Leven vanuit de Bron

sushobhan-badhai-LrPKL7jOldI-unsplash

(vervolg op Leven vanuit je innerlijke Zelf)

Het ogenblik dat je je innerlijk Zelf vindt is het ogenblik dat je je Zelf – je Ik Ben – realiseert. Het is het ogenblik dat je heel dicht bij de Bron bent en besluit om te leven vanuit je Zelf. Het is het ogenblik dat je stopt met het bevestigen van alle negatieve overtuigingen die je over jezelf en anderen hebt. Het is het ogenblik dat je de liefde en de Universele Kracht in jou (h)erkent. Het moment dat je oude gedachten en gewoontes los hebt gelaten, en ieder moment bewust kiest om liefde te ervaren. Je leeft vanuit het innerlijk Zelf als je besluit om in het hier en nu te zijn. Het moment dat je het allerhoogste in jou (h)erkent en dit alle ruimte geeft. Het ogenblik dat je je innerlijk Zelf vindt is het ogenblik dat je je Zelf – je Ik Ben – realiseert. Het is het ogenblik dat je heel dicht bij de Bron bent en besluit om te leven vanuit je Zelf. Het is het ogenblik dat je stopt met het bevestigen van alle negatieve overtuigingen die je over jezelf en anderen hebt. Het is het ogenblik dat je de liefde en de Universele Kracht in jou (h)erkent. Het moment dat je oude gedachten en gewoontes los hebt gelaten, en ieder moment bewust kiest om liefde te ervaren. Je leeft vanuit het innerlijk Zelf als je besluit om in het hier en nu te zijn. Het moment dat je het allerhoogste in jou (h)erkent en dit alle ruimte geeft.

Hoe zou je leven veranderen als je nu de negatieve overtuigingen die je over jezelf en over het leven hebt in positieve zou veranderen? 

Ik ben vreugde,

Ik ben liefde,

Ik ben vrede en gelukzaligheid.

Ik ben alle mooie gevoelens

die ik kan bedenken.

En ik ben kracht als ik hiermee verbonden ben.

Ik ben levende liefde,

En het wezen van al wat is.

Ik ben schoonheid,

en ik dans de dans van het leven,

Welke gekkigheid er ook om mij heen gebeurt.

 

Verbonden met mijn hart

weet ik

dat de rest maar een spel is.

Een grimmig spel soms,

wanneer men die keuze maakt,

wanneer men de pijn en ellende voor waar aanneemt

en zich erdoor laat leiden…

Wie ben ik om dat te verbieden,

om te zeggen dat het niet mag,

dat het niet goed is

of zelfs slecht…

 

Nee, ik zal je zeggen dat het niet nodig is.

Ik zal je vertellen

dat er een andere manier,

een andere kant is

waarmee je je kunt verbinden

en dat jij kunt kiezen

om díe te beleven.

 

En ik zal je de weg wijzen.

Door vele gidsen en boodschappers

zal ik je steeds weer vertellen

hoe het leven in elkaar steekt

en hoe het óók geleefd kan worden

citaat uit:  ‘Volkomen in je kracht staan’

 

Wonderen

De stem van je ziel laat zich horen zodra jij je oprecht tot je innerlijke Zelf richt en naar de Stem wilt luisteren. Ook als je kanalen minder open zijn spreekt hij toch tot je en kun jij hem horen. Bijvoorbeeld in de idealen die je hebt. Jouw wensen en verlangens tonen je (een stuk van) de weg die jij moet gaan. Het zijn de richtingaanwijzers van de ziel. Als je hebt besloten om je gedachten, gevoelens en daden te richten op de hogere doelen in je leven en werkt aan het verwezenlijken van je wensen en verlangens, dan kun je bijna alles realiseren wat je zou willen. ‘Bijna alles’ omdat er natuurlijk uitzonderingen zijn. Je geloof en vertrouwen kunnen heel groot zijn, maar de grens van wat jij ziet als onmogelijkheden ligt ergens op de loer. Wanneer je je verdiept in de levens van grote zielen en verlichte meesters, en leest wat deze mensen hebben gedaan, dan realiseer je je dat zij er andere overtuigingen op na houden dan jij.

Satya Sai Baba bijvoorbeeld kan allerlei dingen uit het niets materialiseren. Andere verlichte meesters kunnen een tweede lichaam – niet te onderscheiden van het eerste – manifesteren, reizen met het licht of verdwijnen in een lichtbal. Jezus genas mensen, liep over het water, maakte van water wijn, wekte doden tot leven, enzovoort.

Deze meesters hebben overtuigingen die wonderen mogelijk maken. Als jij jouw idealen en doelen wilt bereiken, volkomen in je kracht wilt staan en wonderen mogelijk wilt maken dan moet je je eigen denken steeds weer onder de loep nemen. Verander je overtuigingen zodat ze ruimer en groter zijn, misschien wel zo ruim als die van Jezus. 

Jij en ik 

Jij en ik, wij zijn – in principe – net zo bijzonder als Jezus. Jij en ik kunnen net zulke bijzondere dingen doen als Hij (Hij heeft immers over zijn daden gezegd dat wij wat Hij deed en nog veel meer ook zullen doen). Ook jij en ik kunnen praten en lopen met God, alleen wij twijfelen nog, we geloven het nog niet. Tot op zekere hoogte zijn wij er nog steeds van overtuigd dat we maar ‘gewone’ mensen zijn. En het is onze overtuiging dat een gewoon mens zulke bijzondere dingen niet kan. Maar ik weet inmiddels dat dit slechts overtuigingen zijn! Ik weet dat jij en ik heel bijzondere mensen zijn. We hebben alleen nog wat te doen:

Jij en ik, wij zijn de bloem in de knop,

die steeds verder open gaat,

totdat deze bloem al haar schoonheid tentoonspreidt,

en al haar genezende kleur en geur

naar iedereen toe laat gaan.

Ongeacht hoe andere mensen zijn en wat ze geloven.

Ongeacht of ze al dan niet onze liefde kunnen ontvangen.

Zuiverheid en Kracht

Als bloem in de knop hebben we nog wat te doen: overtuigingen veranderen, erkennen dat deze goddelijke gaven in alle mensen leven, omdat de Universele Energie in ons allen leeft. En het allerhoogste, Boeddha, God toestaan om zich in ons te manifesteren.

Hiervoor is het nodig dat we ons zelf ‘schoonmaken’ en dat we groeien in zuiverheid en kracht. Zuiverheid is het vrij of onthecht zijn van verleden en toekomst. Het is weten en ervaren dat de Bron, de grootste scheppende kracht, in jou is en door jou heen werkt. Kracht krijg je door vertrouwen, standvastigheid en concentratie. Zuiverheid en kracht kun je ontwikkelen door meditatie en eerlijkheid.

Weten wie je bent, hoe je denkt en hoe je zou willen zijn, zijn allemaal elementen om het verleden te zuiveren en om gevoelens en gedachten over het verleden, het nu en de toekomst zuiver te maken. Ook vergeven is een methode om jezelf zuiverder te maken. Vergeving betekent dat je op een andere manier naar het verleden kunt kijken, zonder een ander of jezelf te beschuldigen. Het betekent verantwoordelijkheid nemen voor jouw bijdrage in dat wat niet goed is gegaan en je les eruit leren.

Ik Ben 

In de tekst lees je dat  ‘Ik Ben’  je innerlijk Zelf is.

De manier om snel en eenvoudig contact te maken met je ‘Ik Ben’  is door in gedachten ‘Ik Ben’ te denken en je tegelijkertijd in je gevoel met de betekenis te verbinden.

Denk  ‘Ik Ben’ ook eens tussen een serie mooie woorden in:

Ik Ben liefde, schoonheid, vertrouwen,

Ik Ben de zon, geduld, feest,

Ik Ben liefde, schoonheid, vertrouwen,

Ik Ben de zon, geduld, feest,

Ik Ben waarheid, wijsheid, de blauwe lucht,

Ik Ben geluk, warmte, vrede.

Op deze manier maak je contact met de Bron, met je innerlijke Zelf, het goddelijke in jou.

artikel door Bea van Wierst, geplaatst in Spiegelbeeld augustus 2002