De Helende Adem; Spirituele en Transformerende Ademhaling, deel 2

In plaats van af en toe een extra grote ademhaling om spanning en stress af te voeren, minimaliseren we vaak de ademhaling: om niet te veel te voelen. Bij sommige mensen leidt dit tot subventilatie (chronisch oppervlakkig ademen) en later tot hyperventilatie. Bij alle anderen wordt de spanning en stress evengoed opgeslagen in het lichaam. Energie die vrij door ons heen zou kunnen stromen, en die ervaren zou worden als vitaliteit en levenskracht, wordt gekristalliseerd en vastgezet. Op deze manier worden ook heftige gebeurtenissen en zelfs trauma’s in ons lichaam opgeslagen (geconserveerd) tot het moment dat we er niet meer omheen kunnen.

De Helende Adem staat voor een spirituele en transformerende ademhaling staat voor een verbonden, spirituele ademhaling. Een ademmethode die de zelfhelende vermogens in ons wakker maakt en versterkt.

Verbonden ademhaling

Ingekapselde energie (niet verwerkte emoties) veroorzaakt stijfheid, pijn en ziekte. De persoonlijkheid en de ziel lijden onder de pijn. Tot het tijd is om te groeien. Het verhaal, de herinnering mag plaats maken voor inzicht. De energie mag weer stromen. Het trauma, de emoties en de oude pijn mag weg.

In deel 1 van de Helende Adem, spirituele en transformerende ademhaling  Hyperventilatie: ziekte of reinigingsproces? , heb ik aangegeven dat de verbonden ademhaling door iedereen ingezet kan worden als reinigings- en transformatie-instrument, en dus als middel om emotionele en spirituele groei te bevorderen. In dit tweede deel zal ik meer vertellen over spirituele en transformerende ademhaling, over de techniek die aan de oorsprong er van ligt -rebirthing- en over het ontstaan van basisovertuigingen die veel mensen vanaf hun geboorte met zich meedragen.

Rebirthing

Tijdens een rebirth(ing)sessie wordt er een proces in werking gezet, waarbij negatieve, blokkerende ervaringen uit het verleden op een snelle en relatief eenvoudige manier vrij kunnen komen. Op een verbonden manier wordt er zo’n 45 – 60 min. intensief geademd. Inzichten in het ontstaan van je gedrag, van reactiepatronen, (basis-)overtuigingen en allerlei emoties komen tijdens of na een sessie spontaan omhoog. Vaak is dit het directe gevolg van het herbeleven van bepaalde gebeurtenissen uit het verleden. Herinneringen, die tot op het moment van de ademsessie niet bewust in je aanwezig waren, komen tot leven. Belevenissen, en soms pijn, die in het onderbewuste waren weggestopt, kunnen tijdens een ademsessie naar boven komen in het dagbewustzijn. Soms is er heel letterlijk in geluid, beeld of gevoel een herbeleven van een gebeurtenis uit het verleden. Ook intensieve en emotionele situaties, en momenten waarop je tot een onjuiste beslissing of (basis-)overtuiging bent gekomen, kunnen heel helder terugkomen in je bewustzijn.

Het ontstaan van basisovertuigingen

Volgens Leonard Orr – die rond 1975 rebirthing ontwikkelde – hangt een deel van de basisovertuigingen en de basisreactiepatronen die wij hebben ontwikkeld, samen met onze ‘geboortecultuur’ en met de omstandigheden rond de geboorte. De psychiater Stanislaf Grof -die holotropic breathing, een aanverwante methode van verbonden ademen ontwikkelde- is eveneens van mening dat veel heftige indrukken van rond de geboorte, aan de basis liggen van minder plezierige levensovertuigingen en overlevingsstrategieën.

In ieder geval is het zo dat de eerste ademhalingen plaatsvinden tijdens de geboorte. De geboorte is voor heel wat mensen een onplezierige, vervelende of zelfs pijnlijke ervaring geweest. Vanuit de paradijselijke toestand, die de eerste 6-7 maanden in de baarmoeder kenmerkt, volgt voor de ongeborene een periode van steeds minder comfort. De bewegingsruimte wordt steeds kleiner, de baby kan zich nauwelijks nog bewegen, de eerste tracties – samentrekkingen van de baarmoeder – voelen niet plezierig, moeder is angstig voor wat er gaat komen, enz.

En dan begint de bevalling. Het kind wordt uit de veilige, bekende plek gedreven. Het ervaart druk, spanning en soms zelfs de angst van de moeder en de omgeving. Dan wordt het onder sterke druk uitgestoten de wereld in. Niet altijd is de ontvangst probleemloos en plezierig. Onrustige ziekenhuizen en drukke artsen, met niet altijd evenveel respect voor de pasgeborene. Artsen die vaak toch lijken uit te gaan van het idee dat baby’s nog niet zoveel voelen. Nog steeds zijn er artsen die denken dat de geboorte niet zo veel invloed heeft op de baby en dat de baby zich er later toch niets van kan herinneren. Natuurlijk zijn er soms zelfs traumatische ervaringen: bijv. doordat er zuurstof gebrek is, of de bevalling heel lang duurt en/of pijnlijk is voor moeder en kind.

Rond de geboorte zijn er voor het kind harde, onbekende geluiden, het licht is fel, het is fris, de baby is relatief ver van de moeder, en eten is niet meer voortdurend aanwezig.

De overgang is groot en nu moet het kind ook nog zelf ademen…. Als dat niet snel genoeg lukt zijn er nog steeds dokters die het kindje met een klap op de billen laten schrikken, zodat het wel zal schreeuwen en lucht happen. De eerste adem voelt als vuur in de longen. Al het vertrouwde is weg en er is geen weg terug. Bij velen zijn er indrukken als:

Veranderen doet pijn, het leven is geen pretje, ik ben alleen,

ik krijg niet genoeg, wat doe ik hier, ik ben niet welkom,

ik ben er en alles gaat verkeerd, enz.

Samen met de eerste ademhalingen worden deze indrukken, die zich kunnen ontwikkelen tot overtuigingen, in het lichaam opgeslagen. Op dezelfde manier als later andere indrukwekkende gebeurtenissen via de ademhaling in het lichaam worden opgeslagen.

 

Herbeleven van de geboorte

Tijdens ademsessies komen regelmatig herbelevingen naar boven van geboortes (rebirthing = opnieuw geboren worden; holotropic breathing is genoemd naar het holotrope van de ervaring: het herbeleven van dingen die zich in een andere tijd en op een andere plaats hebben afgespeeld, zoals de vroege jeugd of de geboorte). Soms zijn het indrukken, plaatjes, fragmenten, soms gevoelens, maar er zijn ook ervaringen van mensen die van bovenaf hun eigen geboorte in zijn totaliteit meemaakten.

Inmiddels is duidelijk dat baby’s wel degelijk de eerste indrukken, en zelfs gevoelens van voor de geboorte, registreren. De eerste indrukken zijn via de ademhaling (de eerste ademhalingen in dit leven) vastgelegd -geankerd- in het lichaam. Mensen vertalen onbewust deze ervaringen in basisovertuigingen, en uiteindelijk in bepaalde basisreactiepatronen, waarmee ze het leven tegemoet treden. Voorbeelden hiervan zijn:

“Er is nooit genoeg voor mij”, door bijv. als eerste zich overal op te storten,

“Ik ben niet welkom”, kan vertaald worden in gedrag dat afwijzing door ouders en anderen oproept,

“Veranderen/leven doet pijn”, door bijv. bang te zijn voor het onbekende, het nieuwe,

“O jee, ik ben er weer en alles loopt mis”, kan de basis zijn voor faalangst en onhandig gedrag,

Overtuigingen en patronen die niet altijd positief of zelfs waar zijn, en die meestal niet het meest positieve bij anderen oproepen, maar die juist vaak een beperkende of blokkerende uitwerking hebben. Stanislaf Grof zegt dat bij veel mensen de eerste indrukken, indrukken als baby opgedaan, in latere levensfasen op één of andere manier zijn bevestigd of zelfs opnieuw zijn gecreëerd.

Spirituele en Transformerende Ademhaling

De afgelopen 24 jaar heb ik met mensen met behulp van de ademhaling aan allerlei mentale, emotionele en fysieke problemen gewerkt. Vooral mensen met spanningsklachten, hyperventilatie, allerlei adem klachten, fobieën, onzekerheid, slaapproblemen, angsten en psychosomatische klachten heb ik begeleid. In deze jaren heb ik vanuit rebirthing (dit was de eerste ademtechniek die ik in 1979 leerde kennen)  een verbonden ademhalingsmethode ontwikkeld. Een methode waardoor men de eigen ademhaling en het lichaam weer kan gaan vertrouwen.

De Helende Adem is een verbonden ademhaling, waaraan ik mantra-, klank- en lichtademhaling, en ademoefeningen uit verschillende yogatradities heb toegevoegd. Voor veel mensen is deze ademhaling vriendelijker en zachter. Ik heb ontdekt dat een rustige en vriendelijke verbonden ademhaling vooral voor mensen met hyperventilatie, astma en andere ademproblemen net zo, en soms zelfs effectiever is, dan de andere, meer heftige technieken (zoals de manier van ademen die terugkomt in holotropic breathing of transformational breathing).  Maar ook voor mensen zonder ademproblemen is deze methode net zo goed en soms zelfs effectiever dan de meer heftige technieken.Tijdens het ademen gebruik ik bovendien vaak een zachte, geruststellende manier van aanraking en aurahealing, en zachte, helende klanken en muziek. De adem en de spirit -de geest- zijn nauw aan elkaar gekoppeld en door intensief met de adem te werken via deze spirituele en transformerende ademhaling, dus met de Helende Adem, kan het contact met het innerlijke Zelf of het Goddelijke Zelf vaak zeer krachtig en zonder veel moeite tot stand worden gebracht. Vaak zelfs gebeurt dit spontaan.

Een last is weggevallen

Het verbonden-ademhalings-proces wordt door meer dan 95% van de mensen die het ondergaat, ervaren als een grote schoonmaak. Veel mensen beleven na een ademsessie hun leven en lichaam anders dan voorheen. De grote zuurstof- en pranatoevoer (prana = levensenergie) tijdens een ademsessie werkt reinigend en helend tot in alle cellen van het lichaam. Spanningen en stress verdwijnen volledig of blijven voor langere tijd helemaal weg. Allerlei fobieën, angsten, depressie en onzekerheid verdwijnen volledig of nemen sterk af.

Oude emoties komen aan de oppervlakte. Emoties die in het lichaam zijn vastgezet of gekristalliseerd doordat de adem (van schrik of uit angst) is ingehouden. Energie komt door de enorme toevoer van zuurstof en prana weer in beweging: de cellen gaan open en alles waar je nu anders naar kunt kijken, laat je los. Het gevoel, de levensadem, blijft stromen. Oude pijn, begrenzende en beperkende gevoelens en overtuigingen kunnen uit je weggaan.

De intensieve manier van ademen wordt automatisch gevolgd door een diepe, spontane ontspanning. Veel mensen ervaren diepe vrede of een stilte en rust, die vergeleken wordt met een last die is weggevallen. Als ik vraag hoe mensen zich na een sessie voelen, dan verwoordt men de mooiste gevoelens.

“Er is iets van me afgevallen”  of  “Ik voel me als herboren”

Een diepe vrede, dankbaarheid, vol fantastische inzichten, een gevoel van thuiskomen, enz. Sommige mensen ervaren tijdens een sessie zelfs het spiritueel herboren worden: je helemaal één voelen met je innerlijk Zelf, met de Bron; in iedere cel van je lichaam de goddelijke liefde voelen stromen; of eenheid ervaren met het Al: gelukzaligheid.

Een intensieve belevenis

De meeste mensen ervaren een ademsessie als een intensieve belevenis. Je kunt dan ook hele bijzondere ervaringen hebben. Zoals op een nieuwe manier getuige zijn van je eigen lichaam: “Met iedere ademhaling was het alsof er een stroom van gekleurde smarties door mijn lijf ging! ; of ervaren hoe de ademhaling een enorme ontspanning en innerlijke rust achterlaat: “Ik voel me alsof ik gevrijd heb en een orgasme had, maar dan fysiek niet zo moe!” ;  of van binnen allerlei plaatjes en beelden zien, soms herkenbare van leuke -of minder- leuke ervaringen van vroeger: bijv. zien, horen en/of voelen dat je opnieuw geboren wordt: “Ik was blij aan het roepen: ‘Joehoe, ik kom, ik kom eraan. Ik ga geboren worden!’ En toen voelde ik me ineens onzeker worden en dacht: ‘Ik mag toch wel komen,  hè ?’ ”.

Sommige mensen maken andere dingen mee: “Soms was het wel emotioneel. Dan voelde ik verdriet en boosheid.”  –  “Ik heb helemaal niets van mijn geboorte meegemaakt, of iets emotioneels of zo. Ik voelde me alleen heel erg lekker. En nog voel ik me zo.”  – “Er was een moment dat ik me één voelde met alles… Dat was heel bijzonder.”  – “Ik vond de muziek op de achtergrond heel erg mooi. Ik moest er gewoon van huilen.”  – “Het was heel bijzonder: ik zag allemaal mooie kleuren en ik zag beelden van situaties van vroeger. Eigenlijk was het een soort film, als in een droom. Maar ik sliep niet. Ik hoorde geluiden om me heen en wist heel goed dat ik hier in deze ruimte was. Ik kon ook praten met mijn begeleidster.”

Na een ademsessie voelt eigenlijk iedereen zich erg ontspannen. Deze ontspanning is niet van korte duur, bij sommige mensen kan de ontspanning wel twee weken of langer voortduren.

Voor mensen die naar een workshop of weekend komen betekent de verbonden ademhaling vaak een megasprong in hun ontwikkeling.  In vergelijking met andere transformatie technieken wordt deze vorm van spirituele en transformerende ademhaling wel als een “snelkookpan” ervaren: je wordt direct naar je gevoelens en naar de kern van je wezen gebracht. Vandaar de naam: de Helende Adem.

En dat er iets weg is, ervaren mensen ook vaak op een andere manier. Bij sommigen zijn bepaalde gevoelens of emoties blijvend veranderd, en anderen hebben zulke heldere inzichten gekregen dat daardoor hun leven in sommige opzichten ineens totaal anders is. Voor veel mensen wordt het leven stukken prettiger na een (aantal) ademsessie(s):  “Ik voel me zo anders, het is alsof er iets weg is….”  – “Er is iets van me afgevallen!”  – “Dat zomaar ademen zoveel kan veranderen!”

Pijn, verdriet, boosheid, onzekerheid en angst -bijv. faalangst maar ook fobieën en allerlei angsten- worden getransformeerd in zelfvertrouwen, vertrouwen in het universum en zelfs in pure liefde. Veel mensen beleven een spirituele wedergeboorte en maken diep contact met het Goddelijke.

Toepassen in het dagelijks leven

Na 2 tot 3 sessies kan de adem door de meeste mensen op bewuste wijze ingezet worden om pijn, spanningen en angsten direct los te laten. Na een aantal sessies (meestal na 8-9 sessies, maar soms zijn er wel 20 sessies nodig) is de ademhaling “bevrijd”. Bij iedere nieuwe uitdaging wordt de adem steeds opnieuw zowel bewust als onbewust ingezet om het teveel aan spanning en stress af te voeren. Fobieën en angsten kan men zelf te lijf gaan, slaapproblemen houden geen stand, men kan zelf verder gaan met het loslaten van beperkende patronen en belemmerende gevoelens, en met het herstel van de vitaliteit en de gezondheid.

geplaatst in Spiegelbeeld maart 2004