Word weer als kinderen

emma-simpson-mNGaaLeWEp0-unsplash

Jezus zei het al, maar hoe doe je het: zijn als een kind? Open, onbevangen, zonder oordelen, zonder angst, spontaan reagerend. We zijn getekend door ons verleden. We reageren volgens onbewuste patronen en overtuigingen. We denken –en geloven-vaak de gedachten die we denken, en als we deze gedachten onderzoeken (bijv. met The Work van Byron Katie), dan blijkt dat we veel gedachten eigenlijk niet waar vinden. We zijn getekend door culturele en ouderlijke geloofssystemen, die vaak vooral bestaan uit beperkende en belemmerende overtuigingen, gebaseerd op de (meestal niet verwerkte) ervaringen, normen en waarden van vele generaties voor jou. Gedachten en overtuigingen die in je jeugd geïnternaliseerd zijn (eigen geworden) en die nu jouw realiteit vormen.

Wordt weer als kinderen betekent dus: wordt weer leeg en open als een jong kind waar cultuur, samenleving en opvoeding hun beperkende en belemmerende ideeën nog niet op gedrukt heeft. Vind je eigen normen en waarheden, je eigen waarheden van binnenuit.

Dat is niet altijd zo eenvoudig als ik het nu zeg. Je hebt immers al zoveel meegemaakt in je leven. Je conditionering en je ervaringen, waaronder ook pijnlijke en moeilijke ervaringen, zijn deel geworden van je systeem. Letterlijk zijn je ervaringen en conditioneringen deel van jou geworden. Met behulp van chemische stoffen die samenhangen met de emoties die je hebt ervaren, zijn ervaringen en overtuigingen in je lichaam vastgezet. De stijve spieren in je rug of schouder, de afwijking in je schildklier, en andere ‘klachten’ getuigen van de ophoping van chemische stoffen in de cellen, die daar eigenlijk niet horen, niet hoeven te zijn.

En dan is er nu het inzicht: als je je cellen leeg maakt van alle chemicalieën die herinneringen met emotionele lading bevatten, en de cellen zijn weer vrij en open, dan kun je op dat moment weer volledig voelen en alles ervaren.

Net als een kind. Open en ontvankelijk. Vrij om alle energie en vibratie te voelen. Reagerend op alle energie.

Hoe minder negatieve gevoelens en gedachten, hoe minder identificatie met ego, hoe helderder en zuiverder het lichaam. Je lichaam is helder. De Kosmische of Goddelijke energie kan zo bij je binnen en door je heen. Helende energie geef je zo heel makkelijk door. Kosmische beelden van alle tijden komen langs en zie je, ervaar je van binnen: als droom of visioen. Het denken wordt stil, oordelen verdwijnen, verbazing, verrassing, kinderlijk plezier; humor, dansen, spelen en zingen kunnen er weer zijn. De vreugde van het innerlijk kind wordt weer aangeraakt.

Er zijn methodes en technieken om de cellen schoon en open te maken, zoals de Helende Adem, de verbonden ademhalingstechniek waar ik persoonlijk mee werk, verwant aan rebirthing en Holotropic Breathing.

Met het verbonden ademen gaan de moleculen van de zuurstof op de receptoren (ontvangers) van de cellen en veroorzaken een proces wat homeostase wordt genoemd. Homeostase is versimpeld gezegd een uitwisseling van stofjes tussen de cel en het langskomende bloed (o.a. chemicalieën die pijn c.q. herinneringen bevatten worden zo afgestaan).

Verschillende ademtempi veroorzaken net even andere chemische moleculen, die op net weer een andere plek in het lichaam welkom zijn, om dit proces van homeostase te laten plaatsvinden.

Het lichaam laat zijn stress en spanning los. Alles laat het los: de gespannen gevoelens, de pijn, onware overtuigingen, pijnlijke herinneringen, weggestopte emoties, ingeslikte tranen, opgevreten woede, dat-wat-jij-weg-moet-eten, en andere negatieve en niet voedende zaken. Ik heb wel eens meegemaakt dat er jaren oude etherluchten van een narcose in de ruimte waar iemand ademde te ruiken was: uitgeademd tijdens een ademsessie!

Soms komt er een ‘rush’ van energie vrij. Veelal zorgt het loslaten van kwellende pijnen ook voor het vrijkomen van dopamine en andere lichaamseigen opiaten. Er ontstaat een enorm gevoel van ontspanning. En het is een blijvende ervaring. Als een oude herinnering met een pijnlijk besluit en veel heftige emoties opnieuw is ervaren en men heeft het nu kunnen plaatsen, en/of de pijnlijke lading is verlicht, dan is die chemische stof die in de cellen de pijn veroorzaakte niet zomaar terug. Daardoor ook reageren veel mensen na een ademsessie met een opmerking als: “Er is iets van me afgevallen.”

Het is weg en dat is wat mensen ervaren. Het begin van de transformatie van pijn naar weer als kind zijn: open en vrij zijn. Vrij van geconditioneerd denken en leven. Vrij van in het lichaam opgeslagen herinneringen en pijntjes. Vrij van belemmerende en beperkende (gedachte) patronen.

Dit nu wil nog niet zeggen dat vanaf dat moment alles helemaal opgelost en oke is. Een stuk(je) is opgelost, maar het kan heel goed dat er nog een heel stuk onder zit. Maar wat weg is is weg en het is de transformatie van pijn naar weer als kind zijn, die je (gedeeltelijk) hebt ervaren. Negatieve gedachtenpatronen veranderen, je gevoel veranderd, je gedrag veranderd. En dat is worden als kinderen: vrij van geconditioneerd denken, vrij van in het lichaam opgeslagen herinneringen en pijntjes, vrij van identificatie met allerlei rollen. Het leven is lichter.

Dit is verlichting en ascentie: wordt als kinderen, maar wel bewust over de onware gedachten en overtuigingen die je los laat. Werk aan jezelf. Los je oude pijnen en emoties op, en je hoeft niet meer getriggerd te worden.

Zolang er onverwerkte en niet geïntegreerde emoties en gebeurtenissen in jou aanwezig zijn, kun je getriggerd (emotioneel geraakt) worden door iets dat je direct of indirect meemaakt. Dus weet dat als je emotionele reacties hebt, jij ergens in jou nog energie hebt die getransformeerd wil worden en dat daarom deze energie aangeraakt wordt: nu kun jij bewust de verantwoordelijkheid nemen en besluiten er dieper naar te kijken en het uit je systeem te ademen.

En dan merk je het: de pijnlijke emoties komen er uit en je gaat mensen vergeven, je wordt milder, je bent meer in contact met de liefde in je hart, er zijn minder oordelen.

artikel geschreven door Bea van Wierst, oktober 2009