Meesterschap en Ascentie gaat over Frequentieverhoging

Meesterschap en Ascentie gaat over Frequentieverhoging.

De ascentie en het jaar 2012; Waar gaat het eigenlijk over?

Een grote verandering op aarde, in en met de mensheid, is gaande.

In het jaar 2012 zijn er hele bijzondere planetaire uitlijningen en volgens diverse stromingen staat ons een grote shift, een grote verandering te wachten. We gaan van de 3e dimensie (3D) naar de 5e dimensie (5D); Oftewel we gaan naar een hogere frequentie. Naar een volgende toonladder.

Hoe komt dit? Waarom is dit?

Dit is het moment waarop Moeder Aarde verder gaat naar 5D. In het grote tijdswiel, waaraan ons zonnestelsel onderhevig is, zijn we aangekomen in een bijzondere tijd van planetaire uitlijning. We komen op één lijn met de grote Zon, in de Fotonengordel, en onder invloed hiervan ondergaan we, net als de aarde, grote veranderingen.

De aarde heeft zich beschikbaar gesteld om hier op haar oppervlakte mensen op

3D niveau te laten leven. 3D wil vooral zeggen dat mensen in de 3e dichtheid leven met wetten die hier in deze dichtheid, in deze frequentie gelden.

Moeder Aarde gaat (is al) in frequentie omhoog (de Shumann resonantie is als de hartslag van moeder  Aarde en is gestegen de laatste 20 jaar van 7,8 Hz naar op sommige plaatsen 12,9 Hz) en om hier op aarde te kunnen zijn en blijven, moeten wij mee omhoog in frequentie. Zo niet dan kunnen we uiteindelijk niet hier op aarde blijven omdat ons systeem die energie niet verdragen kan. (Vergelijk dit met een 60 watt lamp waar niet 220 volt maar 10.000 volt op wordt gezet.)

Als een ziel er voor kiest om langer in 3D-ervaringen te blijven en niet verder te evolueren naar 5D dan kan dat, maar niet op moeder Aarde. Ik heb begrepen dat er een andere planeet ergens in de kosmos is waar die zielen verder kunnen evolueren, totdat zij op hun eigen tijdstip hun frequentie willen verhogen, en door willen gaan in de evolutie van de ziel.

Een aantal van de specifieke dingen van 3D: voelen, emotioneel ervaren, fysiek ervaren, vrije wil, alles kan en mag, ervaren van de versluiering, ervaren van afgescheidenheid, leven in polariteiten (goed-kwaad, licht-donker, man-vrouw, het yin-yang, etc), onbewustheid van de spirituele wetten zoals de wet van creatie, de wet van aantrekkingskracht en en de wet van overvloed, …  (bekijk deze powerpoint presentatie van rups naar vlinder voor meer zicht en een vollediger beeld op de verandering die we zullen ondergaan.)

Iets nieuws of al heel oud?

Deze grote verandering is allemaal al benoemd/voorzien in het verre verleden: in de Veda’s (ontstaan tussen 5000 en 2000 jaar geleden) is er over de tijdperken gesproken. De Kaliyuga –de donkere tijd- komt nu ten einde en de Gouden tijd begint. De Maya kalender (gemaakt 10.000 jaar voor Christus) loopt nu ten einde. Veel over wat er nu gaat gebeuren en aan het gebeuren is, is toen al voorzien en benoemd. Het oude tijdperk houdt op te bestaan en we gaan over naar een andere tijd.

Waarom zijn wij nu hier?

De zielen die nu hier zijn hebben allemaal bewust gekozen nu hier te zijn vanwege deze enorme verandering, uniek in het hele universum. Op één of andere manier wilden jij en ik nu hier zijn in deze bijzondere tijd. We zijn gekomen omdat we, zoals ook Grandmother Keisha zegt, “dachten dat we het zouden kunnen”, die bijdrage leveren nu aan deze tijd en aan de mensheid.  We zijn gekomen omdat we de sterksten van de sterksten zijn en nu hier gezamenlijk een hele bijzondere verandering kunnen beleven en deze zelf mede mogen en kunnen vormgeven. En de kern van die verandering is de stap van een ‘gewoon’ 3D mens, naar een geëvolueerd en bewust creërend 5D mens.

In het verre verleden van de aarde en onze kosmos is een paar keer eerder is een dergelijke grote verandering van het overwinnen van de polariteiten mislukt, m.n. ten tijde van Atlantis en Lemuria. Deze keer is het echt de tijd en is er uit het totale omniversum hulp en bijstand (en vanuit een klein deel is er tegenwerking), want onze verandering heeft effect op het totale omniversum. Daarom ook zijn lichtwezens uit de meest verre uithoeken van het omniversum in deze tijd betrokken bij de transformatie en transmutatie die we hier ondergaan.

Speciale taken

Er zijn mensen hier die voor dit leven een speciale taak op zich genomen hebben:

moeder Aarde helpen herstellen, na de laatste 100 jaar dat we haar veel schade hebben aangedaan en bijna hebben vernietigd. (men zegt: vaak zielen die nu goed komen maken wat ze in vorige tijdperken -bijv. tijdens Atlantis, Lemuria- fout hebben gedaan)

andere mensen in het proces van ascentie een stuk op weg helpen – de lichtwerkers – genezers

mensen die inzicht komen brengen over de kosmos, de veranderingen e.d. (Channelers, leraren, schrijvers, klokkenluiders)

mensen, zielen die hier iets komen leren over bijv. het oplossen van de polariteit voor hun thuisplaneet

Wat kunnen wij doen om onze frequentie te verhogen?

Meesterschap en Ascentie gaat over Frequentieverhoging. Deze frequentie verhoging gebeurd sowieso. Op zeker moment zijn de cellen zo getransformeerd dat de lagere frequenties gezuiverd en in balans zijn. De natuurlijke groei en evolutie. In goed vertrouwen alles overlaten en genieten van het leven, houden van wat is, een mooie wereld en realiteit om jezelf heen creëren. Dat is hoe eenvoudig leven kan zijn. En het leuke is dat des te meer dit jou lukt, des te meer licht en hoge frequenties jij bijdraagt aan het totaal van de transformatie!

Frequentieverhoging is van zwaarte naar lichtheid. Hoe weet je of iets goed voor je is? Verhoogt het je gevoel? Voel je je beter? Lekkerder? Of voel je je verzwaard? Valt het je zwaar? Doe die dingen, onderneem die acties waardoor je je lichter voelt. Kies bewust voor een lichter leven. Denk lichter, voel je niet bezwaard omdat je voor licht en lichtere dingen kiest, en trap niet in de valkuil dat iemand die minder goed voor zichzelf kan zorgen jou tracht te manipuleren door schuldgevoelens naar voren te brengen. Koop ze niet. Je bent niet schuldig aan welk gevoel van wie dan ook! Hoe je je voelt en tevens je gevoelens zijn het gevolg van hoe je verbinding is met jouw ei-gen hogere delen en je eigen bron. Verbind jij je regelmatig met jouw grootste energie en liefdes bronnen? Dan voel je je goed en geliefd. Doe je dat niet: dan voel je je afgescheiden en alleen, meestal  in een gevoel van behoefte.

Meesterschap en kunst

De kunst is nu om te leren houden, met heel je hart en al je liefde, van alles wat je om je heen ervaart. Leven in onvoorwaardelijke liefde voor alle leven om je heen, hoe het zich ook manifesteert. De eeuwige mildheid en openheid, wat er ook gebeurd, gebeurd is of ooit misschien zou kunnen gebeuren. In mildheid stappen in transformatie en alle donkere energie, alle zwaardere en negatieve emoties die je in reactie op je leven in deze wereld tegenkomt, transformeren in liefde, zoals de lessen van de Ho`oponopono healing: Het spijt me, Ik vergeef je, ik houd van je; ik vergeef mij, ik houd van mij.

En leren verantwoordelijkheid te nemen voor hoe je realiteit er uit ziet.

Jij trekt aan wat je ervaart. Hoe denk jij, vorm en creëer jij je leven? Dat is wat ik Meesterschap noem en wat ik mensen leer. Uit het slachtoffer bewustzijn stappen en zelf verantwoordelijk zijn voor de emotionele energieën die door jouw lichaam bewegen. Dankbaar zijn naar degene die deze energie in jou in beweging heeft gekregen en durven voelen welke emoties en pijnen, welke fysieke pijnen en angsten, welke gedachten en denkbeelden, welke overtuigingen en patronen in jou nu in beweging zijn.

Ge-niet-en

Meesterschap is niet een ander de schuld geven of zelf in schuldgevoelens of je schuldig voelen geloven. Het is zien dat iets in jou vastzit aan een bepaalde gedachte, zienswijze, pijn. En dat je die gedachte ook los kunt laten. Zien dat je vanuit je hart kunt en mag leven, en dat je je niet langer zo maar met de gedachten die langskomen hoeft te identificeren. Dat je ze niet langer perse voor waar hoeft aan te nemen. Dat je gedachten mag vervangen door plezieriger en lichtere gedachten. En zelfs dat je helemaal niet of zeker veel minder mag denken. Je mag zelfs in plaats van te denken gaan Zijn en gaan voelen. Je mag ge-niet-en. Je Ge (ge –is als gen – zoals in ei-gen – diepste ik) mag niet (s) doen.

En wat kunnen we nog meer doen om onze frequentie te verhogen?

 1. Ons systeem (d.i. onze 4 lichamen: fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch) zoveel mogelijk zelf in balans brengen en ons openen voor de hogere energie. Door meditatie, chakra’s balanceren, aarding, afstemmen op de Shumann resonantie, opruimen van oude, belemmerende overtuigingen en patronen, etc. (zie ook hierna: Balans in het systeem).
 2. Gaan leven naar 5D, en dus in het ‘hier en nu’ waar je ook bent. Dit betekent volgens de wetten leven die maken dat we toegang krijgen en hebben in de 5e dimensie.

Balans in het systeem

Balans in ons systeem kan door:

 1. emotionele clearing/reiniging = oude emotionele zaken opruimen, innerlijk kind werk
 2. opruimen van beperkende en belemmerende overtuigingen
 3. loslaten van ego, gehechtheden/attachements
 4. steeds weer kiezen voor de hogere frequentie
 5. ons denken transformeren
 6. meditatie en mindfullness
 7. leven naar de hogere wetten
 8. werken aan het lichaam (= emotional clearing)
 9. vergeving: mededogen > onze thymus zet aan tot transmutatie van DNA
 10. chakra’s in balans brengen
 11. gedachten, woorden en daden afstemmen op de waarheden van 5D

Als onze chakra’s goed in balans zijn en we zijn stevig geaard en goed afgestemd op onze bron in de kosmos, dan nemen we makkelijker al de hogere energie op. Iedere keer met specifieke planetaire uitlijning, met volle maan, met zons- en maansverduisteringen, met equinoxen, enz. komt meer en hogere energie naar de aarde. Vaak is dit sterk te voelen voor de gevoeligen onder ons. Bij iedereen werkt het door, of je het bewust voelt of niet, en verhoogd het de frequentie en het hogere bevattingsvermogen.

Hoe meer de chakra’s in balans zijn, hoe meer ons energetisch systeem in balans zal zijn (de meridianen, de 16 hoofdmeridianen en de duizenden Nadi’s -energiekanalen- die door het hele lichaam heen lopen). En hoe groter onze fysieke gezondheid, dus hoe minder fysieke klachten.

Als we minder of niet in balans zijn dan komt toch de enorme hoeveelheid extra kosmische energie binnen, maar voelt ze minder prettig: ze raakt alles in ons en brengt alle donkere, zwaardere, dus meer vaste energie aan de oppervlakte. Prima, heel goed, dit moet gebeuren, daar waar donker is kan geen licht zijn. Als we willen ascenderen naar een hoger bestaan, als we ons Hoger Zelf hier op aarde in ons lichaam willen beleven (be-lijven!), als we een lichtwezen willen zijn, dan moet alles dat lager trilt, dat een lagere frequentie heeft, getransformeerd of getransmuteerd worden. 

Waar diep in het systeem vaste energie, pijn zit verstopt, omdat we bijv. als klein kind die pijn/dat onderwerp ver weg gestopt hebben, daar zal het aan de oppervlakte komen. Voor fysieke pijnen betekent het dat die tijdelijk erger kunnen worden. Of dat oude pijnen ineens weer de kop op steken (kijk ook bij ascentie klachten). Op emotioneel gebied betekent het dat we oude kinderpijnen weer langs kunnen zien komen of dat oude (familie)patronen heftig ervaren worden. Ze komen naar de oppervlakte om te transformeren, om ons te leren anders met deze energie om te gaan.

De weg terug naar ons Zelf

De weg terug kan gaan via gedachtekracht en intentie. Keuze en inzicht brengt samen met een krachtig gefocust voorstellingsvermogen wonderen voort. Vooral als we bewust leren creëren vanuit onze intentie en vanuit de gevoelens van liefde.

Als je nog niet de hoogste inzichten over wie je bent (een vertegenwoordiger van het Goddelijke hier op Aarde) durft te geloven, en als je je nog slachtoffer voelt van het leven in plaats van dat je ervaart hoe machtig je bent, dan zal de weg terug minder snel gaan.

Naar je geloof zal geschieden. Als jij in je macht geloofd dan is deze er. Als je er niet in geloofd dan zal ze er nooit zijn. En als je twijfelt dan drukt je twijfel zich in je leven uit.

De wet van aantrekkingskracht trekt dat aan waar jij op focust, dat waar jij je energie op richt komt altijd naar je toe. Dus richt je niet op de ziekte die je hebt maar richt je op vreugde, licht en heelheid en roep het verwachtingsvolle gevoel van een fantastische afloop in je op en succes is verzekerd!

Het schoonmaakproces

Sommige mensen moeten door een schoonmaak van oude pijnlijke emoties, die in de kindertijd en door verdere conditionering in het systeem/lichaam zijn vastgezet. Voor die mensen is het soms nodig de  pijn opnieuw te voelen, ervaren en vooral bereid zijn om inzichten te ontvangen. Veel van wat wij als ziekte, ongemak, spanning of fysieke pijn ervaren, zijn weggestopte pijnlijke emoties -uit de kindertijd en van later- of patronen en manieren van omgaan met jezelf en anderen die niet in overeenstemming zijn met wie je eigenlijk bent.

En wie ben jij: Het lichtwezen dat ge-in-carneerd is: carn is Latijns voor vlees, dus het lichtwezen dat tijdelijk ‘in het vlees’ de vermomming van de menselijke persoonlijkheid heeft aangenomen.

Overlevingspatronen gebaseerd op 3D en ego-gedachten en pijnen, mogen we nu te boven komen. Zoals bijvoorbeeld de pijn van afgescheidenheid, pijnen van afwijzing, tekort en armoedebewustzijn, enz.

De sluiers die over ons bewust-Zijn zijn heen gelegd bij onze geboorte zodat we onbevangen als mensenkind aan onze, misschien wel laatste, reis hier konden beginnen, worden nu door allerlei nieuwe waarheden en codes die we tegenkomen, aangeraakt en opengemaakt.

En meer en meer sluiers van onwetendheid vallen weg. Onze frequentie stijgt, we worden ons bewust en we mogen weer zijn wie we werkelijk zijn.

Hulp bij onze frequentieverhoging

We worden in dit proces geholpen: onze broeders en zusters van de sterren, vele verrezen meesters (mensen die in de eeuwen voor ons door het ascentieproces heen gegaan zijn en ‘Verlicht’ zijn geworden, zoals Boeddha, Fransicus van Assis, enz.) en vele engelen en de  Aartsengelen zijn dichtbij aanwezig en bieden hulp.

Ook onze eigen (bescherm)engelen en gidsen, andere -hogere- delen van ons Zelf (Overziel, meerdimensionale delen) helpen.

En andere wezens vanuit de gehele kosmos staan ons in dit proces bij, maar zij kunnen pas helpen als wij ons er voor openstellen – dit vanwege onze vrije wil – anders zouden ze inbreuk doen op onze vrije wil. Maar zodra wij ons naar hen richten en om hulp vragen, dan kunnen en zullen we ontvangen.

Hoezo krijgen we hulp?

Deze grootse verandering op aarde is voor de hele kosmos een bijzondere gebeurtenis. De hele kosmos zal ook het effect van de uitkomst van deze verandering ervaren.       En omdat we uiteindelijk allemaal één zijn, willen die delen, die zielen in de kosmos die verder geëvolueerd zijn dan wij in onze 3D persoonlijkheid, ons graag helpen.

Sowieso worden grote hoeveelheden energie die frequentie verhogend zijn naar de aarde gestuurd. O.a. de zon is meer, fellere straling gaan geven.

De Arcturianen, Andromedanen, wezens van Sirius, de Pleiaden, Orion en uit 5D en van hogere dimensies, zoals de Aartsengelen, engelen en andere lichtwezens, helpen ons op diverse manieren: direct door energie te geven; door te helpen dingen te realiseren; door allerlei technieken en oefeningen voor deze tijd door te geven; door kennis via channels door te geven; door te helpen ons fysiek-emotionele-mentale-energetische systemen aan te passen; door technische wijsheid en apparatuur die ons hier kan helpen; door inzichten te geven en de atmosfeer heel letterlijk in frequentie te verhogen.

Ga jij voor Meesterschap en eigen verantwoordelijkheid? Ga je voor zijn wie je bent?

Ben jij als een vlinder zo vrij om door te gaan naar het grote avontuur: Ascentie?

Ik wens je alle licht en liefde om het avontuur te volbrengen.

Bea van Wierst, september 2010