Spirituele en transformerende ademhaling, de Helende Adem deel 1

Artikel door Bea van Wierst geplaatst in Spiegelbeeld februari 2004

We zouden moeten beginnen met de eerste stap: het bewust beheersen van de ademhaling. Of we het willen of niet, we beheersen de hele dag onze ademhaling. Alleen we zijn het ons niet bewust. En daarmee kiezen we niet altijd voor de juiste ademtechniek. In plaats van bewust doorademen als er iets vervelends gebeurt, stoppen we de ademhaling tijdelijk. We zetten hem vast. In plaats van af en toe een extra grote ademhaling om spanning en stress af te voeren, minimaliseren we juist de ademhaling: om niet te veel te voelen.

Adem is leven

Zonder adem houdt het leven hier op aarde op. Je kunt zeggen dat het leven op aarde ook begint met de eerste ademhaling. (Tenminste als we de periode dat we in de buik van onze moeder leven even buiten beschouwing laten.) Tot zover niets nieuws. Maar adem is ook direct gekoppeld aan voelen en emoties. In ons taalgebruik is dit eigenlijk een bekend gegeven: “Met ingehouden adem van schrik”, “de adem stokte hem in de keel”, “een zucht van verlichting”.

We houden de adem in van schrik of van angst, want als we doorademen ervaren we alles nog intenser, de schrik en angst, maar ook de pijn die reeds in ons lichaam aanwezig is. De angst of pijn die we nu ervaren, roept (meestal onbewust) de herinnering wakker aan een eerdere pijn. Als je in je leven veel of intensieve ervaringen hebt gehad, dan kan er een punt komen dat de pijn te sterk is en je het niet meer wilt voelen. Als er (te)veel emotionele of fysieke pijn is, dan kun je niet meer spontaan diep in- of uitademen. Ook als er angst is, wordt de ademhaling geminimaliseerd, oftewel er wordt nog maar oppervlakkig geademd. Sommige mensen gaan zelfs subventileren en na een tijdje is hyperventilatie daar het natuurlijke antwoord op.

 

Hyperventilatie: ziekte of reinigingsproces

Hyperventilatie wordt meestal gezien als een ziekte, een verschijnsel dat samenhangt met spanning en stress. Maar dat is slechts een beperkte blik op wat er gebeurd. Feitelijk is het zo dat met hyperventilatie de vaak chronische subventilatie (het chronisch oppervlakkig ademen) automatisch door het lichaam wordt tegen gegaan.

Het lichaam schreeuwt als het ware om een frisse wind, om een radicale omslag van het ademproces en van nog veel meer. Het lichaam en de ziel willen af van alle oude, gekristalliseerde en opgeslagen stress en spanning, en van alle oude pijn die in het lichaam opgeslagen zit. Het lijf zou een zucht van verlichting willen slaken.

Maar dit natuurlijke reinigingsproces -het hyperventileren- wordt door de persoon zelf (en door de meeste huisartsen en specialisten) niet als zodanig herkend.

De ervaringen tijdens een hyperventilatieaanval kunnen heftig zijn: ademnood, druk op de borst, snel kloppend hart, tintelende vingers, strakke soms ook droge mond, licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, misselijkheid, een soort verkramping van de maag, buikpijn, heftige transpiratie, en vooral paniek en een sterke angst voor herhaling van de paniektoestand. Een angst die zelfs kan overgaan in nieuwe paniekgevoelens, of in het gevoel flauw te vallen. Veel mensen ervaren tijdens een hyperventilatieaanval zelfs de angst om dood te gaan. Soms ook gebeurt het hyperventileren ’s nachts en wordt men zwetend en in paniek wakker.

Medische opvang

Doordat het proces door de meeste artsen en de medische wetenschap niet volledig begrepen is, wordt het niet of nauwelijks uitgelegd en begeleid. Door de heftigheid van de ervaren gevoelens en emoties, en doordat het proces (en soms zelfs de fysieke werking van de verschijnselen) niet wordt uitgelegd, roept het idee van herhaling bij veel mensen direct extra angst en stress omhoog, met tevens een grotere kans op herhaling. Op deze manier kan een fobie zich ontwikkelen. Gelukkig ervaart niet iedereen alle verschijnselen even sterk. Maar de reactie van de meeste mensen is wel vaak dezelfde: men interpreteert het gebeuren meestal als “slecht” of “verkeerd”,  een “ziekte”. En dat terwijl de pijn die in het lichaam aanwezig is er juist uit wil.

In plaats van ruimte te bieden aan het reinigingsproces en te beginnen aan de interne schoonmaak, wordt het proces vaak totaal onderdrukt. Maanden of jaren achtereen loopt men rond met de verschijnselen en met de angsten. Men bezoekt de huisarts en menig (hart-)specialist, ondergaat vele onderzoeken en krijgt te horen dat er fysiek niets ernstigs aan de hand is. Dat het “tussen de oren” zit. Soms moet men anders leren ademen, of in noodgevallen in een plasticzakje ademen. Vaak wordt verteld dat men zich minder druk moet maken, meer moet ontspannen, het een poosje rustig aan moet doen en dat het vanzelf over gaat. Regelmatig worden rustgevende middelen voorgeschreven of krijgt men angstonderdrukkende medicijnen voorgeschreven. Medicijnen die (tijdelijk) het gevoel geven dat alles weer onder controle is. Alleen … vaak heeft men steeds meer ervan nodig om de gevoelens die zich aandienen verder te onderdrukken. Men kan er niet meer buiten. De chronische stress wordt steeds meer chronisch. De oorzaken worden niet opgelost. Het proces wordt stopgezet en meer, andere klachten kunnen naar voren komen: slaapproblemen, serieuze darmklachten, depressiviteit, nog meer angsten en fobieën, het gevoel “niet-meer-te-voelen” en afgestompt te zijn, enzovoort.

Natuurlijk reinigingsproces

Wanneer het proces, dat we hyperventilatie noemen, herkend en begrepen zou worden, en op een juiste manier begeleid, dan is het werkelijk een natuurlijke genezer van lichaam, geest en ziel. Het lichaam zet aan tot dit proces omdat de ziel van binnenuit vrij wil zijn van alle -emotionele- pijn. Het lichaam en de geest willen vrij zijn van fysieke én van emotionele pijn. Het wil vrij zijn van valse (basis-)overtuigingen die we koesteren (meer over het ontstaan van basisovertuigingen volgt in deel 2).

De ziel is toe aan inzichten en veranderingen. De mens is zover ontwikkeld dat voor nu alles wat de ziel wilde meemaken, ervaren is. De verwerkingsfase kan beginnen. Je kunt oogsten: inzichten krijgen in wie je bent, in hoe je denkt, in besluiten die je genomen hebt op grond van ervaringen en gebeurtenissen in het (soms verre) verleden. Inzichten in overtuigingen die je opgebouwd hebt over het leven, over jezelf en over anderen, over de plek die je God gegeven hebt. Inzichten in overtuigingen die je overgenomen hebt van anderen -van ouders, opvoeders, leerkrachten, leeftijdgenoten of via de media- in het proces van fysiek volwassen worden. Nu kan mentale, emotionele en vooral spirituele groei plaatsvinden. Volwassen worden als ziel. Inzichten krijgen in wie jij bent op zielsniveau.

En dan is er hyperventilatie:

Dan is er hyperventilatie, maar als het proces goed wordt begeleid en je leert om  de adem als reinigingsinstrument in te zetten, dan volgen spontaan de ontladingen. Emoties komen er uit. Energie komt in beweging (E van energie en ‘motie’ van motion = beweging). Vastzittende gekristalliseerde energie die letterlijk in het lichaam de stress, spanning, stijfheid en ziekte vormt, komt weer in beweging. Als ijs dat smelt begint de energie weer te stromen. Oud pijn in de vorm van verdriet, boosheid, angst, machteloosheid of welke emotie dan ook, komt uit de diepte omhoog. Soms neemt het klanken, beelden en gevoelens van vroeger mee omhoog. Soms zelfs intense herbeleving van dingen uit een ver of nog verder verleden. Zaken die je je niet bewust kunt herinneren worden “her-innert” (= opnieuw in het bewustzijn gebracht). Ervaringen van de vroege kindertijd, van rond of voor de geboorte of van nog veel eerder.

Maar ook het fysieke en mentale lichaam begint zich met behulp van intensief ademen te herstellen. Fysieke spanning neemt af. Begrip over het leven, over dood of over je opvoeding ontstaat. Allerlei ervaringen en gebeurtenissen worden heel diep, vaak zelf op een heel ander niveau, doorvoelt. Inzichten komen spontaan omhoog. De stem van de pijn van het onbewuste blijkt nauw in contact te staan met de stem van kennis van het bovenbewuste.

Wanneer een hyperventilatieproces goed wordt begeleid, dan verdwijnen emotionele spanning, fysieke pijnen, en vaak zelfs chronische ziektebeelden als vanzelf. De vitaliteit neemt toe en vaak zijn in kort tijd allerlei vage klachten volledig opgelost. Evenals stress, angst, depressie, onzekerheid, fobieën en andere psychische en psychosomatische klachten.

Verbonden ademhaling als reiniging

Er zijn dus ademtechnieken die zo inwerken op je totale gestel, dat hyperventilatie en alles wat er bij hoort al snel verleden tijd is. Omdat deze ademhaling onder goede begeleiding gebeurt en omdat het proces goed wordt uitgelegd, is de ervaring natuurlijk heel anders dan bij een spontane hyperventilatieaanval. Bovendien is er altijd iemand bij die de gevoelens kent en heeft ervaren, en vaak zelfs zijn er meerdere mensen bij die de ademcyclus meerdere keren hebben doorlopen. Mensen die, als ze hun eigen ervaringen verwoorden, je vertellen hoe fantastisch ontspannen en opgelucht je je voelt na afloop van zo’n sessie: “Het is of er een hele lading van me afgevallen is”, “Ik voel me alsof ik net gevrijd heb en een orgasme had, maar dan ben ik fysiek niet zo moe!”  of

“Ik voel me schoon tot in iedere cel van mijn lichaam”.

Groei en innerlijke gezondheid door verbonden ademhaling

Als je vrij wilt zijn van spanning, angst, pijn, verdriet en welke negatieve gevoelens of emoties ook, dan moet je er voor zorgen dat oude indrukken, emoties en valse (basis-) overtuigingen, uit je systeem verdwijnen (zie ook mijn artikels over de terugkeer van innerlijke gezondheid in het september en oktober nummer van 2003). Wanneer je geen aanleg hebt voor hyperventilatie en toch je vitaliteit en je fysieke of emotionele gezondheid wilt vergroten, dan kun je eveneens de verbonden ademhaling inzetten als reinigings- en transformatieinstrument. Het bijzondere is namelijk dat er ademtechnieken zijn, die in zekere zin lijken op en verwant zijn aan de hyperventilatieademhaling, en die voor iedereen zeer reinigend, genezend en transformerend werken. Het zijn technieken die uitstekend in te zetten zijn als middel voor zelfbewustwording en voor emotionele en spirituele groei. Zoals bijvoorbeeld rebirthing of concious breathing, en spirituele en transformerende ademhaling.

In deel 2 in het maart nummer zal ik veel dieper op deze technieken ingaan, want ook als u geen last heeft van hyperventilatie, dan is er de mogelijkheid om de verbonden ademhaling als reinigingsproces op het fysieke vlak én als middel voor emotionele en spirituele groei in te zetten.