Leven vanuit je innerlijk Zelf

darius-bashar-xMNel_otvWs-unsplash

Alles is energie

We zijn allemaal verbonden in één universele energie. Dat betekent dat we in de basis niet van elkaar verschillen. Dat we, ook al zijn we ieder uniek, hetzelfde potentieel hebben en uit precies dezelfde bouwstoffen zijn gemaakt.

Alles wat is, bestaat uit energie. Alles heeft een trilling, een frequentie. Of het nu gaat om materie, een of ander voorwerp, geluid, kleur, emotie, gedachten of wat dan ook: alles is opgebouwd uit energie en heeft een bepaalde frequentie.

Ieder mens heeft ook z’n eigen frequenties, samengesteld uit alle verschillende frequenties van de organen, emoties en overtuigingen die bij deze persoon horen.

We zijn allemaal energie, ieder met z’n eigen frequentie én met de mogelijkheid om de frequentie te veranderen.

Frequentie en afstemming

Op een radio zoek je door middel van de frequentie een bepaalde zender. Je stemt af op die zender. In je leven heb je voortdurend met dit zelfde afstemmingsprincipe te maken. Continu ervaar je de invloed van frequenties van buiten op je wezen, op wie je bent en hoe je je voelt. Je ervaart dit niet altijd even bewust maar de invloed is er wel op ieder ogenblik.

Elke kleur, vorm, klank en toon heeft zijn eigen frequentie. Ook beweging, gedachte en geur heeft een eigen frequentie. En met ieder woord en met elke gedachte en overtuiging stem je af op een bepaalde golflengte, op een zekere frequentie.

Waarop stem jij je af ?

Het afstemmingsproces

Onderling tussen mensen merk je veel van het afstemmingsproces. In contact met anderen is er bijna doorlopend een vorm van (verbale en non-verbale) communicatie om te ontdekken of je op dezelfde golflengte zit of om minstens tot een werkbare afstemming te komen.

Bij sommige mensen voel je je direct goed, de afstemming is gelukt. Bij anderen kraakt het, het klikt niet, er is geen werkelijk contact of er is zelfs een conflict.

Binnen in je werkt hetzelfde principe: voortdurend stem je je af op een bepaalde golflengte. Soms heb je een fantastische (af)stemming en voel je je heel vredig, blij en positief. Soms zit je in de mineur.

Voorkeuren

Meestal stem je je onbewust af op bepaalde gedachten, overtuigingen en gevoelens. Bijna iedereen heeft in dit proces – ook weer onbewuste – voorkeuren. De één kiest vooral positieve gevoelens en overtuigingen en is optimistisch, de ander stemt af op negatieve ervaringen of gedachten en is geneigd tot pessimisme. Een volgend persoon zoekt en vindt overal plezier, terwijl er ook mensen zijn die zich uitsluitend richten op resultaat en succes enzovoort.

Het afstemmingsproces vindt doorlopend plaats en relatief weinig ben je je hiervan bewust. Wanneer je echter onvrede ervaart of iets anders zou willen in je leven, dan kun je veel bewuster je afstemmingsapparatuur – de radio – richten op de gewenste golflengte.

Transformatie

Gewoontes (zowel goede als slechte) ontstaan als je een handeling of denkpatroon telkens blijft herhalen. Je denkwijze wordt in het onderbewuste opgeslagen en een automatische reactie – de gewoonte – ontstaat.

herhalen van (denk)patroon → aanpassing in onderbewustzijn → gewoonte

 

Een voorbeeld: Je wilt iets (een andere baan) en hebt je oog ergens op laten vallen, maar steeds als het omhoog komt denk je: ‘Het wordt toch niets, ze kiezen vast een ander’, ‘Ik ben daar niet goed genoeg voor.’ Eigenlijk ken je deze gedachte, deze overtuiging, wel: ‘Ik ben niet goed genoeg.’ Het is een negatieve gedachte (gewoonte) waardoor jij al bijna zeker weet dat het toch niets wordt en die er voor zorgt dat jij niet tot actie komt.

Maar net zoals je verse sporen maakt in de sneeuw, kun je het (onder-)bewustzijn transformeren door nieuwe groeven of sporen te maken. Hoe?

Je kunt jouw interpretatie van wat je ervaart veranderen. Als je besluit te werken aan veranderingen, je bewust bent van hoe je denkt en afstemt op ondersteunende gedachten, overtuigingen en gevoelens. Alles wat je er voor moet doen, is je oude manier, die niet bevredigend is, los laten en steeds weer voor de nieuwe manier kiezen. De nieuwe manier die (meer) in overeenstemming is met hoe jij het zou willen, met je innerlijk Zelf. Nieuwe gewoontes ontstaan en je kunt nieuwe wegen bewandelen.

 

Nieuwe gewoontes

Door herhaling en confrontatie zet je jezelf iedere keer terug op het goede spoor. Steeds als je jezelf op een oude, negatieve manier van denken of reageren betrapt, kies je weer opnieuw voor je nieuwe manier van denken en reageren.

Je herhaalt dit net zo vaak totdat deze nieuwe manier is ingesleten en past als een oude schoen. Help jezelf door iedere keer als er een negatieve gewoonte omhoog komt, iets te denken als:

“Ja, zo dacht/deed ik vroeger, maar dat hoeft niet meer.

Ik kan nu kiezen voor een hogere gedachte, voor een plezieriger gevoel.”

Denk er dan een hogere gedachte achteraan en voel het mooiste gevoel dat je in jezelf kunt opwekken. Voel dat het universum jou steunt en het beste aanreikt dat er nu voor je is.

 

Bewuste keuze

Als je wilt groeien, neem dan nu het besluit, maak de bewuste keuze, om dat wat achter je ligt – het verleden – ook werkelijk achter je te laten. Leef in het hier en nu, en richt met positieve vastberadenheid je gevoelens, gedachten en daden op de hogere doelen in je leven:

– jouw groei, dus je vrijmaken, losmaken van je verleden,

– het vervullen van wat je hier (in dit leven, in deze wereld) wilt doen,

– volkomen in je kracht staan,

– liefde brengen en/of de mensheid dienen, en dus:

– leven vanuit je innerlijk Zelf, of vanuit de wensen die je brengen bij je innerlijk Zelf.

 

Je kiest zorgvuldig je kleren, boeken, huis, opleiding, voedsel, werk en vrienden; kies ook zo zorgvuldig voor gezondheid, geluk,

innerlijke vrede en overvloed en dus voor de gedachten en gevoelens waar je je energie in steekt.

Woorden zijn krachten

Ieder woord heeft z’n eigen frequentie en door middel van woorden kun je je golflengte en daarmee je ervaring en gevoel veranderen. Mensen die met mantra’s of affirmaties ervaring hebben zullen dit direct bevestigen.

Om uit te proberen: herhaal in jezelf eens een week lang zo’n 1 of 2 keer per dag (of vaker natuurlijk) een rijtje positieve woorden voor 10 – 15 minuten. Je kunt er speciaal voor gaan zitten, maar het kan ook onder de afwas, tijdens het fietsen of als je in de rij staat in de supermarkt.

Met woorden als liefde, schoonheid, vertrouwen, zon, geduld, feest, waarheid, wijsheid, enzovoort – woorden met een hoge vibratie, een hoge frequentie – kun je eenvoudig je eigen trillingstal (en daarmee je gevoel) omhoog brengen.

Leven vanuit de Bron

Het ogenblik dat je je innerlijk Zelf vindt is het ogenblik dat je je Zelf – je Ik Ben – realiseert. Het is het ogenblik dat je heel dicht bij de Bron bent en besluit om te leven vanuit je Zelf. Het is het ogenblik dat je stopt met het bevestigen van alle negatieve overtuigingen die je over jezelf en anderen hebt. Het is het ogenblik dat je de liefde en de Universele Kracht in jou (h)erkent. Het moment dat je oude gedachten en gewoontes los hebt gelaten, en ieder moment bewust kiest om liefde te ervaren. Je leeft vanuit het innerlijk Zelf als je besluit om in het hier en nu te zijn. Het moment dat je het allerhoogste in jou (h)erkent en dit alle ruimte geeft.

Hoe zou je leven veranderen als je nu de negatieve overtuigingen die je over jezelf en over het leven hebt in positieve zou veranderen?

 

Wonderen

De stem van je ziel laat zich horen zodra jij je oprecht tot je innerlijke Zelf richt en naar de Stem wilt luisteren. Ook als je kanalen minder open zijn spreekt hij toch tot je en kun jij hem horen. Bijvoorbeeld in de idealen die je hebt. Jouw wensen en verlangens tonen je (een stuk van) de weg die jij moet gaan. Het zijn de richtingaanwijzers van de ziel.

Als je hebt besloten om je gedachten, gevoelens en daden te richten op de hogere doelen in je leven en werkt aan het verwezenlijken van je wensen en verlangens, dan kun je bijna alles realiseren wat je zou willen. ‘Bijna alles’ omdat er natuurlijk uitzonderingen zijn. Je geloof en vertrouwen kunnen heel groot zijn, maar de grens van wat jij ziet als onmogelijkheden ligt ergens op de loer. Wanneer je je verdiept in de levens van grote zielen en verlichte meesters, en leest wat deze mensen hebben gedaan, dan realiseer je je dat zij er andere overtuigingen op na houden dan jij.

Satya Sai Baba bijvoorbeeld kan allerlei dingen uit het niets materialiseren. Andere verlichte meesters kunnen een tweede lichaam – niet te onderscheiden van het eerste – manifesteren, reizen met het licht of verdwijnen in een lichtbal. Jezus genas mensen, liep over het water, maakte van water wijn, wekte doden tot leven, enzovoort.

Deze meesters hebben overtuigingen die wonderen mogelijk maken.

Als jij jouw idealen en doelen wilt bereiken, volkomen in je kracht wilt staan en wonderen mogelijk wilt maken dan moet je je eigen denken steeds weer onder de loep nemen. Verander je overtuigingen zodat ze ruimer en groter zijn, misschien wel zo ruim als die van Jezus.

 

Jij en ik

Jij en ik, wij zijn – in principe – net zo bijzonder als Jezus. Jij en ik kunnen net zulke bijzondere dingen doen als Hij (Hij heeft immers over zijn daden gezegd dat wij wat Hij deed en nog veel meer ook zullen doen). Ook jij en ik kunnen praten en lopen met God, alleen wij twijfelen nog, we geloven het nog niet. Tot op zekere hoogte zijn wij er nog steeds van overtuigd dat we maar ‘gewone’ mensen zijn. En het is onze overtuiging dat een gewoon mens zulke bijzondere dingen niet kan.

Maar ik weet inmiddels dat dit slechts overtuigingen zijn! Ik weet dat jij en ik heel bijzondere mensen zijn. We hebben alleen nog wat te doen:

 

Jij en ik, wij zijn de bloem in de knop, die steeds verder open gaat,

totdat deze bloem al haar schoonheid tentoonspreidt,

en al haar genezende kleur en geur naar iedereen toe laat gaan.

Ongeacht hoe andere mensen zijn en wat ze geloven.

Ongeacht of ze al dan niet onze liefde kunnen ontvangen.

Zuiverheid en Kracht

Als bloem in de knop hebben we nog wat te doen: overtuigingen veranderen, erkennen dat deze goddelijke gaven in alle mensen leven, omdat de Universele Energie in ons allen leeft. En het allerhoogste, Boeddha, God toestaan om zich in ons te manifesteren.

Hiervoor is het nodig dat we onszelf ‘schoonmaken’ en dat we groeien in zuiverheid en kracht. Zuiverheid is het vrij of onthecht zijn van verleden en toekomst. Het is weten en ervaren dat de Bron, de grootste scheppende kracht, in jou is en door jou heen werkt. Kracht krijg je door vertrouwen, standvastigheid en concentratie. Zuiverheid en kracht kun je ontwikkelen door meditatie en eerlijkheid.

Weten wie je bent, hoe je denkt en hoe je zou willen zijn, zijn allemaal elementen om het verleden te zuiveren en om gevoelens en gedachten over het verleden, het nu en de toekomst zuiver te maken. Ook vergeven is een methode om jezelf zuiverder te maken. Vergeving betekent dat je op een andere manier naar het verleden kunt kijken, zonder een ander of jezelf te beschuldigen. Het betekent verantwoordelijkheid nemen voor jouw bijdrage in dat wat niet goed is gegaan en je les eruit leren.

Ik Ben

In de tekst lees je dat Ik Ben je innerlijk Zelf is. De manier om snel en eenvoudig contact te maken met je Ik Ben is door in gedachten Ik Ben te denken en je tegelijkertijd in je gevoel met de betekenis te verbinden.

Denk Ik Ben ook eens tussen een serie positieve woorden in:

Ik Ben liefde, schoonheid, vertrouwen, Ik Ben de zon, geduld, feest,

Ik Ben waarheid, wijsheid, de blauwe lucht, Ik Ben geluk, warmte, vrede, enz.

Op deze manier maak je contact met de Bron, met je innerlijke Zelf, het goddelijke in jou.

Volkomen in je kracht staan

In het boek Volkomen in je kracht staan vind je verschillende opdrachten en oefeningen om inzicht te krijgen in wie je bent, wat je wensen zijn en wat precies jou tegenhoudt van het realiseren van je wensen en van werkelijk genieten van je leven. Je leert een actieplan maken, komt oog in oog te staan met je ideale ik en maakt een lied over jezelf. Verder staan er vergevingsoefeningen in en (meditatie-) technieken waardoor je steeds sneller en sterker in contact kunt komen en blijven met je innerlijk Zelf.

Door vergeving van jezelf en van anderen, door anders te denken over wie je bent en wat er in het verleden is gebeurd, zul je meer liefde en mooie gevoelens beleven dan ooit tevoren. Je laat donkere wolken los, je laat alle belemmerende gedachten en overtuigingen los, en beleeft de blauwe hemel. Je staat in je kracht en straalt als de zon.

Artikel geplaatst in Spiegelbeeld juni 2002