een hart in onvrede projecteert zijn pijn naar buiten. In het denken is daardoor het idee ontstaan dat je ergens door gelukkig kunt worden. Het denken gelooft dat iets of iemand daarbuiten ervoor kan zorgen dat de pijn of onvrede in jouw hart weggaat. Het denken vertelt je steeds weer dat er iets is daarbuiten, dat je echt gelukkig kan maken. Je gelooft het en je verwacht eigenlijk ook nog dat je dan gelukkig zult blijven. Als ik maar …, als ik maar niet …, als ik … maar heb / ben / kan, dan … (als ik maar een vriend, man, kind heb, dan …).

Het denken doet je ook geloven dat ergens méér van hebben je dichter bij geluk of bij een goed gevoel zal brengen (nog een kind, nog een studie, meer geld, nog vaker uit eten, etc.). Of het denken en het gevoel slaan juist om naar depressie: nooit kan en zal dat mooie of goede gebeuren, hier kom ik nooit meer uit …, alles is donker en grauw.

De aarde en wat er op de aarde gebeurd is een afspiegeling van wat er in ons gebeurd. Onvrede en ontevredenheid is wat heerst en regeert. Dat wil zeggen: het hoofd, het denken heerst en regeert.

Zelfs als de pijn of leegte weg is en het verlangde er eenmaal is, dan gaat na verloop van tijd de glans er een beetje van af. De heftige pijn is voorbij, het verlangen is vervult, maar het geluksgevoel dat met de vervulling kwam, is alweer vervlogen. Opnieuw voelt het eerder als een gat. Een gat of leegte die ergens mee -met liefde en geluk- gevuld wil worden. En daar is onvrede opnieuw.

Waar even vrede was met wat is -het hart zegt JA, de wens is vervult- wordt nu de pijn duidelijk. Opnieuw is er onvrede. We zijn geïrriteerd, ervaren vervelende dingen, er zijn allerlei pijntjes in het lichaam, je schreeuwt tegen je geliefde en jaagt hem van je af. Maar soms ervaar je tegelijkertijd dat je hele wezen eigenlijk naar hem uitroept: “Hou van mij. Hou me vast en hou van mij. …”

Pijn en pijnlichaam

Ons hart en het vermogen om in ons hart de liefde te voelen, lijkt voor de meeste mensen steeds moeilijker. Het pijnlichaam is aanwezig.  We voelen de pijn in de borst, het fysiek benauwde en de emotionele pijn: verdriet en eenzaamheid, onvermogen. Soms reageren we met een felheid waar niemand ons in herkent: een monstertje waarin we onszelf amper herkennen en waarvoor we ons zelfs kunnen schamen. Sommige mensen voelen in hun hart het hunkeren, het verlangen. Soms is het hart zelfs ontoegankelijk afgesloten, alsof we beschermd moeten worden tegen onze pijn. Je zou het bijna gaan denken, want het is steeds pijnlijker om ook de nog aanwezige liefde in je hart te voelen. Inmiddels is het voelen van je hart beladen met pijn en pijnlijke emoties. Het hart maar ook andere lichaamsdelen doen pijn en alles dat met pijn te maken heeft, is taboe. Daar willen we nu juist niet voelen.*

 

Zo ook als je geïrriteerd of boos bent. Soms voelen we boosheid of pijn over iets dat lange tijd geleden is gebeurd. Iemand heeft iets gedaan -iemand heeft je gemolesteerd, aangerand of heeft je ander (groot) onrecht aangedaan- en jij voelt pijn door wat die ander jou heeft aangedaan. Die ander is de schuld dat jij nu dit vervelende gevoel hebt, want hij of zij heeft … gezegd of gedaan en daardoor voel jij je …

Je ervaart pijn en vecht er mee. Je zegt NEE tegen de realiteit en lijdt. Je kunt het verleden -iemand heeft je gemolesteerd, aangerand of groot onrecht aangedaan- maar niet accepteren of loslaten, en blijft de pijn voelen. Je kunt die ander niet vergeven voor wat hij gedaan heeft en voor wie hij was.

Dat klopt want de herinnering en de pijn zitten als chemische stofjes -emoties- vast in je lichaam en je kunt wel zéggen dat je het vergeeft of dat je het loslaat, maar vaak is dat voor een werkelijke transformatie niet genoeg. Voor die transformatie is meer nodig. De oorzaak -de herinnering met interpretatie en bijhorende pijn, die tot dat moment in de vorm van een chemische stof in je lichaam is geconserveerd- moet ook nog uit je lichaam weg. Op energetisch niveau, maar ook op mentaal en op fysiek niveau.

Daarvoor is inzicht nodig, daarvoor is het durven voelen van wat er in de lichamelijke pijn zit heel belangrijk. Opnieuw emoties terug durven ervaren, opnieuw geboren worden in iedere cel van je lichaam. Alle onware overtuigingen en onbegrip die je in je lichaam hebt vastgezet moeten er uit en aan het licht komen en zullen in dit proces getransformeerd worden.

Als spiritueel psychotherapeut en begeleidster van bewustwordingsprocessen bij individuen en in groepen, zijn het juist deze processen waarin ik mensen begeleidt. Vrede vinden in je hart en hoofd, in je denken.

Soms lukt het niet om de stilte te vinden, doordat onvrede en andere stemmetjes van het ego het denken gebruikt. Soms is er een stemmetje in je denken dat je werkelijk gelooft. Dan is het tijd om het denken en voelen, en ook het ontstaan van je emoties te onderzoeken. Hier komen we eigenlijk altijd uit bij oude pijn die getransformeerd mag worden. Beschadigingen of negatieve indrukken vanaf de conceptie, tijdens zwangerschap, bij de geboorte, in de baby- of kindertijd of juist in de puberteit of tijdens de jonge adolescentie. Pijn moet verwerkt worden en soms betekent dat vergeven.

Vergeven

Eigenlijk is vergeven liefde geven. Liefde geven daar waar je nu geen liefde kunt geven of wilt geven. Er is iets gebeurd. Het doet pijn om je hart te voelen, want juist daar waar je liefde zit, zit nu vooral pijn en verdriet.

Jij houdt vast aan het gebeurde. Misschien is er wrok, verwijt of zelfs haat. Er is iemand die je niet kunt vergeven. Een ander die jij geen liefde kunt geven. De stroom van liefde in jou stagneert.

Maar waarschijnlijk is het zo dat hij of zij die rottige daad niet eens bewust gedaan heeft. Het was van deze persoon niet een opmerking of daad vanuit het hart, vanuit liefde en mildheid, maar vanuit het ego. Het ego dat gelooft in de afgescheidenheid, in pijn en schuld. Het ego dat zich voortdurend met anderen vergelijkt, om zo het idee van afgescheidenheid in stand te kunnen houden.

Het ego of onbewuste is ook het deel dat graag belangrijker is dan anderen en alle aandacht krijgt, of dat ons doet geloven dat we maar beter kunnen verdwijnen omdat we niets voorstellen. Het is het stemmetje dat zich beter voelt dan anderen, of juist slechter. Er zijn veel vormen die het ego kan aannemen. Zo kent het macht en slachtofferschap, ziekte en schuld, maar ook is het het ego dat zomaar een ander met modder kan gaan gooien. Het ego kan heel gemakkelijk een ander pijn doen om zichzelf beter te voelen.

Onder of achter het ego-beest zit de bewuste mens, die jou nooit pijn zou doen. Dit is de ziel, het echte ik. De ziel is verbonden met het hart en met liefde.

Maar rondom de ziel zit de pijn van de persoonlijkheid. Deze pijn is omhult met ego. Pijn is verbonden aan oude emotionele pijn, zoals verdriet, hunkering, onvervuld verlangen, enzovoort en andere pijnlijke gedachten.

Wanneer jou door een ander iets ergs is aangedaan, dan is meestal het gevolg dat je deze persoon geen liefde (meer) kunt geven. Als je aan hem of haar denkt dan kun je in je hart jouw liefde niet voelen en niet laten stromen. 

Je zegt: “Hij is fout geweest. Hij had dat niet mogen doen.” Eigenlijk zeg je: “Hij had niet vanuit zijn ego, zijn onbeheerste driften, mogen handelen.” Je zegt: “Hij had anders moeten zijn. Hij had bewust moeten zijn.” Of in ieder geval had hij op dat punt bewuster moeten zijn dan hij was.

Maar is dat waar? Is dat werkelijk waar? Wat is of was de realiteit? De realiteit is dat hij zich een deel (of misschien wel veel) van zijn acties en handelen niet of nauwelijks bewust was en misschien zelfs: niet of nauwelijks bewust is.

Hij is net zo onbewust als de meeste mensen die hier op aarde rondlopen. Hij doet dingen vanuit het ego, vanuit het hoofd en het denken, en het ego gelooft in afgescheidenheid, in jij daar en ik hier. Het ego gelooft dat als ik jou geen liefde geef dan tref ik lekker jou daarmee, en niet mijzelf.

De realiteit

Wrok en woede, niet kunnen vergeven betekent dat jij vasthoudt aan het idee dat die ander bewust had moeten zijn toen hij of zij dat nog niet kon zijn.

Ieder moment dat je vasthoudt aan je boosheid vanwege een oude pijn die je voelt en aan het idee dat de ander bewuster had moeten zijn, lukt het het ego om jou af te snijden van de liefde die nu -op dit moment- aanwezig is in jouw hart.

Jìj houdt vast aan een pijnlijk beeld uit het verleden en zegt dan dat de schuld van jouw pijn ligt bij iemand anders. Jij zegt dat die persoon uit het verleden de schuldige is.

Je zegt NEE tegen de realiteit, tegen dat wat is. Juister gezegd: dat wat is zie je niet eens, je vertoeft in het verleden. Zoals wolken tussen ons en de zon in kunnen staan, scheiden “wolken” van gedachten en overtuigingen ons af van het Licht, van de Verlichting of van de zon in ons.

Je koestert gedachten van pijn, die de pijnlijke gevoelens steeds opnieuw in je terug roepen, en lijdt. Je bent ver weg van de zon in je, van het Licht in jou. Totdat je stopt met strijden. Totdat je de gedachten van pijn niet meer gelooft en niet meer koestert. Totdat je er voor kiest om jezelf je eigen liefde niet langer te ontzeggen.

In vrede zijn

Je mag en je kunt er ieder moment weer voor kiezen om de wolken te verwijderen, om alle belemmerende en pijnveroorzakende gedachten en overtuigingen los te laten en in vrede te zijn. Alle gedachten die leiden tot haat, boosheid, rancune, beschuldigingen, dader- en slachtoffergevoelens zijn gedachten en als je dat beseft dan raken ze je niet. Op dat moment identificeer je je niet meer met de gedachten die in je hoofd verschijnen. Je bent vrij. Er is vrede.

 

* Daar waar we de energie uit de weg gaan stagneert ze en vormt een blokkade en vaak voelen we daar spanning, stijfheid en pijn. Dit is overigens vaak de plaats waar fysieke klachten of een kwaal ontstaat.

artikel geschreven door Bea van Wierst, december 2007

Houden van wat er is, wolken en transformatie

emma-simpson-mNGaaLeWEp0-unsplash

Het zijn roerige tijden. Voor veel mensen is het of enorm druk of je zou kunnen zeggen: emotioneel nogal heftig. Sommige mensen ervaren zelfs beiden. Het lijkt wel of er niet aan te ontkomen is. En ik denk dat dat klopt. Ook ik en wij hier ontkomen er niet aan en waarschijnlijk is alles wat er gebeurd wel goed. We hebben natuurlijk de neiging om er tegenin te gaan als er heftige dingen gebeuren. Om ons te verzetten. We staan klaar om te roepen: “Waarom ik?”, “Waarom moeten wij dit meemaken?”, “Ik wil rust en genieten. Ik wil nu eens dat het gemakkelijk gaat.” Sommigen roepen dan: “Ik wil liefde, God en eenheid ervaren, maar hoe doe ik dat?” Hierover gaat dit artikel.

Wij zijn allemaal lichtwezens, maar bij de meeste van ons is ons licht een beetje -of zelfs erg- vertroebeld. Door decennia lange koestering van negatieve gedachten en overtuigingen is de hoge energetische frequentie waarmee we op aarde komen verlaagd en zwaar geworden. We identificeren ons, net als de generaties voor ons, massaal met gedachten en met onderliggende overtuigingen over wat en hoe het anders zou moeten, zodat we dan wel gelukkig zouden kunnen zijn. Eigenlijk zijn we op die momenten in een “Nee”-modus. “Nee. dit wil ik niet. Het moet anders.”

Byron Katie zou zeggen dat we strijden met de realiteit omdat we de negatieve gedachten die langskomen geloven. Deze gedachten moeten we nog in ons hart onderzoeken. Wanneer we zouden zien, horen en voelen wat in ons hart onze waarheid over de onderliggende overtuigingen is, dan komt er ruimte en is er weer plaats voor rust en liefde in ons. We zeggen bewust of onbewust weer “Ja”.

Dat neemt niet weg dat er iedere keer weer iets is dat ons ‘triggert’ of van slag brengt. Mij kost het ook soms moeite om te houden van dat wat er nu is. Om te houden van de realiteit van iedere dag en er niet tegen te vechten of te wensen dat sommige dingen anders zouden zijn.

Vragen hierover die vaak aan mij gesteld wordt zijn: “Hoe komt dat nou?” of: “Waarom werkt het zo?”, “Waarom word ik zo getriggerd?”, “Waarom gebeurt er zo veel tegelijk?”

Volgens mij is het zo dat we op terugweg zijn om weer helemaal het stralende lichtwezen te zijn, en dit ook te ervaren op ieder moment in ons leven. We willen graag weer naar dat gevoel van gelukkig zijn, of minstens vrij zijn van alle pijn, zorgen en lasten. Het gevoel gelukkig te zijn kennen we allemaal ergens wel. Vaak is het diep verborgen en toch is het alsof iedereen minstens ooit een glimp er van heeft opgevangen, of dat het een oude herinnering is. Een oud weten dat op de achtergrond aanwezig is.

De meeste van ons, in ieder geval degenen die dit artikel lezen, zijn nu zo ver dat we soms achterom kijkend heel duidelijk zien dat alle hindernissen, die het dagelijkse leven eerder omhoog gebracht heeft, niet voor niets waren. En zo is het ook met de dingen die nu de revue passeren. Sommige mensen zeggen wel dat alles op ons pad daar met een reden komt. Niets is voor niets.

Byron Katie zegt: “ W(h)at is is” en het gaat er om te houden van wat er is (“loving what is”). Als je ergens geëmotioneerd op reageert, wil dat zeggen dat er ergens nog een overtuiging zit die onderzocht moet worden. Ik zeg altijd dat het universum ons helpt om alles op te ruimen dat tussen ons en het werkelijk ervaren van het lichtwezen in zit. Als je jezelf als lichtwezen (als een zonnetje) ervaart en als alle wolken die aan de horizon komen aan de horizon blijven, dan is er niets aan de hand. Maar het gaat mis zodra je je gaan identificeren met de wolken, met de negatieve gedachten en overtuigingen, die eigenlijk horen over te drijven. Als de wolken blijven hangen is het licht niet meer te zien. Volgens mij is het onze taak om die wolken te herkennen als overdrijvende wolken. Ze te herkennen als gedachten die je willen verleiden, die je al vaak verleid hebben.

Eckhart Tolle heeft het over het pijnlichaam dat geactiveerd wordt. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om je bewust te worden van dit pijnlichaam. Het te ervaren en op te merken en dan alles wat in je aangeraakt wordt te ervaren is een goede manier om dat stukje van het pijnlichaam op te lossen. In feite is de transformatie het zien en herkennen van het pijnlichaam zonder meegezogen te worden in de emotie. Als je zo kunt omgaan met de zware, laag frequente energie (boosheid, jaloezie etc.) dan wordt deze lichter en van een hogere frequentie. Er treedt een mate van “verlichting” op.

Dat is wat tijdens een ademsessie vaak heel gemakkelijk gaat. De emotionele of fysieke pijn wordt, met behulp van de adem en het “Ja”-zeggen tegen de pijn, op de voorgrond gebracht en als je er in durft te gaan, wordt de zware, vastzittende energie weer in beweging gebracht en getransformeerd. Inzichten en nieuwe waarheden verschijnen, de zwaarte verdwijnt.

Wij mogen alle wolken welkom heten en dat wat ze diep in ons triggeren mogen we herkennen, erkennen en voelen. We mogen ons er bewust van worden en in deze tijd lijkt het wel of we ons er bewust van moéten worden. Alsof we met z’n allen in een soort stroomversnelling terecht zijn gekomen, en alle oude pijn en onjuiste overtuigingen en gedachten moeten opruimen. Omdat we op weg zijn om ons zelf, om het lichtwezen in ons, weer helemaal te ervaren. En juist omdat we dat willen kan en zal er vanzelfsprekend geen stukje ergens verborgen blijven. We moeten wel en het universum of God of onze medemensen helpen mee om het allemaal weer te gaan zien. Ze confronteren ons met van alles en nog wat en brengen alle weerstand en verzet, alle strijd met de realiteit naar boven. In onze (liefdes) relaties met anderen, via onze puberkinderen, op ons werk, overal en in alles waar nog een stukje weerstand, verzet of onware overtuigingen te vinden zijn, zal je ze vinden en word je geraakt. Net zolang totdat er niets meer is om door getriggerd te worden. Net zo lang totdat je “Ja” zegt tegen wat is, totdat je je niet meer verzet tegen de realiteit.

Geen NLP en positieve gedachten zijn er tegen opgewassen. We moeten dieper. Steeds dieper. En in een tempo dat bijna niet bij te benen is.

Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik heb het gevoel dat we zo snel moeten omdat er een grote verandering gaat komen. Misschien wel het chaospunt waarover Ervin Laslo het heeft (zie de link in de vorige nieuwsbrief) of de overgang van de 3e naar de 5e dimensie rond 2012, waar menigeen (en niet alleen in spirituele kringen) het tegenwoordig over heeft.

Volgens mij is dit een proces dat zich nu al individueel en op de hierboven beschreven wijze bij vele mensen stap voor stap aan het voltrekken is.

En hoe bewuster je je hiervan bent hoe sneller en vloeiender het zal gaan.

 

Bea van Wierst, mei 2009

Christusbewustzijn en het verhogen van de frequentie

steve-halama-YRgPxwbvY0E-unsplash

Zo even voor kerst beginnen de kerstwensen binnen te stromen. Mooie verzorgde kaartjes en lieve woorden die ik ontvang, die wij ontvangen, in een dankbaar hart. Dankbaar voor de mooie woorden en dankbaar voor wat dit jaar ons allemaal gebracht heeft.

En dat betekent dat je alle donkere stukjes in jezelf naar het licht mag brengen. Het leven helpt voortdurend mee: er gebeurd van alles in je leven. Dus volop kans om te zien waar je nog gehecht bent aan bepaalde overtuigingen. En natuurlijk ook volop kans om de verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn op je te nemen en wat donkere, beperkende overtuigingen weg te werken. En dat zijn het soort van processen waarmee we de laatste maanden van 2008 hebben gevuld. Gevoelens van machteloosheid, onkunde, radeloosheid, niet meer weten hoe of wat nog te doen, of wat je nog leuk zou vinden. Niet meer willen. Soms zelf zulke depressieve gevoelens van: voor mij hoeft het niet meer. Wanneer kan ik stoppen, mag ik stoppen of zelfs “IK WIL NIET MEER!!”

Allerlei heftige emoties kunnen deze laatste donkere dagen rond kerst zich voordoen.

En helemaal dit jaar. We zijn aangeland in de laatste periode. Het uur U.

Vorig jaar rond deze tijd was die net met 11-11 begonnen. Een laatste opruiming van alle laatste donkere stukjes. Wanhoop, gekte, niet meer kunnen, maar ook grote verbondenheid, verbroedering, verdiepte vriendschap, mooie, sterke momenten van nabijheid en liefde. In sommige families worden meerdere thema’s tegelijkertijd omhoog gehaald. Zowel geld ligt bij sommige mensen op gezette tijden erg gevoelig, maar ook werk, relaties, thuissituatie, ouders, woonruimte kan een steeds terugkerend problematisch thema zijn. Je afgescheiden en alleen voelen, op één of andere manier naar Huis willen, dit níet meer willen, soms zelfs niet meer willen leven …

Ernstige gevoelens passeren ons en laten een stevige afdruk achter in ons gemoed.

Maar in deze donkere dagen vlak voor kerst geef ik je vast wat lichtpuntjes mee, hoop ik, door je te vertellen dat je nu een stukje daar voorbij mag.

Je mag natuurlijk ook wachten tot kerstavond, kerst of tot oud en nieuw of tot drie koningen of de volgende workshop. Maar iedereen heeft in principe de kracht en de macht om NU te KIEZEN en daarmee om nu iets te veranderen.

Met jouw gedachten en met je keuze boor je je eigen innerlijke krachtbron aan en ervaar je instant je eigen innerlijke kracht. Nu komt het er enkel nog op aan voor welke gedachten je kiest. En een spiritueel volwassen mens kiest iedere keer als hij/zij zich dit realiseert voor die gedachten die de eigen frequentie van dat moment omhoog brengen.

Het doel van de ziel is zich hier op aarde als levende god te realiseren. Of anders gezegd: het Christus bewustzijn ervaren en leven. Dus net als Christus één zijn met de Vader, met God. Zoon of Dochter van God Zijn gelijk Jezus zoon was van onze vader. Jezus de oudere broer die ons het voorbeeld gaf. Gelijk Boeddha de oudere broer die ons het voorbeeld gaf. Gelijk vele andere voorbeelden van levende goden.

Daarvoor volgen we hun aanwijzingen en verhogen we onze frequentie door ons denken en ons handelen op een hoger frequentieniveau te brengen. Gelukkig klinkt het veel ingewikkelder dan wat je nu kunt doen: denk simpelweg andere, lichtere, hogere gedachten. Richt je op hogere waarheden.

Denk bijv: Ik ben licht, ik ben liefde, ik kies voor blijheid. Zeg dit zinnetje 3x achter elkaar en breng er kleine leuke variaties in. Speel er mee. Maak er een liedje van. En dan: zing het zoveel je kan. Blijf het herhalen. En als je het fijn vind om af en toe een oefening te doen: zie dit als een oefening. En weet dat het een techniekje is dat je altijd kunt toe passen.

En als je er niet in geloofd: prima, maar laat je verrassen en speel eens met zo’n simpel iets als het denken van mooie gedachten.

Inmiddels zijn we weer wat geland. Af en toe is er even een incident dat langs komt. Emoties die geraakt worden.

Op dit moment ben ik eerder in mijn hart geraakt door mooie en fantastische dingen en kan ik soms enorm genieten en heel dankbaar zijn. Na weer gedaald te zijn en het heen en het heen en weer gaan weer op nieuwe manieren ervaren te hebben, blijft voor mij dat iedereen in deze stilte ZIJN kan. Daar weet je steeds, en in het tempo van een langzaam ontvouwende bloem wordt de puzzel gelegd. Alles heeft zijn eigen tijd nodig, niets kan voor z’n tijd.

En soms raakt één van de kinderen een oude “boos”-plek. Zoiets waarvan ik vroeger (tot een aantal maanden terug) van op tilt kon slaan en echt uit mijn dak kon gaan. Winter 2006/07: gillen, schreeuwen, met een deur gooien, weglopen en er uren op uit gaan, zomaar ergens in de winter in het donker aan de kant van de weg gaan staan met de auto om een potje te janken omdat ik genoeg had van al die sores en ellende. Dat getrek, geen geld hebben, gezeur van de kinderen, pijn in mijn lijf, veel pijn, ruim 100 kg zwaar, depressieve gevoelens, niet meer weten wat ik nog leuk vind.

Het gevoel hebben dat ik niet meer kan mediteren, dat ik zelf een hopeloos geval ben, dat één van mijn beste vriendinnen ook nog wegblijft omdat ze het niet meer leuk vindt als ze bij ons is …

Therapie moe, niets is meer leuk om te doen. En niets lukt ook meer. Er komen nauwelijks mensen.

Maar nu is het alsof de blubber of modder waar door heen we ons aan het worstelen waren, eindelijk niet meer echt blijft plakken. Alsof het nog weinig vat heeft. En in feite is het ook zo. Het kan me allemaal een worst schelen of wezen, of wat dan ook. Mijn denken werkt niet meer naar behoren, ik kan niet meer bij mijn denken soms. Ik kan woorden niet meer typen, moet soms heel lang nadenken over de letters en typ dan nog fout (en soms ook helemaal niet). Pijn in mijn hoofd. Karen Bishop schrijft in haar nieuwsbrief over een andere bedrading die in het hoofd ontstaat. Het heeft te maken met enorme energieën die naar de aarde komen. Die wij opvangen. Alles lijkt daardoor ook steeds sneller te gaan. Maar eigenlijk is het dus zo dat we af en toe uit de tijd zijn en in het NU zijn. Of in het nu ZIJN.

Heel bewust aanwezig zijn en vergeten te denken. Daardoor vergeet je dingen. Je ziet iets, pakt het op om weg te leggen, maar bent niet aandachtig genoeg om de beweging af te maken, vergeet het. Je ziet iets anders, proces herhaalt zich en je vind jezelf terug in een andere ruimte met een arm vol met dingen, waarvan de helft gewoon in de andere ruimte hadden kunnen blijven. Of je bent in de keuken aan het opruimen, brengt iets naar de kamer, wordt daar in iets betrokken, daar ben je helemaal bij en pas veel later als je weer in de keuken ergens voor bent zie je en weet je: ik was eerst hier aan het opruimen. Je stoort je aan je eigen gedrag.

Zo wanhopig als ik eind 2006 en 2007 was, “(..) zo gefrustreerd en geen zin meer hebben in wat dan ook, behalve dan een jaargroep, dat vind ik dan nog wel leuk”, zo veel heb ik dus geleerd over aanvaarden. Aanvaarden van alles wat naar je toe komt en van wat over je heen komt. Durven voelen van alle emotionele en fysieke pijn. Zien en ervaren dat fysieke pijn een les is, een inzicht, dat het je iets te vertellen heeft, iets te leren heeft.

Zo ook zul je echt ieder oordeel en elke waarde en norm van jezelf onder ogen moeten durven zien ..

Moed hebben om buiten de gevestigde orde naar genezing, naar gezondheid en zelfs naar Heelheid te durven zoeken. Nou gelukkig heeft het me aan moed bijna nooit ontbroken. Maar ik heb wel moeten leren vragen. Vragen aan God. Aan de engelen. Aan de ongeziene krachten en machten die vanuit liefde ons zouden willen helpen. Ik ben geen vrager, maar ik ben aan God gaan vragen. Ik ben het – me – de situatie – over gaan geven. Ik heb besloten dat ik het niet meer alleen kan en hoef te doen. Opnieuw een overgave: Uw wil geschiede, en daarbij: stuur ze dan maar en zo niet, prima dan gaan we hier weg, ook goed.

Het klinkt bijna als een verhaal van zo iemand die bekeert is tot een bepaald geloof en ergens voelt het bijna zo. Het is als het overgeven van de weerstand van de ego. Het opgeven van iedere wens en elk verlangen. Het hoeft niet meer. Alles wat komt is goed, is van God. En dan is er weinig of geen denken. Denken is weerstand.

Zonder denken is er vrede, stilte. Maar niet als ik in de kamer bij de kinderen zit en de televisie staat aan. De impulsen zijn er nog net als altijd, alhoewel er in mijn hoofd letterlijk veel aan het veranderen is. Ik hoorde altijd al alles, te veel, kon me slecht afluiten. Nu hoor ik nog meer en sommige klanken en geluiden (het hoge blaffen een de hond, de vervelende stemmetjes van tekenfilms op t.v., het harde boze schreeuwen van mijn zoon of dochter) doen echt zeer. Ze snijden als messen of dreunen als mokerslagen niet enkel in mijn oren, maar totaal in mijn hoofd. Ik heb begrepen dat dit niet bij iedereen zo intens is.

Inmiddels is wel duidelijk dat er in het totale proces zowel individuele verschillen als ook veel overeenkomsten zitten. Ik heb begrepen dat het belangrijk is om over de verschijnselen te schrijven, zodat anderen zichzelf en het proces kunnen en zullen gaan begrijpen. Dat is belangrijk want dan kun je hulp zoeken en vinden. En het is heel belangrijk dat je de juiste kanalen vind, want het kan je veel tijd en geld uitsparen. Het gaat steeds zwaarder en moeilijker worden. Het donker en licht zal beide in intensiteit toenemen. De energiegolven die naar de aarde toekomen zullen steeds meer in beroering brengen. Alles wordt geïntensiveerd. Ook de gevoelens van depressie, burnout, geen tijd en geen zin meer hebben, vermoeidheid, geen puf meer hebben, eigenlijk enkel nog willen reizen, de druk van de maatschappij zat zijn, of meer vergelijkbare uitingen van op het randje zitten, zullen allemaal geïntensiveerd worden.

En dat wat velen het liefste willen: controle, structuur en overzicht, dat wordt steeds moeilijker. Enerzijds steeds strakker en strenger, maar op individueel niveau loopt het wat betreft controle enzo helemaal spaak. Sommige mensen hebben de grootste problemen om hun leven op orde te krijgen. En logisch. Het valt niet in stand te houden. Soms vallen dingen helemaal weg. Ook hierover kunnen anderen zoals Hannah Klautz meepraten.

Voor mij is het echter tegelijkertijd de allerhoogste overgave aan mijn Zelf. Aan het Grootste deel in mij om dat de ruimte te geven om te Zijn. Het heeft te maken met je grootste Zelf zijn, en het allemaal samen doen. Iedereen heeft dit deel in zich en dit is wat er bedoelt wordt als men zegt verlichting te willen, of als men wil duidelijk maken wat het Christus bewustzijn is.

En je moet iets doen, het klopt, en het is anders dan wat je voorheen zou doen. Of je doet of zegt het heel anders. Het Ik Ben is actief. Vanuit autoriteit weet het ik. De persoonlijkheid wil zich er soms mee bemoeien (Haha). Af en toe flipt een oude gedachte omhoog.

Het is goed om het oude op te ruimen. Doorgeven, terug geven, afstand doen, maar wel overal even bij stil blijven staan. Zit hier nog energie in? Staan hier waarheden in die ik nog dierbaar geloof of staan hier dingen in die voor mij oud of taai of zelfs versleten koek zijn?

Veel dingen -boeken, cd’s- mogen door naar anderen. Het is een proces waarover Eckhart Tolle in de dvd The Findhorn Retraite (filmavond op 19 februari en 4 maart 2008) verteld over het oprollen van de levensrollen, het loslaten van de toekomst en het loslaten van het verleden. Het loslaten van je levensverhaal om in het NU in het Leven te stappen. Het Leven te Zijn.

Ons verhaal stopt hier niet. Het is ook nog wat wazig, vreemd, onaf enzo. Dat klopt. Het is pas een begin. Een begin waar veel mensen ook door heen zullen gaan en waarbij we allemaal elkaars steun en inzichten kunnen gebruiken. Dit soort van gloedgolven – energiegolven worden vanaf nu in zekere regelmaat naar de aarde gestuurd. We zullen dus steeds verder gaan in dit proces. En wat ik heel mooi en prettig vind: we hebben allemaal een eigen stukje bij te dragen, dus we mogen het samen doen. Vandaar ook de doorlinks die komen naar andere artikelen over dit onderwerp, die bij onze publicaties te vinden zijn binnenkort. En ook de links naar een aantal websites. Maar zover is het nog niet. Alles op z’n tijd. We houden je op de hoogte.

Op weg naar Eenheid en de noodzaak van het Loslaten van Emoties

emma-simpson-mNGaaLeWEp0-unsplash

Het is even heftiger. Zo leek het. Ik schrok van een reactie van mezelf en had nog wel gedacht dat met al het werk dat ik (samen met een therapeut) gedaan had, het nu toch weer wat rustiger en vriendelijker zou zijn.

Sinds ik me in bewust ben van wat attachement (gehechtheid) is, ben ik me bewust van loslaten en de noodzaak om los te laten. Dingen, spullen, boeken, een huis, een woonplek loslaten, een keuken niet meer als ‘eigen’ zien maar delen en ‘mijn en dijn’ loslaten. Jaren heb ik op plekken gewoond (in woongroepen, leefgemeenschappen, ashrams, een gezin en ‘new age’ centrum) waar ik op diverse niveaus mocht loslaten.

Loslaten van ideeën, van overtuigingen, van gevoelens, van wat ik geleerd had; loslaten van mensen en van de manier van omgaan met mensen en de manier van kijken naar mensen; loslaten van hoe ik mezelf was gaan zien en loslaten hoe anderen me zien; loslaten van idealen, wensen, verlangens, beperkende patronen en gedachten, en van alle oordelen.

Ik heb geleerd over liefde. Ik ben in grote en hoge liefde en vreugde, zelfs volledige JOY, terecht gekomen. Het was fantastisch en ik heb enorm genoten. Ik was verliefd, ik was in mijn liefde terecht gekomen, en ik heb ontdekt hoe lastig liefde in 3D kan zijn met al z’n regels, overtuigingen, afgescheidenheid, pijn, jaloezie. Ik mocht dit van alle kanten ontdekken.

En ik mocht de pijn die hier in 3D bij liefde hoort ervaren.

Toen kwam er voor mij een nog emotionelere confrontatie met loslaten: loslaten van ideeën over huwelijk, loslaten van relatie, huwelijk, kinderen; loslaten van ideeën over goed ouderschap, over opvoeding, over wat wel of niet goed is. Ook ik ga dus door het grote loslaten van emoties. En soms is het een gevecht, maar gelukkig weet ik dat loslaten de weg is naar vrede, vrijheid en eenheid.

Eenheid en de Bron

We zijn eenheid. Eén mensheid. We zijn een afgescheiden deeltje van het grote goddelijke, van de oerbron; we zijn een minuscuul, maar toch zeer waardig deeltje van de bron, van de eenheid. We hebben echter geleerd dat we afgescheiden zijn van de bron. Wat niet waar is. De bron is in ons en wij zijn eeuwig in de bron en in wat daaruit ontstaan is. Misschien zijn we als individu op dit moment wel ver van de oerkern vandaan. Misschien kunnen we ons de Bron wel helemaal niet meer herinneren. En misschien is dat wel waar het allemaal om draait. Opnieuw herinneren dat we allemaal een deeltje van de oerbron zijn. Ons herinneren dat we misschien niet een totaal overzicht hebben van wat leven is en hoe het werkt (de druppel bevat niet alles wat de oceaan omvat), maar wel dat we allemaal als unieke druppels bestaan en even dierbaar zijn tot de bron. Hoe ver we ook afgedwaald en uit beeld zijn.

Als ik me in mildheid ontferm over dat beeld van afgedwaalde deeltjes, dan komt er een gelijkenis met afgedwaalde schapen die altijd terug mochten en konden keren tot de grote kudde en de bron. Ik heb niet zoveel op met gereguleerde religie en dat wat in kerken gebeurd en gebeurd is en/of dat wat door “Christenen” in het verleden uit naam van God gedaan is. Ik denk aan kruistochten, heilige oorlogen, heksenverbranding, het uitmoorden van de Kartharen, de schermutselingen in Ierland, de heilige oorlog van de Moslims; maar ook aan kerkmannen die hun handen niet van kleine meisjes en jongetjes kunnen afhouden en die nog beschermd worden door dat machtige kerkapparaat ook.

 

Ik zie dan een zeer onwaar en onvolledig beeld van onze Oorsprong waar mensen d.m.v.  angst en macht onwetend worden gehouden door een groep machthebbers en manipulators waarvan een deel zelf op hun beurt met angst en macht onwetend wordt gehouden. 

De afgedwaalde deeltjes ontstaan echter in ons denken, in onze overtuigingen en oordelen. Deze woorden zeggen het zelf beiden al: een overtuiging is een overtuiging maar hoeft zeker geen waarheid te zijn, en een oordeel is eigenlijk een oer-deling. De grote oerbron wordt door ons denken in vergelijkende delen gedeeld. Goed en kwaad, groot en klein, mooi en lelijk, gezond en ziek. Twee delen die samen een geheel vormen: arm en rijk, dik en dun.

Iets is niet meer wat het is, maar er worden ideeën, overtuigingen en ‘waarheden’ opgeplakt. Een vergelijking of een onbewuste overtuiging of gevoel dat van binnenuit op de buitenwereld wordt geprojecteerd. Wij veroorzaken hiermee de oerdeling. Het denken maakt de oerdeling.

Ego en eenheid

Als we naar ons/het leven kijken, dan is dat niet altijd vanuit de innerlijke houding:  ‘Het is goed’. Nee we hebben ego en ego leert vergelijken, en ego kan spirit en heelheid niet zien. Ego is het deel in jou dat contact heeft met o.a. angst en paniek. Ego doet zich voor als jouw grote hulp (Dit kan ik, dit ben ik, hier ben ik goed in, dit kan ik oplossen, dit is leuk, en ook: dit kan ik niet, hier ben ik bang voor, dit is tricky, etc.).

Ego identificeert zich met alles behalve eenheid. Zodra eenheid ervaren wordt en ego komt erbij dan betekend dit denken en oordelen, en weg is eenheid.

Maar wat zeur ik toch over eenheid. Alsof dat alles zaligmakend is. Ja eigenlijk wel zoiets. Ik heb in het verleden diverse bijzondere ervaringen mogen beleven. Meditatieve momenten, die soms in realiteit niet langer dan een paar minuten duurden en soms wel een paar uur hebben geduurd. Zelfs heb ik een aantal periodes in mijn leven meegemaakt dat ik een langere periode van een week en zelfs een aantal weken in Bliss en Verlichting (Samadhi) was. En wie ooit een belevenis van de eenheid gehad heeft vergeet die nooit meer. Een dergelijke ervaring vestigt in je het weten dat er veel meer is dan wat we hier doorsnee ervaren; veel meer dan wat we leren; dat het leven anders in elkaar steekt dan wat we doorsnee aangeboden krijgen. Leven is eigenlijk vreugde en liefde, maar hier op aarde beleven we vooral de gefrustreerde vreugde en liefde.

In de stilte van een mind die niet meer voortdurend oordeelt onstaat vrede, is vrede. Een vrede vanuit welke je niemand wenst te veroordelen.

Zien dat je mind en ego de eenheid opdeelt in oer-delen (goed-kwaad, lang-kort, waarheid-leugen) geeft je ook de mogelijkheid om je af te vragen hoe je leven zou zijn op dat zelfde moment zonder dat oordeel; of zoals Byron Katie het formuleerde “Kun je echt absoluut zeker weten dat wat je denkt (deze overtuiging) de waarheid is?” en “wie/hoe zou je zijn als je deze gedachte niet zou kunnen denken”.  De eerstvolgende keer als je je niet prettig voelt, tracht je dan bewust te worden van de gedachten die door je heen gaan en stel jezelf deze twee vragen. De vraag en het inzicht kan soms direct al rust en vrede oproepen.

Vrijheid en vrede is een keuze

 

Is het confronterend als ik je zeg dat je van binnen kunt ontdekken dat jij zelf macht hebt over je denken, voelen en je emoties, en dat je werkelijk zelf kunt kiezen voor liefde en vrede? Dat je ook zelf voor eenheid kunt kiezen boven afgescheidenheid. Dat je je niet hoeft te identificeren met de gedachten die ego jou als overtuigingen voorschotelt, maar die in werkelijkheid slechts oer-delingen zijn? Oer-delingen die je mág geloven maar niet hóeft te geloven. Een overtuiging is ten slotte geen waarheid. Vrijheid en vrede is er als je ervaart dat je niet persé de gedachten die zich aandienen hoeft te denken en hoeft te volgen, en dat je je er zeker niet mee hoeft te identificeren. Het mag, maar je bént niet je denken en je mag vrij je eigen gedachten kiezen en je hoeft niet persé die gedachten aandacht te geven of ze zelfs maar te geloven omdat ze in jouw hoofd opkomen.

Emoties in ons systeem

Emoties en emotionele reacties komen soms vanuit de diepte van je wezen naar boven om weer uit het systeem bevrijdt te kunnen worden. Emotie is energie (E) in motie (motion=beweging). Zodra je een emotie ervaart is er een stukje energie in jou dat in beweging, in beroering wordt gebracht. Een ervaring die nog niet (helemaal) verwerkt is. Energie die zich als indruk of ervaring in jouw systeem heeft vastgezet, en die nog niet verwerkt is, omdat je toen zover nog niet was. Nu ben je gegroeid, ontwikkeld, volwassen geworden, niet meer afhankelijk van ouders/verzorgers om te overleven. Maar als baby, klein kind, tiener en puber zijn we wel afhankelijk. Je maakte dingen mee en sommige dingen waren misschien heftig of traumatisch. Toen was je er nog niet aan toe de ervaring in z’n geheel te verwerken. Heftige dingen worden vaak verdrongen. In dat geval worden indrukken van wat er gebeurd is ergens in je vier aardse lichamen (emotioneel, energetisch, mentaal en fysiek) vastgezet. In het fysieke lichaam wordt het vastgezet met behulp van chemische stoffen (neurotransmitters = hersenboodschap- pers), die daar hun eigen ding doen. Vaak jaren uit het zicht en soms veel meer aan de oppervlakte. Spanning, stress, ziekte, allerlei gevoelens zoals bijv. angst, onzekerheid, het gevoel niet goed genoeg zijn, enz. Er onder verborgen zitten ervaringen en herinneringen, die je soms zelfs ‘emotioneel’ trauma kunt noemen.

Chemische hersenboodschappers (neurotransmitters) blijven in het systeem en helpen gedragspatronen en soms zelfs overlevingspatronen en overlevingsstrategieën op te bouwen. Je leeft je leven zolang als nodig is vanuit deze bescherming. En op zeker moment ben je zo ver dat je de oude indruk, de herinnering, het oude patroon of de overlevingsstrategie wilt en mag loslaten. Het past niet meer, je ont-wikkelt, je groeit. Overtuigingen die te klein zijn, onware gedachten, en de manier waarop je reageert -en die gebaseerd is op deze onware gedachten en overtuigingen- past niet meer.

Er is iets van buiten dat de geblokkeerde energie triggert (omhoog haalt): een situatie of gebeurtenis heeft enige parallellen met de energie die bevrijdt wil worden. Of je het wilt of niet er is een emotie. Bewust of onbewust zijn er oordelen die je op de situatie hebt geplakt. Je bent verdrietig, boos, jaloers, geschokt, razend of wat dan ook: de energie die zich wil deblokkeren komt in beweging: E-motie.

Deze energie projecteert zich naar buiten en toont jou het verhaal waarvan jij gelooft dat je er in terecht bent gekomen. Een subliem mechanisme van projectie en spiegeling vindt plaats. Het universum, jouw directe omgeving, weerspiegelt jouw realiteit, maar vooral de realiteit van hoe jij naar het gebeuren kijkt en erover denkt. Vooral worden de onbewuste overtuigingen geactiveerd, die de eenheid in ons verdeeld houdt via het denken. Dit proces herkennen we in het begin meestal niet als zodanig. We wijzen naar buiten en proberen de situatie of de ander de schuld te geven. Vaak kun je niet anders door het geloof dat je hecht aan wat je denkt.

 

Hoe jij de wereld ervaart en bekijkt, en wat je over alles denkt, is uniek en afhankelijk van hoe je geconditioneerd bent. Ervaringen, opvoeding, scholing, leeftijdsgenoten, cultuur waarin je geboren bent (familie, land, 21e eeuw, rijke westen, religie, sexe, familie omstandigheden, etc.),  maken samen met de heersende overtuigingen hoe jij naar de wereld en het leven kijkt. Onderliggend is het valse geloof in de afgescheidenheid die als basis-overtuiging de oerdeling in stand houdt.

Op weg naar eenheid

Je zou de eenheid kunnen ervaren, zoals iedereen dat kan, omdat je een deel ervan bent. De eenheid ervaren kan als je uit de oerdeling stapt, als je stopt met oordelen en denken. De oerdeling bestaat uit de vele overtuigingen die slechts overtuigingen zijn, maar die jij als waarheid hebt aangenomen. De kunst om in vrede, stilte en liefde te vertoeven, zit hem in het stoppen van het denken; stoppen van het geloof hechten aan beperkende gedachten en te kleine overtuigingen. Je focus in je hart brengen i.p.v. in het oordelende denken. Meer liefde, vrede en stilte ervaar je als je je kunt losmaken en bevrijden van emoties. Eén manier van vrijkomen hiervan is om iedere emotie die zich aandient in liefde en aandacht te accepteren en te onderzoeken.

Je wordt getriggerd. Iets raakt je en er zijn emoties. In deze maatschappij wordt ons veelal geleerd dat je emoties maar beter zoveel mogelijk kunt wegstoppen. In ieder geval niet te koop lopen met wat je raakt en wat jouw verdriet of boosheid omhoog brengt. Maar soms kun je er niet omheen. Het maakt niet uit met wie of waar je bent: soms ineens ervaar je minder aangename gevoelens en emoties. En het beïnvloed je gedrag en reacties. Hele patronen dienen zich aan (Een patroon is een herhalende cyclus van gedrag en reactie: “dit gebeurd altijd”, “ze moeten altijd mij hebben”, “dat durf ik niet-nooit”, “zo ben ik nou eenmaal”, in combinatie met hoe jij je gedraagt als gevolg van je gedachte, enz.)

Als je de bereidheid hebt om naar de geactiveerde emoties te kijken, om door de pijn heen te ademen, om te onderzoeken welke overtuiging jou in deze emoties gevangen houdt, dan transformeert er een deel. Soms een stukje, soms een grote kern. Ook dit is loslaten. Durven en leren zien waar de oordelen vandaan komen, hoe ze in jou zijn gaan vastzitten. Loslaten van te kleine overtuigingen, van belemmerende gedachten, van angstgedachten. En dan ontstaat er stap voor stap of ineens meer vrede in je hoofd.

Eenheid en Liefde in plaats van oordelen

In deze tijd -2012- wordt er hoog frequente energie naar Gaya, moeder Aarde gestuurd. Gaya gaat door een enorme transformatie, en de mensheid, die deel van Gaya is, gaat ook door deze transformatie. We ontvangen de hoogfrequente energie uit de kosmos die gelijk is met bronenergie. Alle energie die van lagere frequentie is wordt hierdoor aangeraakt, getriggerd, daardoor in het licht gezet, vaak naar buiten geactiveerd en geprojecteerd. En dit is wat we diep van binnen ook willen. We willen loslaten, we willen ons vrijmaken van de oude, laagfrequente energie die ons beperkt en belemmerd. We willen die vrijheid en vrede ervaren. Dat is waar we naar op zoek zijn.

Je wilt immers diep van binnen met je hele wezen terug naar de eenheid. De eenheid, ‘het paradijs’ waar alles goed is, en die je zo goed kent. De eenheid waaruit je voortkomt. De eenheid in jezelf zonder verdeeldheid, pijn, afgescheidenheid, en veroordeling. De eenheid waarvan we allen deel zijn.

 

En de hoogfrequente energie maakt het stap voor stap mogelijk om jouw Zelf, jouw spirit, jouw totale wezen dat nooit uit de eenheid is weggegaan, hier in dit aardse lichaam te ontvangen. Dat is wat we vroeger verlichting en tegenwoordig ‘ascentie’ noemen.

Zodra alle onware overtuigingen die jou klein en onkundig houden uit je systeem zijn, zodra je alle onmogelijkheid en ongeloof en valse indoctrinatie uit je systeem hebt losgelaten, is je frequentie op een hoger trillingstal. Als dat gebeurt dan is het steeds makkelijker om je focus in je hart -in liefde- te houden en is het steeds eenvoudiger uit de behoefte te blijven om te oordelen. Om de eenheid op te delen in veelheid. De oerdeling en afgescheidenheid hoeft dan niet meer, de vrede en liefde van eenheid is er.

Een warme groet,

Bea van Wierst

De energie van de nieuwe tijd

emma-simpson-mNGaaLeWEp0-unsplash

Wij zijn spirit. We zijn spirituele wezens die gekozen hebben voor een leven in een aards lichaam, en we zijn met onze geboorte gebonden aan een aantal aardse wetten. Ons bewustzijn van wie we zijn in spirit is versluierd, dat wil zeggen dat wie we werkelijk zijn voor de meeste mensen onbewust is geworden. Maar dat hoeft niet zo te blijven.

We leven in een periode waarin krachtige energie door en om ons heen stroomt. Energie die naar Moeder Aarde wordt gestuurd om haar te helpen te transformeren en evolueren. Omdat wij nu op aarde zijn en deze zelfde energie als en van Moeder Aarde ontvangen, kunnen wij ook transformeren en evolueren (zelfs als we denken deze energie niet te voelen). Een evolutie van het leven in een emotionele, versluierde drie dimensionale wereld naar een vrije, meer verlichte wereld, waarin we als creators van de Nieuwe Aarde onze bijdrage leveren.

 

Ervaren van energie is afhankelijk van focus

De manier waarop je de krachtige energie die nu om en door je heen stroomt ervaart, heeft met een aantal verschillende dingen te maken. Allereerst is het van belang waar je op gefocussed bent. Of anders gezegd: waar richt jij je aandacht op. Als je aandacht gericht is op de wereld buiten je, wat je ook wel externe focus kunt noemen, dan neem je waar wat er buiten je gebeurt. Je ziet wat op de t.v. is, wie er welke kleren draagt, wat iemand zegt, of je gaat bijv. op in de klussen die je allemaal moet doen. Op die momenten zul je slechts onbewust de energie die er is waarnemen.

Wanneer je meer een interne focus hebt dan ben je je meer bewust van hoe jij reageert, van wat jouw reacties zijn op wat er om je heen gebeurt. Als je totaal de focus naar binnen brengt, in het hier en nu bent, tijdens meditatie of een healing bijv., dan ga je ervaren wat er in jou gebeurd. Je wordt je gewaar hoe je lichaam voelt, je wordt je bewust welke gevoelens en emoties er door je heen gaan, je ziet bewust welke gedachten er in je denken langskomen.

 

Bereidwilligheid en moed om naar binnen te kijken

Behalve de interne focus is er ook bereidwilligheid en soms zelfs wat moed voor nodig om te durven voelen wat er te voelen is, om dieper te kijken en zelfs te onderzoeken waar een emotie of een bepaalde gedachte vandaan komt. Als je dat nooit doet en nooit gedaan hebt dan kan dat erg vreemd en onwennig zijn, en soms zelfs kan het vervelend of beangstigend zijn. Je kunt dingen sterker ervaren, pijn kan zelfs heviger worden, emoties kunnen ineens zo heftig worden dat het overwelmend is of dat je bijv. in tranen uitbarst. En veel mensen willen dat niet. Ze willen gelukkig zijn en alle vormen van pijn als het even kan vermijden. Ze willen liever iets leuks of gezelligs doen.

 

Natuurlijk is er niets mis met iets leuks en gezelligs doen. Maar in het leven zijn ook minder plezierige dingen gebeurd en vaak worden die gebeurtenissen niet goed verwerkt, maar wordt de energie er van opgeslagen, geconserveerd in het lichaam. Dat gebeurt omdat het ervaren onderwerp nog niet klaar is. Je hebt er nog iets mee te doen (loslaten) en vaak nog iets van te leren. Er zit nog een boodschap in.

Als je niets met die oude energie doet dan klopt het uiteindelijk vaak op jouw deur in de vorm van overspannen zijn, burn-out, hyperventilatie, depressie, fysieke klachten of ziektes (lees meer hierover in: De zin van het ziek-zijn).

 

Loslaten van geblokkeerde energie

Als je de subtielere energie wilt ervaren en bewust sturing wilt geven om iets leuks of moois te realiseren op een voor jou en voor het ‘hoogste goed’ positieve manier, dan moet je vaak eerst oude vastzittende energie (oude gebeurtenissen en herinneringen) loslaten uit jouw systeem – uit je fysieke, emotionele, mentale en energetische lichamen.

 

Om een voorbeeld hiervan te geven: als jij iets nieuws wilt creëren en je kunt de krachtige energie waarover ik in het begin sprak ervaren en richten, dan heb je een grote kans dat dit nieuwe gerealiseerd zal worden (het universum zegt altijd “JA”, in mijn boek ‘Volkomen in je kracht staan’ schrijf ik uitgebreid over het “JA” van het universum en de andere onderwerpen die in dit artikel besproken zijn).

Als jij echter een keer een enorme klap op je kop hebt gehad of er is iets vreselijks gebeurd net op het moment dat jij in het verleden met een nieuw project zou beginnen, dan zit er onbewust een shock moment, een pijn of energie-demper op die ervaring. Onbewust of soms half bewust zal er een weerstand of twijfel zijn die je afhoudt om vol enthousiasme de energie te richten op het nieuwe project.

 

Ook als je in je jeugd op duidelijke of meer verborgen wijze te horen hebt gekregen dat jij iets (toch) niet kunt of dat je ergens niet goed in bent, dan zullen energetische blokkades met onbewuste of bewuste bewoordingen (“dat lukt mij toch niet”) jouw gerichte energie niet doen resulteren in een positieve uitkomst.

Ook tegen jouw zelfdestructieve houding (“dat lukt mij nooit”) zegt het universum “JA”, en mislukking, falen of helemaal niet beginnen met stappen in de richting van het verwezenlijken van het leuke dat je had willen realiseren, is dan meestal het gevolg.

 

Pas als je de oude negativiteit, het trauma, de negatieve conditionering en (onbewuste) negatieve verwachtingen, overtuigingen en gedachten hebt losgelaten, dan kun je vrij de energie van enthousiasme gebruiken voor bewuste creatie van wat dan ook.

 

Krachtige transformerende energie -Licht en Liefde- en emoties

Zelfs als je twijfelt of die krachtige energie waarover ik het heb wel echt aanwezig is en als je je afvraagt hoe het precies werkt, omdat jij het niet echt bewust kunt voelen, dan

betekent dat nog niet dat je deze energie die nu om en door ons heen stroomt helemaal niet ervaart.

Sommige mensen zijn de afgelopen maanden, en misschien zelfs al langer, veel emotioneler dan voorheen. Eerder geïrriteerd, boos, verdrietig, onzeker, gefrustreerd en vooral kinderen of geliefden, maar ook de werksituatie of zelfs de situatie in de wereld roepen snel intense emoties op. Meer dan voorheen pikken we dingen niet langer of zijn we geraakt door wat er gebeurt.

Dat komt omdat de energie in ons, de geblokkeerde energie, in beweging wil komen.

Energie (=e) wil in motion (beweging) komen en uit zich in de emoties die we ervaren.

 

De energie die nu Gaia, Moeder Aarde helpt en naar een hogere frequentie brengt, is het Licht dat alles in onze wereld en in ons persoonlijk leven aan het licht brengt. Het is de krachtige energie die alles wat donker en niet 100% positief is in het licht zet en toont voor wat het is.

Voor sommige mensen klinkt het misschien vreemd, maar de buitenwereld, onze relaties, partner en kinderen helpen ons om ons via emoties -en bewustzijn over deze emoties- te bevrijden van oude, vastzittende energie. Dit gebeurt omdat we vrij willen en kunnen zijn van deze oude belemmerende krachten en omdat we (onbewust) vrij willen zijn van alles wat ons belemmert. Dit gebeurt omdat wij creators zijn en omdat we hier op aarde gekomen zijn om iets te maken van ons leven, om iets moois of leuks te scheppen, om vrij te zijn en een goed leven te leiden of misschien wel om iets bijzonders te doen.

 

Hoe meer belemmerende overtuigingen en gedachten jij getransformeerd en losgelaten hebt des te positiever en krachtiger jij jezelf voelt. Des te prettiger en gelukkiger jij je voelt. Zelfs als er lastige of vervelende dingen in je leven gebeuren.

Hoe meer oude, vastzittende energie je getransformeerd en losgelaten hebt, hoe sterker je de subtiele, krachtige energie -het Licht en de Liefde- kunt voelen, ervaren en gericht kunt gebruiken voor het scheppen van de door jouw gekozen creatie.

 

Ik wens je toe dat je de moed hebt om alles te creëren dat je hart doet zingen!

 

Namasté en In L’Akech

 

Bea

Loslaten in Liefde en Vreugde

steve-halama-YRgPxwbvY0E-unsplash

Als leven in liefde en vreugde je wens en/of streven is, dan is duidelijk dat je alles dat niet op die frequentie resoneert moet loslaten. Zodra je je identificeert met een gevoel of emotie met een andere vibratie, is dat waar je Ik  -“I”-  zijn/haar tanden in zet  [I – dent – ificatie heeft dezelfde herkomst als “les dents”(fr – tanden) –  “dental-dentist”(eng)].

Het loslaten en vrij zijn van frequenties die je niet langer zinnig vindt is wat in Vedanta* onthechting wordt genoemd. Niet meer gehecht zijn aan …  een idee, een overtuiging, een gedachte, een gevoel, een oordeel, een emotie. Niet meer gehecht zijn aan wat anderen van je zullen denken, hoe ze reageren, wat ze van je vinden. Niet meer gehecht zijn aan hoe en wat er van binnen reageert op situaties die het leven je aanreiken.

En zelfs niet meer gehecht aan allerlei gedachten en overtuigingen over wie je bent en hoe het leven in elkaar steekt.

 

Het betekent loslaten van allerlei zaken die je ooit voor waar hebt gehouden. Loslaten van het verleden en het grip dat het verleden op je heeft, en loslaten van de toekomst en alle toekomstbeelden. Niet meer gestrest en boos om wat er in het verleden ooit is gebeurd en niet meer onzeker of bang dat het in de toekomst -“net als in het verleden”- weer verkeerd zal gaan of moeilijk zal worden of …

 

Afstemmen op Liefde en Vreugde

Om te leven in liefde en vreugde zul je de frequentie van liefde en vreugde door je heen moeten laten stromen. Je zult je er op moeten afstemmen, zoals je op het gewenste radiostation afstemt. Slechts de frequenties waarop jij ‘finetuned’ zul je waarnemen.

 

Misschien doe je dit al en vraag je je af hoe het dan kan dat je toch weer overrompeld wordt en zelfs soms vast komt te zitten in emoties die je echt niet zelf hebt uitgekozen. Soms ineens ben je getriggerd, wordt er iets ouds wakker gemaakt. Door op aarde te incarneren (in het ‘vlees’ -carne- te gaan) heb je de wetten van de aarde op je genomen. Wat onder andere betekent dat je, zoals de meesten van ons, vergeten bent waar je vandaan komt en wie je werkelijk bent. In het proces van opgroeien neem je de geldende en aangeleerde ideeën, overtuigingen en paradigma’s in je op. Je maakt allerlei -soms zeer emotionele- dingen mee en niet alles wordt als kind en jongere begrepen, verwerkt en opgeruimd. Daarnaast zijn we vooral geschoold en gewaardeerd om onze linker hersenhelft te gebruiken, terwijl dit deel van onze hersenen juist ego, afgescheidenheid, denken in verleden en toekomst ondersteunt (de prachtige documentaire Trance-Formation geeft mooie inzichten hierover).  Dit in tegenstelling tot de rechter hersenhelft waar we eenheid, liefde, het Hier en Nu, en Zijn ervaren (zie het filmpje van Jill Bolte Taylor voor een zeer duidelijke uitleg over de werking van de twee hersenhelften).

 

Emoties en Getriggerd zijn

Als er iets ouds getriggerd is, wil dat zeggen dat door iemand of iets een oud onderwerp, oude energie (E), die niet geïntegreerd of verwerkt is, aangeraakt wordt en in beweging (motion) komt. Je ervaart emoties en vaak lijken die te zijn uitgelokt door de persoon of situatie die jou triggert, maar feitelijk kan die persoon of situatie je enkel triggeren als er in jou een resonantie plaats vindt. Iets -een herinnering, een energie- in jou resoneert mee op de frequentie die langs kwam en omdat je niet onthecht bent, omdat je met die oude energie nog niet helemaal klaar bent, komt ze in beweging. Deze beweging van oude energie is e-motie. Vaak zijn emoties gekoppeld aan overtuigingen of paradigma’s waarmee je je hebt geïdentificeerd. Lang niet altijd zijn de overtuigingen die we bewust en onbewust koesteren in overeenstemming met wie we werkelijk zijn of met wat in ons hart als waar voelt. Of er zit een tegenstrijdigheid in de overtuigingen die we hebben.

 

Jij bent Bewustzijn

Voor wie werkelijk in liefde en vreugde wil leven, is het een must om af te stemmen op de hoogste instroom van liefde. En om alle lagere frequenties (emoties, overtuigingen, paradigma’s die niet in overeenstemming zijn met liefde) los te laten. De instroom van liefde en/of je afstemmen op liefde kan tijdens meditatie, als je de stilte in jou de ruimte geeft. Dit in tegenstelling tot het meegaan met de voortdurende stroom van gedachten (innerlijke dialoog of monkey-mind) die zich in je linker hersenhelft opdringt en waarmee je je hebt leren identificeren. Ook al is het je heel eigen: deze stroom van gedachten ben je niet. Jij bent het bewustzijn dat het denken waarneemt en dat ook het niet denken waarneemt. En jij bent het bewustzijn dat liefde en vreugde, je lichaam en alles om je heen waarneemt als het denken stil is.

 

Transformatie naar Heelheid

Ik heb in het verleden al vaker geschreven over het hoe en waarom van het loslaten van emoties (transformatie, ascentie, de helende adem en meer waar ik de laatste 20 jaar bewust mee bezig ben, gaat hier eigenlijk altijd over). Wat ik in dit artikel wil benadrukken is hoe mooi het proces van Zelfrealisatie in elkaar zit en hoe je door het perspectief te veranderen van hoe je kijkt naar wat je meemaakt, en zelfs naar wat je triggert, volop en voortdurend vorm kunt geven aan je eigen transformatie naar heelheid. Want voorbij wat het ego je wil doen geloven ben je al heel en er zijn mechanismen in jou werkzaam die je kunnen helpen in het bewust worden van je heelheid en die je tonen waar en hoe jij je afscheidt van de eenheid. De heelheid waarover ik het hier heb gaat natuurlijk wel verder dan de identificatie met je denken en/of je lichaam. En ja, voor veel mensen is ook een heel en gezond lichaam mogelijk (lees mijn eerdere artikelen over de zin van ziek-zijn, genezing, de helende adem en gezondheid: publicaties).

 

Eigen Verantwoordelijkheid

Kiezen voor leven in liefde en vreugde, kiezen voor Zelfrealisatie betekent kiezen voor eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent erkennen dat jij zelf verantwoordelijk bent voor wat je voelt en ervaart. Het betekent kiezen voor het omhoog brengen van je frequentie, voor het afstemmen op hoge frequenties, zoals het ervaren van liefde en vreugde. Het betekent verantwoordelijkheid nemen als er toch weer een trigger is die iets ouds in beweging brengt, en vaak zal het helpen om naar je eigen “verre antwoorden” te luisteren of om te kijken welke spiegels de situatie je voor houdt (en dit kun je bijv. doen met The Work).

 

Het verhogen van je frequentie kan snel en goed door steeds meer bewustzijn in je dagelijks leven toe te passen (bijvoorbeeld door bewust in het moment aanwezig te zijn, door alert te zijn op de gedachten die langskomen zonder je er mee te identificeren; door regelmatig dieper en verbonden te ademen i.p.v. de adem te stoppen; door je hart te openen en bewust alles wat je doet in jouw liefde te plaatsen; door bewust mooie, hoge, ware gedachten te kiezen).

 

Loslaten in Liefde en Vreugde

Wanneer je je meer en meer bewust bent van wie je bent, en je je meer en meer identificeert met het bewustzijn dat je bent, dan wordt loslaten van wat je niet bent (gedachten, overtuigingen, emoties) makkelijker. Met ieder beetje emotie-energie (angst, verdriet, onzekerheid, jaloezie, boosheid, etc.) dat je loslaat gaat je frequentie omhoog. Liefde en vreugde is dan makkelijker te ervaren. Wanneer je je bewust bent van hoe transformatie en heel worden werkt, ga je zelfs liefde en vreugde ervaren (voor jezelf en voor de situatie die er is) als je door het proces van loslaten heen gaat.

Een warme groet,

Bea van Wierst