Ademartikelen – de Helende Adem

Spirituele en transformerende ademhaling, de Helende Adem deel 1

Artikel door Bea van Wierst geplaatst in Spiegelbeeld februari 2004

We zouden moeten beginnen met de eerste stap: het bewust beheersen van de ademhaling. Of we het willen of niet, we beheersen de hele dag onze ademhaling. Alleen we zijn het ons niet bewust. En daarmee kiezen we niet altijd voor de juiste ademtechniek. In plaats van bewust doorademen als er iets vervelends gebeurt, stoppen we de ademhaling tijdelijk. We zetten hem vast. In plaats van af en toe een extra grote ademhaling om spanning en stress af te voeren, minimaliseren we juist de ademhaling: om niet te veel te voelen.

Adem is leven

Zonder adem houdt het leven hier op aarde op. Je kunt zeggen dat het leven op aarde ook begint met de eerste ademhaling. (Tenminste als we de periode dat we in de buik van onze moeder leven even buiten beschouwing laten.) Tot zover niets nieuws. Maar adem is ook direct gekoppeld aan voelen en emoties. In ons taalgebruik is dit eigenlijk een bekend gegeven: “Met ingehouden adem van schrik”, “de adem stokte hem in de keel”, “een zucht van verlichting”.

We houden de adem in van schrik of van angst, want als we doorademen ervaren we alles nog intenser, de schrik en angst, maar ook de pijn die reeds in ons lichaam aanwezig is. De angst of pijn die we nu ervaren, roept (meestal onbewust) de herinnering wakker aan een eerdere pijn. Als je in je leven veel of intensieve ervaringen hebt gehad, dan kan er een punt komen dat de pijn te sterk is en je het niet meer wilt voelen. Als er (te)veel emotionele of fysieke pijn is, dan kun je niet meer spontaan diep in- of uitademen. Ook als er angst is, wordt de ademhaling geminimaliseerd, oftewel er wordt nog maar oppervlakkig geademd. Sommige mensen gaan zelfs subventileren en na een tijdje is hyperventilatie daar het natuurlijke antwoord op.

 

Hyperventilatie: ziekte of reinigingsproces

Hyperventilatie wordt meestal gezien als een ziekte, een verschijnsel dat samenhangt met spanning en stress. Maar dat is slechts een beperkte blik op wat er gebeurd. Feitelijk is het zo dat met hyperventilatie de vaak chronische subventilatie (het chronisch oppervlakkig ademen) automatisch door het lichaam wordt tegen gegaan.

Het lichaam schreeuwt als het ware om een frisse wind, om een radicale omslag van het ademproces en van nog veel meer. Het lichaam en de ziel willen af van alle oude, gekristalliseerde en opgeslagen stress en spanning, en van alle oude pijn die in het lichaam opgeslagen zit. Het lijf zou een zucht van verlichting willen slaken.

Maar dit natuurlijke reinigingsproces -het hyperventileren- wordt door de persoon zelf (en door de meeste huisartsen en specialisten) niet als zodanig herkend.

De ervaringen tijdens een hyperventilatieaanval kunnen heftig zijn: ademnood, druk op de borst, snel kloppend hart, tintelende vingers, strakke soms ook droge mond, licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, misselijkheid, een soort verkramping van de maag, buikpijn, heftige transpiratie, en vooral paniek en een sterke angst voor herhaling van de paniektoestand. Een angst die zelfs kan overgaan in nieuwe paniekgevoelens, of in het gevoel flauw te vallen. Veel mensen ervaren tijdens een hyperventilatieaanval zelfs de angst om dood te gaan. Soms ook gebeurt het hyperventileren ’s nachts en wordt men zwetend en in paniek wakker.

Medische opvang

Doordat het proces door de meeste artsen en de medische wetenschap niet volledig begrepen is, wordt het niet of nauwelijks uitgelegd en begeleid. Door de heftigheid van de ervaren gevoelens en emoties, en doordat het proces (en soms zelfs de fysieke werking van de verschijnselen) niet wordt uitgelegd, roept het idee van herhaling bij veel mensen direct extra angst en stress omhoog, met tevens een grotere kans op herhaling. Op deze manier kan een fobie zich ontwikkelen. Gelukkig ervaart niet iedereen alle verschijnselen even sterk. Maar de reactie van de meeste mensen is wel vaak dezelfde: men interpreteert het gebeuren meestal als “slecht” of “verkeerd”,  een “ziekte”. En dat terwijl de pijn die in het lichaam aanwezig is er juist uit wil.

In plaats van ruimte te bieden aan het reinigingsproces en te beginnen aan de interne schoonmaak, wordt het proces vaak totaal onderdrukt. Maanden of jaren achtereen loopt men rond met de verschijnselen en met de angsten. Men bezoekt de huisarts en menig (hart-)specialist, ondergaat vele onderzoeken en krijgt te horen dat er fysiek niets ernstigs aan de hand is. Dat het “tussen de oren” zit. Soms moet men anders leren ademen, of in noodgevallen in een plasticzakje ademen. Vaak wordt verteld dat men zich minder druk moet maken, meer moet ontspannen, het een poosje rustig aan moet doen en dat het vanzelf over gaat. Regelmatig worden rustgevende middelen voorgeschreven of krijgt men angstonderdrukkende medicijnen voorgeschreven. Medicijnen die (tijdelijk) het gevoel geven dat alles weer onder controle is. Alleen … vaak heeft men steeds meer ervan nodig om de gevoelens die zich aandienen verder te onderdrukken. Men kan er niet meer buiten. De chronische stress wordt steeds meer chronisch. De oorzaken worden niet opgelost. Het proces wordt stopgezet en meer, andere klachten kunnen naar voren komen: slaapproblemen, serieuze darmklachten, depressiviteit, nog meer angsten en fobieën, het gevoel “niet-meer-te-voelen” en afgestompt te zijn, enzovoort.

Natuurlijk reinigingsproces

Wanneer het proces, dat we hyperventilatie noemen, herkend en begrepen zou worden, en op een juiste manier begeleid, dan is het werkelijk een natuurlijke genezer van lichaam, geest en ziel. Het lichaam zet aan tot dit proces omdat de ziel van binnenuit vrij wil zijn van alle -emotionele- pijn. Het lichaam en de geest willen vrij zijn van fysieke én van emotionele pijn. Het wil vrij zijn van valse (basis-)overtuigingen die we koesteren (meer over het ontstaan van basisovertuigingen volgt in deel 2).

De ziel is toe aan inzichten en veranderingen. De mens is zover ontwikkeld dat voor nu alles wat de ziel wilde meemaken, ervaren is. De verwerkingsfase kan beginnen. Je kunt oogsten: inzichten krijgen in wie je bent, in hoe je denkt, in besluiten die je genomen hebt op grond van ervaringen en gebeurtenissen in het (soms verre) verleden. Inzichten in overtuigingen die je opgebouwd hebt over het leven, over jezelf en over anderen, over de plek die je God gegeven hebt. Inzichten in overtuigingen die je overgenomen hebt van anderen -van ouders, opvoeders, leerkrachten, leeftijdgenoten of via de media- in het proces van fysiek volwassen worden. Nu kan mentale, emotionele en vooral spirituele groei plaatsvinden. Volwassen worden als ziel. Inzichten krijgen in wie jij bent op zielsniveau.

En dan is er hyperventilatie:

Dan is er hyperventilatie, maar als het proces goed wordt begeleid en je leert om  de adem als reinigingsinstrument in te zetten, dan volgen spontaan de ontladingen. Emoties komen er uit. Energie komt in beweging (E van energie en ‘motie’ van motion = beweging). Vastzittende gekristalliseerde energie die letterlijk in het lichaam de stress, spanning, stijfheid en ziekte vormt, komt weer in beweging. Als ijs dat smelt begint de energie weer te stromen. Oud pijn in de vorm van verdriet, boosheid, angst, machteloosheid of welke emotie dan ook, komt uit de diepte omhoog. Soms neemt het klanken, beelden en gevoelens van vroeger mee omhoog. Soms zelfs intense herbeleving van dingen uit een ver of nog verder verleden. Zaken die je je niet bewust kunt herinneren worden “her-innert” (= opnieuw in het bewustzijn gebracht). Ervaringen van de vroege kindertijd, van rond of voor de geboorte of van nog veel eerder.

Maar ook het fysieke en mentale lichaam begint zich met behulp van intensief ademen te herstellen. Fysieke spanning neemt af. Begrip over het leven, over dood of over je opvoeding ontstaat. Allerlei ervaringen en gebeurtenissen worden heel diep, vaak zelf op een heel ander niveau, doorvoelt. Inzichten komen spontaan omhoog. De stem van de pijn van het onbewuste blijkt nauw in contact te staan met de stem van kennis van het bovenbewuste.

Wanneer een hyperventilatieproces goed wordt begeleid, dan verdwijnen emotionele spanning, fysieke pijnen, en vaak zelfs chronische ziektebeelden als vanzelf. De vitaliteit neemt toe en vaak zijn in kort tijd allerlei vage klachten volledig opgelost. Evenals stress, angst, depressie, onzekerheid, fobieën en andere psychische en psychosomatische klachten.

Verbonden ademhaling als reiniging

Er zijn dus ademtechnieken die zo inwerken op je totale gestel, dat hyperventilatie en alles wat er bij hoort al snel verleden tijd is. Omdat deze ademhaling onder goede begeleiding gebeurt en omdat het proces goed wordt uitgelegd, is de ervaring natuurlijk heel anders dan bij een spontane hyperventilatieaanval. Bovendien is er altijd iemand bij die de gevoelens kent en heeft ervaren, en vaak zelfs zijn er meerdere mensen bij die de ademcyclus meerdere keren hebben doorlopen. Mensen die, als ze hun eigen ervaringen verwoorden, je vertellen hoe fantastisch ontspannen en opgelucht je je voelt na afloop van zo’n sessie: “Het is of er een hele lading van me afgevallen is”, “Ik voel me alsof ik net gevrijd heb en een orgasme had, maar dan ben ik fysiek niet zo moe!”  of

“Ik voel me schoon tot in iedere cel van mijn lichaam”.

Groei en innerlijke gezondheid door verbonden ademhaling

Als je vrij wilt zijn van spanning, angst, pijn, verdriet en welke negatieve gevoelens of emoties ook, dan moet je er voor zorgen dat oude indrukken, emoties en valse (basis-) overtuigingen, uit je systeem verdwijnen (zie ook mijn artikels over de terugkeer van innerlijke gezondheid in het september en oktober nummer van 2003). Wanneer je geen aanleg hebt voor hyperventilatie en toch je vitaliteit en je fysieke of emotionele gezondheid wilt vergroten, dan kun je eveneens de verbonden ademhaling inzetten als reinigings- en transformatieinstrument. Het bijzondere is namelijk dat er ademtechnieken zijn, die in zekere zin lijken op en verwant zijn aan de hyperventilatieademhaling, en die voor iedereen zeer reinigend, genezend en transformerend werken. Het zijn technieken die uitstekend in te zetten zijn als middel voor zelfbewustwording en voor emotionele en spirituele groei. Zoals bijvoorbeeld rebirthing of concious breathing, en spirituele en transformerende ademhaling.

In deel 2 in het maart nummer zal ik veel dieper op deze technieken ingaan, want ook als u geen last heeft van hyperventilatie, dan is er de mogelijkheid om de verbonden ademhaling als reinigingsproces op het fysieke vlak én als middel voor emotionele en spirituele groei in te zetten.

 

De Helende Adem; Spirituele en Transformerende Ademhaling, deel 2

In plaats van af en toe een extra grote ademhaling om spanning en stress af te voeren, minimaliseren we vaak de ademhaling: om niet te veel te voelen. Bij sommige mensen leidt dit tot subventilatie (chronisch oppervlakkig ademen) en later tot hyperventilatie. Bij alle anderen wordt de spanning en stress evengoed opgeslagen in het lichaam. Energie die vrij door ons heen zou kunnen stromen, en die ervaren zou worden als vitaliteit en levenskracht, wordt gekristalliseerd en vastgezet. Op deze manier worden ook heftige gebeurtenissen en zelfs trauma’s in ons lichaam opgeslagen (geconserveerd) tot het moment dat we er niet meer omheen kunnen.

De Helende Adem staat voor een spirituele en transformerende ademhaling staat voor een verbonden, spirituele ademhaling. Een ademmethode die de zelfhelende vermogens in ons wakker maakt en versterkt.

Verbonden ademhaling

Ingekapselde energie (niet verwerkte emoties) veroorzaakt stijfheid, pijn en ziekte. De persoonlijkheid en de ziel lijden onder de pijn. Tot het tijd is om te groeien. Het verhaal, de herinnering mag plaats maken voor inzicht. De energie mag weer stromen. Het trauma, de emoties en de oude pijn mag weg.

In deel 1 van de Helende Adem, spirituele en transformerende ademhaling  Hyperventilatie: ziekte of reinigingsproces? , heb ik aangegeven dat de verbonden ademhaling door iedereen ingezet kan worden als reinigings- en transformatie-instrument, en dus als middel om emotionele en spirituele groei te bevorderen. In dit tweede deel zal ik meer vertellen over spirituele en transformerende ademhaling, over de techniek die aan de oorsprong er van ligt -rebirthing- en over het ontstaan van basisovertuigingen die veel mensen vanaf hun geboorte met zich meedragen.

Rebirthing

Tijdens een rebirth(ing)sessie wordt er een proces in werking gezet, waarbij negatieve, blokkerende ervaringen uit het verleden op een snelle en relatief eenvoudige manier vrij kunnen komen. Op een verbonden manier wordt er zo’n 45 – 60 min. intensief geademd. Inzichten in het ontstaan van je gedrag, van reactiepatronen, (basis-)overtuigingen en allerlei emoties komen tijdens of na een sessie spontaan omhoog. Vaak is dit het directe gevolg van het herbeleven van bepaalde gebeurtenissen uit het verleden. Herinneringen, die tot op het moment van de ademsessie niet bewust in je aanwezig waren, komen tot leven. Belevenissen, en soms pijn, die in het onderbewuste waren weggestopt, kunnen tijdens een ademsessie naar boven komen in het dagbewustzijn. Soms is er heel letterlijk in geluid, beeld of gevoel een herbeleven van een gebeurtenis uit het verleden. Ook intensieve en emotionele situaties, en momenten waarop je tot een onjuiste beslissing of (basis-)overtuiging bent gekomen, kunnen heel helder terugkomen in je bewustzijn.

Het ontstaan van basisovertuigingen

Volgens Leonard Orr – die rond 1975 rebirthing ontwikkelde – hangt een deel van de basisovertuigingen en de basisreactiepatronen die wij hebben ontwikkeld, samen met onze ‘geboortecultuur’ en met de omstandigheden rond de geboorte. De psychiater Stanislaf Grof -die holotropic breathing, een aanverwante methode van verbonden ademen ontwikkelde- is eveneens van mening dat veel heftige indrukken van rond de geboorte, aan de basis liggen van minder plezierige levensovertuigingen en overlevingsstrategieën.

In ieder geval is het zo dat de eerste ademhalingen plaatsvinden tijdens de geboorte. De geboorte is voor heel wat mensen een onplezierige, vervelende of zelfs pijnlijke ervaring geweest. Vanuit de paradijselijke toestand, die de eerste 6-7 maanden in de baarmoeder kenmerkt, volgt voor de ongeborene een periode van steeds minder comfort. De bewegingsruimte wordt steeds kleiner, de baby kan zich nauwelijks nog bewegen, de eerste tracties – samentrekkingen van de baarmoeder – voelen niet plezierig, moeder is angstig voor wat er gaat komen, enz.

En dan begint de bevalling. Het kind wordt uit de veilige, bekende plek gedreven. Het ervaart druk, spanning en soms zelfs de angst van de moeder en de omgeving. Dan wordt het onder sterke druk uitgestoten de wereld in. Niet altijd is de ontvangst probleemloos en plezierig. Onrustige ziekenhuizen en drukke artsen, met niet altijd evenveel respect voor de pasgeborene. Artsen die vaak toch lijken uit te gaan van het idee dat baby’s nog niet zoveel voelen. Nog steeds zijn er artsen die denken dat de geboorte niet zo veel invloed heeft op de baby en dat de baby zich er later toch niets van kan herinneren. Natuurlijk zijn er soms zelfs traumatische ervaringen: bijv. doordat er zuurstof gebrek is, of de bevalling heel lang duurt en/of pijnlijk is voor moeder en kind.

Rond de geboorte zijn er voor het kind harde, onbekende geluiden, het licht is fel, het is fris, de baby is relatief ver van de moeder, en eten is niet meer voortdurend aanwezig.

De overgang is groot en nu moet het kind ook nog zelf ademen…. Als dat niet snel genoeg lukt zijn er nog steeds dokters die het kindje met een klap op de billen laten schrikken, zodat het wel zal schreeuwen en lucht happen. De eerste adem voelt als vuur in de longen. Al het vertrouwde is weg en er is geen weg terug. Bij velen zijn er indrukken als:

Veranderen doet pijn, het leven is geen pretje, ik ben alleen,

ik krijg niet genoeg, wat doe ik hier, ik ben niet welkom,

ik ben er en alles gaat verkeerd, enz.

Samen met de eerste ademhalingen worden deze indrukken, die zich kunnen ontwikkelen tot overtuigingen, in het lichaam opgeslagen. Op dezelfde manier als later andere indrukwekkende gebeurtenissen via de ademhaling in het lichaam worden opgeslagen.

 

Herbeleven van de geboorte

Tijdens ademsessies komen regelmatig herbelevingen naar boven van geboortes (rebirthing = opnieuw geboren worden; holotropic breathing is genoemd naar het holotrope van de ervaring: het herbeleven van dingen die zich in een andere tijd en op een andere plaats hebben afgespeeld, zoals de vroege jeugd of de geboorte). Soms zijn het indrukken, plaatjes, fragmenten, soms gevoelens, maar er zijn ook ervaringen van mensen die van bovenaf hun eigen geboorte in zijn totaliteit meemaakten.

Inmiddels is duidelijk dat baby’s wel degelijk de eerste indrukken, en zelfs gevoelens van voor de geboorte, registreren. De eerste indrukken zijn via de ademhaling (de eerste ademhalingen in dit leven) vastgelegd -geankerd- in het lichaam. Mensen vertalen onbewust deze ervaringen in basisovertuigingen, en uiteindelijk in bepaalde basisreactiepatronen, waarmee ze het leven tegemoet treden. Voorbeelden hiervan zijn:

“Er is nooit genoeg voor mij”, door bijv. als eerste zich overal op te storten,

“Ik ben niet welkom”, kan vertaald worden in gedrag dat afwijzing door ouders en anderen oproept,

“Veranderen/leven doet pijn”, door bijv. bang te zijn voor het onbekende, het nieuwe,

“O jee, ik ben er weer en alles loopt mis”, kan de basis zijn voor faalangst en onhandig gedrag,

Overtuigingen en patronen die niet altijd positief of zelfs waar zijn, en die meestal niet het meest positieve bij anderen oproepen, maar die juist vaak een beperkende of blokkerende uitwerking hebben. Stanislaf Grof zegt dat bij veel mensen de eerste indrukken, indrukken als baby opgedaan, in latere levensfasen op één of andere manier zijn bevestigd of zelfs opnieuw zijn gecreëerd.

Spirituele en Transformerende Ademhaling

De afgelopen 24 jaar heb ik met mensen met behulp van de ademhaling aan allerlei mentale, emotionele en fysieke problemen gewerkt. Vooral mensen met spanningsklachten, hyperventilatie, allerlei adem klachten, fobieën, onzekerheid, slaapproblemen, angsten en psychosomatische klachten heb ik begeleid. In deze jaren heb ik vanuit rebirthing (dit was de eerste ademtechniek die ik in 1979 leerde kennen)  een verbonden ademhalingsmethode ontwikkeld. Een methode waardoor men de eigen ademhaling en het lichaam weer kan gaan vertrouwen.

De Helende Adem is een verbonden ademhaling, waaraan ik mantra-, klank- en lichtademhaling, en ademoefeningen uit verschillende yogatradities heb toegevoegd. Voor veel mensen is deze ademhaling vriendelijker en zachter. Ik heb ontdekt dat een rustige en vriendelijke verbonden ademhaling vooral voor mensen met hyperventilatie, astma en andere ademproblemen net zo, en soms zelfs effectiever is, dan de andere, meer heftige technieken (zoals de manier van ademen die terugkomt in holotropic breathing of transformational breathing).  Maar ook voor mensen zonder ademproblemen is deze methode net zo goed en soms zelfs effectiever dan de meer heftige technieken.Tijdens het ademen gebruik ik bovendien vaak een zachte, geruststellende manier van aanraking en aurahealing, en zachte, helende klanken en muziek. De adem en de spirit -de geest- zijn nauw aan elkaar gekoppeld en door intensief met de adem te werken via deze spirituele en transformerende ademhaling, dus met de Helende Adem, kan het contact met het innerlijke Zelf of het Goddelijke Zelf vaak zeer krachtig en zonder veel moeite tot stand worden gebracht. Vaak zelfs gebeurt dit spontaan.

Een last is weggevallen

Het verbonden-ademhalings-proces wordt door meer dan 95% van de mensen die het ondergaat, ervaren als een grote schoonmaak. Veel mensen beleven na een ademsessie hun leven en lichaam anders dan voorheen. De grote zuurstof- en pranatoevoer (prana = levensenergie) tijdens een ademsessie werkt reinigend en helend tot in alle cellen van het lichaam. Spanningen en stress verdwijnen volledig of blijven voor langere tijd helemaal weg. Allerlei fobieën, angsten, depressie en onzekerheid verdwijnen volledig of nemen sterk af.

Oude emoties komen aan de oppervlakte. Emoties die in het lichaam zijn vastgezet of gekristalliseerd doordat de adem (van schrik of uit angst) is ingehouden. Energie komt door de enorme toevoer van zuurstof en prana weer in beweging: de cellen gaan open en alles waar je nu anders naar kunt kijken, laat je los. Het gevoel, de levensadem, blijft stromen. Oude pijn, begrenzende en beperkende gevoelens en overtuigingen kunnen uit je weggaan.

De intensieve manier van ademen wordt automatisch gevolgd door een diepe, spontane ontspanning. Veel mensen ervaren diepe vrede of een stilte en rust, die vergeleken wordt met een last die is weggevallen. Als ik vraag hoe mensen zich na een sessie voelen, dan verwoordt men de mooiste gevoelens.

“Er is iets van me afgevallen”  of  “Ik voel me als herboren”

Een diepe vrede, dankbaarheid, vol fantastische inzichten, een gevoel van thuiskomen, enz. Sommige mensen ervaren tijdens een sessie zelfs het spiritueel herboren worden: je helemaal één voelen met je innerlijk Zelf, met de Bron; in iedere cel van je lichaam de goddelijke liefde voelen stromen; of eenheid ervaren met het Al: gelukzaligheid.

Een intensieve belevenis

De meeste mensen ervaren een ademsessie als een intensieve belevenis. Je kunt dan ook hele bijzondere ervaringen hebben. Zoals op een nieuwe manier getuige zijn van je eigen lichaam: “Met iedere ademhaling was het alsof er een stroom van gekleurde smarties door mijn lijf ging! ; of ervaren hoe de ademhaling een enorme ontspanning en innerlijke rust achterlaat: “Ik voel me alsof ik gevrijd heb en een orgasme had, maar dan fysiek niet zo moe!” ;  of van binnen allerlei plaatjes en beelden zien, soms herkenbare van leuke -of minder- leuke ervaringen van vroeger: bijv. zien, horen en/of voelen dat je opnieuw geboren wordt: “Ik was blij aan het roepen: ‘Joehoe, ik kom, ik kom eraan. Ik ga geboren worden!’ En toen voelde ik me ineens onzeker worden en dacht: ‘Ik mag toch wel komen,  hè ?’ ”.

Sommige mensen maken andere dingen mee: “Soms was het wel emotioneel. Dan voelde ik verdriet en boosheid.”  –  “Ik heb helemaal niets van mijn geboorte meegemaakt, of iets emotioneels of zo. Ik voelde me alleen heel erg lekker. En nog voel ik me zo.”  – “Er was een moment dat ik me één voelde met alles… Dat was heel bijzonder.”  – “Ik vond de muziek op de achtergrond heel erg mooi. Ik moest er gewoon van huilen.”  – “Het was heel bijzonder: ik zag allemaal mooie kleuren en ik zag beelden van situaties van vroeger. Eigenlijk was het een soort film, als in een droom. Maar ik sliep niet. Ik hoorde geluiden om me heen en wist heel goed dat ik hier in deze ruimte was. Ik kon ook praten met mijn begeleidster.”

Na een ademsessie voelt eigenlijk iedereen zich erg ontspannen. Deze ontspanning is niet van korte duur, bij sommige mensen kan de ontspanning wel twee weken of langer voortduren.

Voor mensen die naar een workshop of weekend komen betekent de verbonden ademhaling vaak een megasprong in hun ontwikkeling.  In vergelijking met andere transformatie technieken wordt deze vorm van spirituele en transformerende ademhaling wel als een “snelkookpan” ervaren: je wordt direct naar je gevoelens en naar de kern van je wezen gebracht. Vandaar de naam: de Helende Adem.

En dat er iets weg is, ervaren mensen ook vaak op een andere manier. Bij sommigen zijn bepaalde gevoelens of emoties blijvend veranderd, en anderen hebben zulke heldere inzichten gekregen dat daardoor hun leven in sommige opzichten ineens totaal anders is. Voor veel mensen wordt het leven stukken prettiger na een (aantal) ademsessie(s):  “Ik voel me zo anders, het is alsof er iets weg is….”  – “Er is iets van me afgevallen!”  – “Dat zomaar ademen zoveel kan veranderen!”

Pijn, verdriet, boosheid, onzekerheid en angst -bijv. faalangst maar ook fobieën en allerlei angsten- worden getransformeerd in zelfvertrouwen, vertrouwen in het universum en zelfs in pure liefde. Veel mensen beleven een spirituele wedergeboorte en maken diep contact met het Goddelijke.

Toepassen in het dagelijks leven

Na 2 tot 3 sessies kan de adem door de meeste mensen op bewuste wijze ingezet worden om pijn, spanningen en angsten direct los te laten. Na een aantal sessies (meestal na 8-9 sessies, maar soms zijn er wel 20 sessies nodig) is de ademhaling “bevrijd”. Bij iedere nieuwe uitdaging wordt de adem steeds opnieuw zowel bewust als onbewust ingezet om het teveel aan spanning en stress af te voeren. Fobieën en angsten kan men zelf te lijf gaan, slaapproblemen houden geen stand, men kan zelf verder gaan met het loslaten van beperkende patronen en belemmerende gevoelens, en met het herstel van de vitaliteit en de gezondheid.

geplaatst in Spiegelbeeld maart 2004

Word weer als kinderen

emma-simpson-mNGaaLeWEp0-unsplash

Jezus zei het al, maar hoe doe je het: zijn als een kind? Open, onbevangen, zonder oordelen, zonder angst, spontaan reagerend. We zijn getekend door ons verleden. We reageren volgens onbewuste patronen en overtuigingen. We denken –en geloven-vaak de gedachten die we denken, en als we deze gedachten onderzoeken (bijv. met The Work van Byron Katie), dan blijkt dat we veel gedachten eigenlijk niet waar vinden. We zijn getekend door culturele en ouderlijke geloofssystemen, die vaak vooral bestaan uit beperkende en belemmerende overtuigingen, gebaseerd op de (meestal niet verwerkte) ervaringen, normen en waarden van vele generaties voor jou. Gedachten en overtuigingen die in je jeugd geïnternaliseerd zijn (eigen geworden) en die nu jouw realiteit vormen.

Wordt weer als kinderen betekent dus: wordt weer leeg en open als een jong kind waar cultuur, samenleving en opvoeding hun beperkende en belemmerende ideeën nog niet op gedrukt heeft. Vind je eigen normen en waarheden, je eigen waarheden van binnenuit.

Dat is niet altijd zo eenvoudig als ik het nu zeg. Je hebt immers al zoveel meegemaakt in je leven. Je conditionering en je ervaringen, waaronder ook pijnlijke en moeilijke ervaringen, zijn deel geworden van je systeem. Letterlijk zijn je ervaringen en conditioneringen deel van jou geworden. Met behulp van chemische stoffen die samenhangen met de emoties die je hebt ervaren, zijn ervaringen en overtuigingen in je lichaam vastgezet. De stijve spieren in je rug of schouder, de afwijking in je schildklier, en andere ‘klachten’ getuigen van de ophoping van chemische stoffen in de cellen, die daar eigenlijk niet horen, niet hoeven te zijn.

En dan is er nu het inzicht: als je je cellen leeg maakt van alle chemicalieën die herinneringen met emotionele lading bevatten, en de cellen zijn weer vrij en open, dan kun je op dat moment weer volledig voelen en alles ervaren.

Net als een kind. Open en ontvankelijk. Vrij om alle energie en vibratie te voelen. Reagerend op alle energie.

Hoe minder negatieve gevoelens en gedachten, hoe minder identificatie met ego, hoe helderder en zuiverder het lichaam. Je lichaam is helder. De Kosmische of Goddelijke energie kan zo bij je binnen en door je heen. Helende energie geef je zo heel makkelijk door. Kosmische beelden van alle tijden komen langs en zie je, ervaar je van binnen: als droom of visioen. Het denken wordt stil, oordelen verdwijnen, verbazing, verrassing, kinderlijk plezier; humor, dansen, spelen en zingen kunnen er weer zijn. De vreugde van het innerlijk kind wordt weer aangeraakt.

Er zijn methodes en technieken om de cellen schoon en open te maken, zoals de Helende Adem, de verbonden ademhalingstechniek waar ik persoonlijk mee werk, verwant aan rebirthing en Holotropic Breathing.

Met het verbonden ademen gaan de moleculen van de zuurstof op de receptoren (ontvangers) van de cellen en veroorzaken een proces wat homeostase wordt genoemd. Homeostase is versimpeld gezegd een uitwisseling van stofjes tussen de cel en het langskomende bloed (o.a. chemicalieën die pijn c.q. herinneringen bevatten worden zo afgestaan).

Verschillende ademtempi veroorzaken net even andere chemische moleculen, die op net weer een andere plek in het lichaam welkom zijn, om dit proces van homeostase te laten plaatsvinden.

Het lichaam laat zijn stress en spanning los. Alles laat het los: de gespannen gevoelens, de pijn, onware overtuigingen, pijnlijke herinneringen, weggestopte emoties, ingeslikte tranen, opgevreten woede, dat-wat-jij-weg-moet-eten, en andere negatieve en niet voedende zaken. Ik heb wel eens meegemaakt dat er jaren oude etherluchten van een narcose in de ruimte waar iemand ademde te ruiken was: uitgeademd tijdens een ademsessie!

Soms komt er een ‘rush’ van energie vrij. Veelal zorgt het loslaten van kwellende pijnen ook voor het vrijkomen van dopamine en andere lichaamseigen opiaten. Er ontstaat een enorm gevoel van ontspanning. En het is een blijvende ervaring. Als een oude herinnering met een pijnlijk besluit en veel heftige emoties opnieuw is ervaren en men heeft het nu kunnen plaatsen, en/of de pijnlijke lading is verlicht, dan is die chemische stof die in de cellen de pijn veroorzaakte niet zomaar terug. Daardoor ook reageren veel mensen na een ademsessie met een opmerking als: “Er is iets van me afgevallen.”

Het is weg en dat is wat mensen ervaren. Het begin van de transformatie van pijn naar weer als kind zijn: open en vrij zijn. Vrij van geconditioneerd denken en leven. Vrij van in het lichaam opgeslagen herinneringen en pijntjes. Vrij van belemmerende en beperkende (gedachte) patronen.

Dit nu wil nog niet zeggen dat vanaf dat moment alles helemaal opgelost en oke is. Een stuk(je) is opgelost, maar het kan heel goed dat er nog een heel stuk onder zit. Maar wat weg is is weg en het is de transformatie van pijn naar weer als kind zijn, die je (gedeeltelijk) hebt ervaren. Negatieve gedachtenpatronen veranderen, je gevoel veranderd, je gedrag veranderd. En dat is worden als kinderen: vrij van geconditioneerd denken, vrij van in het lichaam opgeslagen herinneringen en pijntjes, vrij van identificatie met allerlei rollen. Het leven is lichter.

Dit is verlichting en ascentie: wordt als kinderen, maar wel bewust over de onware gedachten en overtuigingen die je los laat. Werk aan jezelf. Los je oude pijnen en emoties op, en je hoeft niet meer getriggerd te worden.

Zolang er onverwerkte en niet geïntegreerde emoties en gebeurtenissen in jou aanwezig zijn, kun je getriggerd (emotioneel geraakt) worden door iets dat je direct of indirect meemaakt. Dus weet dat als je emotionele reacties hebt, jij ergens in jou nog energie hebt die getransformeerd wil worden en dat daarom deze energie aangeraakt wordt: nu kun jij bewust de verantwoordelijkheid nemen en besluiten er dieper naar te kijken en het uit je systeem te ademen.

En dan merk je het: de pijnlijke emoties komen er uit en je gaat mensen vergeven, je wordt milder, je bent meer in contact met de liefde in je hart, er zijn minder oordelen.

artikel geschreven door Bea van Wierst, oktober 2009