We LEVEN in een bijzondere tijd

De mensheid is de laatste 20-30 jaar massaal spiritueler geworden. Dit is niet zo verwonderlijk want we leven in een bijzondere tijd: we leven in een overgangstijd, een tijdperk van Transitie. De overgangsfase van 3D naar 5D waarin het Licht via verwarring en chaos alles aan het licht brengt. Uiteindelijk is het een proces van Verlichting. Maar niet Verlichting  of het vinden van het Christusbewustzijn of Boeddhaschap voor enkelen. Nee, nu is het voor velen bereikbaar. Ieder mens heeft een vrije wil en wie wil kan kiezen om te gaan leven vanuit het Hoger Zelf. Ont-wikkeling is dan belangrijk en helpt je met meer gemak door deze woelige en donkere tijd. Vaak wordt de keuze tot actieve Zelf-ont-wikkeling voorafgegaan door een wake-up call, die ook de ‘Dark Night of the Soul’ wordt genoemd. Al het donker wordt in deze donkere periode door het Licht aangeraakt en aan het licht gebracht zodat het getransformeerd kan worden. En met de hulp van de hoogste machten kan in deze transitie onze diepste wens vervuld worden: de creatie van de Hemel op Aarde.

De mensheid is spiritueler geworden

De afgelopen 20-30 jaar is er veel veranderd. Natuurlijk zijn de komst van het internet en de technologische ontwikkelingen daar een onderdeel van, maar wat ik veel opzienbarender vind, is de veranderde belangstelling voor spirituele dingen. Rond 1980 was yoga -Hatha yoga-, TM -Trancendente Meditatie-, Rebirthing en Bhagwan Shree Rashneesh -tegenwoordig Osho genoemd- hier in ons land in sommige kringen wel enigszins bekend, maar de meeste mensen wilden er niet veel van weten. Nu is het niet meer zo vreemd of raar om op een familiefeestje of op de tennisclub ineens een gesprek te voeren over graancirkels, Reiki, Heilige Geometrie, zweethutten of aura’s. Veel mensen zijn inmiddels met diverse vormen van energiewerk bekend. Kortom Nederland is spiritueler geworden.

Geloof in reïncarnatie

Niet alleen hier in Nederland is men spiritueler geworden, maar over de hele wereld is de interesse en belangstelling voor Spirit veel groter geworden. Het idee van reïncarnatie wordt inmiddels door een groot deel van de westerse wereld omarmt.

In veel Oosterse landen is het geloof in reïncarnatie al eeuwen de grondslag van hun religie en zijn, maar toen ik zo’n 30 jaar geleden voor het eerst tijdens een Rebirthsessie een ervaring had van een vorig leven, dacht ik dat ik nooit over die ervaring met iemand zou kunnen spreken. Het was dan ook een hele bijzondere ervaring, vond ik. Inmiddels heb ik er over geschreven en gesproken, en ja: het was een bijzondere ervaring (ik was een Indiase Maharaji voor wie het gewoon was om op een witte olifant te rijden, die ik met gedachtekracht kon besturen). De ervaring heeft mij gesteund om op mijn 22e levensjaar met het werk te beginnen dat ik nu op veel uitgebreidere wijze en in de vorm van opleidingen nog steeds doe: persoonlijke en spirituele ontwikkelingsgroepen met helend ademwerk (o.a. rebirthing), geleide meditaties, dans, etc., waarin ik mensen tevens leer(de) dat gedachten creatief zijn en dat je jezelf kunt genezen.

Verlichting

Het spirituele en/of de verbinding met Spirit betekent voor de meeste mensen de acceptatie en het geloof dat we als spirit (geest – ziel) hier naar aarde komen en dat we het menselijk lichaam bewonen totdat we weer verder gaan. Veel mensen geloven dat we als we dood gaan weer terug gaan naar ons werkelijke ‘thuis’, naar de ‘sfeer’ of dimensie waar we vandaan komen en dat we later eventueel weer opnieuw hier incarneren.

Anderen geloven dat we niet dood hoeven gaan om weer terug gaan naar ons werkelijke ‘thuis’, want dat die andere dimensie ook hier ervaren kan worden. Dat we thuis kunnen komen in ons Zelf. Dat we ‘verlicht’ kunnen worden en over kunnen gaan naar de andere dimensie(s) terwijl we ook hier op aarde ons fysieke lichaam en de fysieke wereld kunnen ervaren. Verlicht leven in de fysieke wereld -in de derde dimensie- maar toch anders dan de meeste mensen hun leven hier tot nu toe ervaren: het drama is er uit weg, we zijn ‘onthecht’ van allerlei patronen en pijnen, depressie, verdriet, onzekerheid, angst en allerlei andere emoties. We worden niet meer geraakt door wat anderen van ons vinden en tegen ons zeggen, we leven in vrede en rust met ons Zelf en houden van en omarmen de wereld waarin we leven.

Onder de mensen die verlichting bereikt hebben zijn er velen die voor ons een boodschap en lessen hebben waarin ze vertellen wat en hoe we het anders kunnen doen, zodat we ook meer in die staat van zijn, in die ‘verlichting’, kunnen komen. In deze staat van zijn is het leed van ons eigen leven en van de wereld minder of zelfs helemaal niet meer aanwezig en kunnen we genieten van wat er is. Eckhart Tolle en Byron Katie zijn twee van de vele voorbeelden, twee van die leraren of meesters, die door een dergelijke verlichtingservaring heen zijn gegaan.

Leven vanuit het Hoger Zelf

In deze bijzondere tijd waarin we leven is dit proces van verlichting niet meer voor enkelen, maar is het voor velen bereikbaar. Sommige mensen geloven dat je zelfs helemaal niet meer door het fysieke stervensproces hoeft heen te gaan, maar dat je -als je dat wil- kunt kiezen om je lichaam zo te transformeren, dat je hier op aarde kunt leven niet enkel ‘in verbondenheid met’ maar geheel als het Hoger Zelf dat je bent. Als het Lichtwezen dat we zijn, ons bewust van ons groter bestaan als Spirit en ons helemaal bewust van ons bestaan in andere dimensies. Ons totaal bewust van wie we zijn en waar we vandaan komen, en bewust van waarom we nu hier zijn en wat we hier komen doen. Ons bewust van de keus die we gemaakt hebben om nu in deze bijzondere tijd hier op aarde te zijn. En ons bewust van waarom deze tijdsperiode nu zo heel bijzonder is.

Transitie: een overgangstijd

De laatste 20 jaar zijn er steeds meer mensen gevoelig geworden voor wat er meer is ‘tussen Hemel en Aarde’. Meer mensen hebben contact met gidsen, hebben hun intuïtieve gaven ontdekt om anderen te genezen, hebben leren channelen (informatie doorgeven vanuit andere sferen – van andere spirits uit het ongeziene) of krijgen op andere wijze dingen door zoals via helderziendheid, helder horen of helder weten. Vooral de laatste 10 jaar zijn er diverse spirits -engelen, aartsengelen, verrezen meesters (verlichte overgegane zielen) en wezens uit andere sferen- die informatie doorgeven over deze tijd waarin wij leven en de dingen die gebeuren en te gebeuren staan.

We leven in een tijd van Transitie: een overgangstijd. We zijn op weg van de ene staat van zijn (onbewust zijn) naar een nieuwe staat van zijn (verlicht zijn). Van een meer onbewuste vorm van leven worden we ons langzaam maar zeker bewust wie we eigenlijk zijn en waar we naar toe gaan. De sluiers van onwetendheid die voor ons neer zijn gevallen op het moment dat we hier in deze derde dimensie, hier op moeder aarde, zijn geïncarneerd beginnen weg te vallen en het grote kosmologische plaatje komt tevoorschijn. De beperkte ideeën over het leven en over hoe we het leven moeten en kunnen leven, wordt steeds verder opgerekt en hoe meer ons vermogen groeit om een groter perspectief toe te laten, hoe meer puzzelstukjes op hun plaats vallen.

Dark Night of the Soul

Dit alles wat ik hier boven beschrijf wil echter nog niet zeggen dat het nu inmiddels allemaal mooier en prettiger is. Veel mensen zullen zelfs roepen: “Nee, helemaal niet!” In veel individuele levens is er meer turmoil en ongemak door ontslag of relaties die stuklopen. De financiële crises is voor velen niet meer te ontkennen en ook de gekte, onnodig geweld en agressie lijkt enkel steeds groter te worden. Hierin is voor velen absoluut geen verlichting te herkennen.

Toch is het ervaren van een donkere periode (de ‘Dark Night of the Soul’) een noodzakelijke fase in het individuele leven. Het is een grote schoonmaak en voor velen is een donkere fase bedoeld als een ‘wake-up call’, een wakker schudden uit een vastzitten in een meer gezapige situatie van meer van hetzelfde. Die situatie van vastzitten in een bepaald patroon in onbewustheid van hoe het anders kan, is voor veel mensen niet waarvoor ze in deze bijzondere tijd geïncarneerd zijn. Nee, je bent hier gekomen om jouw taak te doen, hoe groot of klein die ook is. Hoe onbewust je je ook bent van die taak of zelfs van het gegeven dat je een taak op je genomen hebt.

Als je je nu afvraagt: “Heb ik dan een taak op me genomen?” Dan zeg ik: JA. Als je tot hier toe dit artikel gelezen hebt, dan kan ik je volmondig verzekeren dat je wel degelijk een taak hebt.

Ont-wikkeling is de belangrijkste taak

De eerste en allerbelangrijkste taak van iedere man en vrouw die hier nu op aarde rondloopt, is zijn of haar eigen ont-wikkelings-proces. Datgene waar je in gewikkeld bent, de wikkels, er van af halen en ontdekken wie jij bent en wat je toe te voegen hebt aan/in het proces van Transitie waar de aarde en de mensheid nu doorheen gaat. Op het persoonlijk niveau betekent dit de vastzittende patronen waarin je leeft loslaten en ruimte maken voor een groter perspectief. Het betekent de patronen die jou belemmeren en beperken loslaten en een grotere visie van wie jij bent en wat jij hier mag doen omarmen.

Het prettige is dat het proces van transitie betekent dat het een belangrijke taak is om je te bevrijden van de jasjes die te klein zijn en de overtuigingen die jou klein houden. Jouw taak is om te groeien naar de grootste vorm van wie jij bent: je Hoger Zelf. Of zoals Byron Katie zegt: gaan houden van wat is (“Loving what is”) en wat Eckhart Tolle noemt: leven in het hier en nu. Niet meer geraakt door wat anderen van je vinden en tegen je zeggen, en leven in vrede en rust met je Zelf. Houden van en omarmen van de wereld waarin je -waarin we- leven.

De overgangsfase

Nu kun je vragen: “Maar als dat zo is, waarom maken we dan nu juist zo’n chaos mee? Waarom ervaar ik juist nu zoveel negatieve en donkere dingen? Waarom ben ik juist nu zo depressief en moet ik zoveel huilen? Waarom is het juist nu zo moeilijk en ervaar ik zo’n puinhoop in mijn leven?” Dat is omdat alles in deze speciale tijd in een stroomversnelling komt. We zitten in een overgangsfase waarin moeder aarde -Gaia, onze planeet- al door een enorme verandering is heen gegaan. Moeder aarde is een levend wezen, zoals alles in de kosmos levend is, en ze heeft zich beschikbaar gesteld om ons hier de derde dimensie te laten be-leven en ervaren. Ze heeft de mensheid hier duizenden jaren met vrije wil en zonder tussenkomst van de Hogere Macht(en) laten vertoeven. Met onze vrije wil hebben we er met z’n allen een beetje een puinhoop van gemaakt. Niet dat dat verkeerd is/was, want het kosmische experiment was zo opgesteld dat we hier vrije wil zouden kunnen en mogen ervaren.

Maar de tijd voor moeder aarde om mee te doen aan het 3D-vrije wil-experiment is voorbij. Nu is moeder aarde verder geëvolueerd van de 3D vorm (derde dimensie) via 4D naar de vijfde dimensie, naar 5D. En vanuit de totale kosmos, vanuit vele zonnestelsels is er hulp gekomen om Gaia, en de mensheid die nu op moeder aarde leeft, te helpen in dit overgangsproces. Vanuit sterrenstelsels als Andromeda, de Plejaden, vanuit Arcturion en vele andere stelsels is er hulp gekomen. Hulp in de vorm van energie die gestuurd wordt (bijvoorbeeld door de graancirkels die energie aan de planeet en de mensheid geven) en ook hulp in de vorm van channelings die bijdragen in bewustheid over het proces waar we in zitten of channelings die aanwijzingen en technieken bevatten, waardoor we sneller en met meer gemak door deze transitie heen kunnen gaan.

Verwarring en chaos

De reden dat we juist nu vaak veel verwarring, chaos of emoties ervaren, is dat we door een periode van grote schoonmaak gaan. De overgang van de ene fase naar de andere fase is vergelijkbaar met een grote voorjaarsschoonmaak. Stel je voor dat je van een kamer de muren en/of het plafond opnieuw wit wilt maken, of dat je in de keuken de keukenkastjes helemaal schoon wilt maken. Allereerst zul je dan alles uit de kamer of uit de keukenkastjes moeten halen. Dat geeft een grote chaos. Alles moet zolang elders een tijdelijk plekje vinden en kan pas terug als het klaar is. Alles staat door elkaar, niets is te vinden tot het uitgezocht is en weer op z’n plaats staat.

Daarna is het mooi en schoon en is het genieten. Je zou kunnen zeggen dat je van de ene orde overgaat in een andere, hogere orde. De chaos en verwarring is de overgangsfase.

Zo is het in ons ook als we van de ene orde overgaan naar een hogere orde: alles staat tussen deze twee fases even op z’n kop.

Het Licht brengt alles aan het licht

De energie en het Licht dat vanuit de kosmos naar moeder aarde wordt gestuurd, en dat wij ook rechtstreeks ontvangen, omdat wij Lichtwezens zijn en door onze broeders en zusters in de kosmos geholpen worden, brengt alles in ons aan het licht. Alles in ons dat donker is (zoals bijv. negatieve gevoelens en overtuigingen, onware aannames over onszelf, over ziekte en gezondheid, over leven en dood, over de wereld en de kosmos) wordt aan het licht gebracht. Vaak met gevolg dat je persoonlijke wereld in dat proces van verandering een poosje helemaal op z’n kop staat. Het oude is aan het verdwijnen en maakt plaats voor het nieuwe: een nieuwe beleving, een nieuwe ervaring. Oude overtuigingen en patronen verdwijnen uit je systeem, uit je lichamen (uit het fysieke, emotionele, mentale en energetische lichaam) en je ervaart -een vorm van- verlichting. En pas als je alle onware, te kleine en beperkende overtuigingen uit je systeem hebt opgeruimd, dan is er totale verlichting.

Vrije Wil en de Hemel op Aarde

Het is overigens niet zo dat je nu perse aan je persoonlijke ontwikkeling moet gaan werken. Nee, ieder mens heeft nog steeds zijn/haar vrije wil en vrije keuze. Niemand hoeft iets te veranderen. Iedereen mag net zo lang als hij of zij wil de derde dimensie op zijn/haar eigen manier be-leven.

Maar als jij vanuit jouw eigen Hoger Zelf naar aarde bent gekomen in deze tijd, en je had bepaalde taken op je genomen of dingen voor jezelf gepland, dan zal er hoogstwaarschijnlijk wel het één en ander opgeschud of wakker geschud worden.

Je Innerlijke Zelf – je Hoogste Zelf wil vrij zijn. Vrij van de sluiers waar je je met deze incarnatie in gewikkeld hebt. Vrij zijn van te kleine jasjes en beperkende en belemmerende overtuigingen. Je wilt weer helemaal verbonden zijn met wie je van binnen werkelijk bent. Je wilt de talenten die je meegenomen hebt inzetten, om de visie van waaruit je hier gekomen bent -de bijdrage die je wilde leveren aan de transitie van de mensheid en de transitie van Gaia- ook werkelijk gebruiken. Je wilt een voorbeeld zijn en zelf die grote transitie voorleven van mens naar bewust Lichtwezen, naar verlicht wezen, levend hier op aarde maar in totale verbondenheid met je Hogere Zelf.

Natuurlijk wil je ook zelf hier genieten van deze mooie en fantastische planeet aarde, van Gaia, en haar helpen om zich te transformeren in het beloofde Paradijs. Want dat is volgens mij wat wij hier komen doen: de Hemel op Aarde brengen.

En dat daarvoor de donkere zaken aan het licht moeten worden gebracht, individueel maar ook van instituten (zoals de kerk en/of regeringen die mensen onderdrukken), is in mijn ogen een noodzakelijk iets dat nu volop aan de gang is. Net zoals het omvormen noodzakelijk is van organisatievormen en instellingen, die vooral het belang van enkelen ondersteunen en die de gedachte van afgescheidenheid van Spirit in stand houden en de mensheid klein houden (bijv. banken, het financiële stelsel, regeringen die beperkende en inperkende wetten doorvoeren).

Wanneer je dit algehele transitieproces voor jezelf met meer gemak en met Goddelijke genade (met Ease and Grace) wilt laten verlopen, dan is kiezen voor jezelf, voor jouw Zelf, en voor je eigen ontwikkeling een belangrijke stap en een goede keuze.

Als je meer wilt weten/lezen over de verschillende onderwerpen waar ik hier over schrijf, kijk dan voor aanvullende informatie en artikelen over het Transistieproces bij publicaties of bij links op onze website of google op: 2012, channeling, of één van de andere woorden die je raken.

Bea van Wierst, augustus 2009