De Geopenbaarde Waarheden van Jezelf Uitdragen

Boodschap van Aartsengel Michael – Juni 2009  * LM-06-2009

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

Geliefde meesters, er is een Pad van Licht dat jullie voorbij de dichtheid zal voeren naar de LICHTHEID VAN DE SPIRITUELE RIJKEN. De sleutel die je nodig hebt om dit pad te bewandelen bevindt zich in jullie zelf, en wordt jullie Energieblauwdruk of Zielenlied genoemd. Jullie trillingspatronen of energetische blauwdruk heeft een resonantie, een ritme en klanken, net zoals een lied; en jullie oorspronkelijke Zielenlied was volledig in harmonie met het Hemelse Zielenlied van het universum. Elke dimensie heeft een unieke trilling en een herkenbaar harmonisch klankpatroon. Jullie fysieke bestaan is een realiteit die is gefocust op harmonie en evenwicht, of het gebrek daaraan; en hoe verder je de dichtheid ingaat, des te disharmonischer je trillingspatronen worden. In jullie materiële werkelijkheid richten jullie je doorgaans op tastbare dingen die substantie of dichtheid hebben, een tijd/ruimte-gerichtheid van oorzaak en gevolg. Dat ieder van jullie de schepper is van zijn eigen realiteit begint geleidelijk aan door te dringen tot de geloofsstructuren van het massabewustzijn.

Naarmate je je trilling verfijnt wordt je geleidelijk aan multidimensionaal, wat betekent dat je gebruik maakt van de frequentiepatronen van meerdere dimensies tegelijk. Om de verfijnde frequenties van de verschillende niveaus van de vierde, vijfde en hogere dimensies te kunnen ontvangen, moet er een zuiveringsproces zijn. Middels de lessen en aanwijzingen die wij jullie door de jaren heen hebben gegeven proberen wij jullie de kennis en middelen aan te reiken die nodig zijn om gemakkelijk en sierlijk de weg van ascensie te gaan.

Wanneer je een bepaald niveau van innerlijke harmonie bereikt, open je de deuren of portalen van het fysieke lichaam naar de hogere dimensies: het ascensie-chakra of het verlengde merg aan de basis van de schedel, het achterportaal van je Heilige Hart, en het verder openen van de kruinchakra. Dit zijn grote stappen in het ascensie-proces, want zij helpen je opnieuw verbinding te maken met de Rivier des Levens die de Levende Lichtdeeltjes van de Schepping bevat, de Adamanten Deeltjes. Dan bouw je een krachtveld van Licht op dat het hele spectrum omvat terwijl je ernaar streeft om een meester van het Zelf te worden en een bewuste medeschepper die alleen die dingen schept die het hoogste goed van allen dienen. Vanaf dat moment krijgen je ademhalingsoefeningen en affirmaties een heel nieuwe betekenis.

De zeven primaire etherische chakra’s of ‘draaiende wielen van electromagnetische energie’ werden in het fysieke lichaam geplaatst als ontvangers van de kenmerken, eigenschappen en deugden van Godsbewustzijn die werden uitgestraald vanuit het hartcentrum van onze Vader/Moeder God via de grote Centrale Zon van het universum. Wanneer je ernaar streeft om terug te keren naar evenwicht en harmonie in de vier lagere lichaamssystemen – het fysieke, mentale, emotionele en etherische – zul je geleidelijk aan je trillingspatronen verfijnen en beginnen met het proces van ascensie naar de hogere frequenties van Licht. Het chakrasysteem zal gaan trillen op de vijf hogere Stralen van galactisch Godsbewustzijn. Deze stralen worden toegankelijk als je Energetische Blauwdruk voldoende is verfijnd om gebruik te kunnen maken van sommige frequentiepatronen van de vijfde en zesde dimensie en later van nog hogere dimensies. De vijf hogere Stralen zullen een grote uitwerking hebben op de zeven chakra’s van het drie-/vierdimensionale fysieke voertuig. Eerst zal de voorraad van Adamanten Deeltjes van Licht, die zijn opgeslagen in een bol van Licht in elk chakra, vrijkomen. De Kundalini of Serpent van Heilig Vuur aan de basis van de wortelchakra begint te stijgen en daarmee begint het proces dat het Openen van de Zeven Zegels van Hoger Bewustzijn wordt genoemd. De chakra’s beginnen nu echt te draaien en in balans te komen, en zij veranderen van kleur wanneer zij zich afstemmen op de hogere frequenties van Godsbewustzijn, en zij worden iriserend omdat zij volstromen met de trilling en straling van Schepperslicht.

De kleurrijke luminescente Stralen zullen helpen met het integreren en in evenwicht brengen van de hogere frequentiepatronen van galactisch bewustzijn. Hoe meer je je chakrasysteem in evenwicht en harmonie brengt en versterkt, des te meer Goddelijk Licht je kunt absorberen. De Wervelkolom zal tenslotte een Kolom van Licht worden door welke het Schepperslicht ongehinderd kan stromen, waardoor het proces van ascensie enorm zal worden versneld.

Er zijn veel hogere frequentie-Stralen van Goddelijk Licht in dit universum; echter, in deze huidige ervaringsronde heeft de mensheid slechts de beschikking gehad over de twaalf grote Stralen van Godsbewustzijn. Dat zal veranderen wanneer jullie de verfijndere rijken van Licht betreden, net zoals de Goddelijke blauwdruk is veranderd waarbij in jullie toekomstige realiteit de drie Godsstralen jullie zullen Verlichten in een combinatie van kenmerken, kwaliteiten en deugden van Godsbewustzijn, en jullie fysieke voertuig zal worden geprogrammeerd om meer actieve chakra’s en frequentiepatronen te kunnen bevatten. Het is belangrijk om de fysieke structuur te begrijpen waarin jullie geboren zijn, maar nu is het tijd om je ervan bewust te worden hoe jullie Goddelijke Blauwdruk er in de toekomst uit zal zien, en niet hoe die er in het verleden uitzag. Jullie evolueren, mijn vrienden, en jullie zijn voorbestemd om het volgende niveau van menselijke expressie te betreden. In de toekomst zullen wij vaker hierover spreken. Op dit moment volstaat het om te zeggen dat mettertijd jullie heel blij zullen zijn met jullie nieuwe, verfijnde en meer stralende fysieke voertuig.

RICHTLIJNEN OM JEZELF TE BEVRIJDEN VAN ZELFOPGELEGDE BEPERKINGEN

EERST MOET JE ERNAAR STREVEN OM HART-GECENTREERD EN ZIELSGERICHT TE WORDEN.

AFFIRMATIES ZULLEN JE HELPEN OM JE ONDERBEWUSTE EN BEWUSTE GEEST TE HERPROGRAMMEREN, EN OM NIEUWE RICHTLIJNEN VAST TE LEGGEN OM JE AAN TE HOUDEN.

JE MOET TERUGKEREN NAAR EEN AANVAARDBAAR TRILLINGSPATROON VAN POLARITEIT OPDAT JE DE HOOGSTE VIER- EN VIJFDIMENSIONALE WERELDEN KUNT BETREDEN. VOORDAT JE IETS ALS WAARHEID AANNEEMT MOET JE ONDERSCHEID MAKEN: WELKE WAARDE HEEFT DEZE INFORMATIE? KOMT HET OVEREEN MET WAT IK VANBINNEN VOEL?

ER ZIJN VELE WEGEN DIE NAAR DEZELFDE BESTEMMING VOEREN, TERUG NAAR DE RIJKEN VAN LICHT WAAR JULLIE VANDAAN KWAMEN. VEROORDEEL NIET DIE CONCEPTEN DIE NIET OVEREENKOMEN MET JOUW WAARHEID.

KIES HET PAD DAT VOOR JOU DE JUISTE IS EN STA ANDEREN TOE HETZELFDE TE DOEN. WEET DAT JE HOGERE ZELF JOU GADESLAAT VIA DIE KLEINE STEM BINNENIN: ALS JE IETS DOET WAT NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET JE LEVENSFILOSOFIE, ZUL JE EEN ZWAARTE OF ONGEMAKKELIJKHEID VOELEN IN HET GEBIED VAN HET HARTCENTRUM EN DE ZONNEVLECHT.

WANNEER IETS WAT JE LEEST, HOORT OF ZIET IN OVEREENSTEMMING IS MET JE GELOOFSOVERTUIGINGEN OF PRINCIPES, ZUL JE EEN LICHTHEID OF EXPANSIE VOELEN IN HET HARTCENTRUM OF, MISSCHIEN GOLVEN VAN ENERGIE OP JE HUID, DIE ONZE BOODSCHAPPER ‘ENGELENSTOOTJES’ NOEMT.

ONTHOUD ECHTER DAT ER ÉÉN ONVERANDERLIJKE WAARHEID IS DIE DEEL UIT MOET MAKEN VAN JE LEVENSFILOSOFIE, EN DAT IS HET GEBOD: “DOE NIEMAND KWAAD, OOK JEZELF NIET.”

WANNEER DE WARE UNIVERSELE WET JE BEWUSTZIJN BINNENDRINGT, ZULLEN UITEINDELIJK ALLE VERKEERDE GEDACHTEPATRONEN VERDWIJNEN. DOOR HET EVOLUTIEPROCES WORDEN HOGERE, MEER VERFIJNDE CONCEPTEN TOEGANKELIJK WAARDOOR DE MENSHEID UITEINDELIJK ZAL TERUGKEREN NAAR DE ONVERANDERLIJKE UNIVERSELE WET / WAARHEID.

DRIE MILJOEN JAAR HEEFT DE MENSHEID IN DE DUISTERNIS GELEEFD. MAAR WEINIG ZIELEN HEBBEN HET VOORRECHT GEHAD OM ONDERRICHT TE KRIJGEN IN DE WIJSHEIDSLERINGEN VAN ASCENSIE DIE NU VOOR JULLIE BESCHIKBAAR ZIJN. WAARTOE DIENT INFORMATIE ALS JE NIT DE KENNIS TOEPAST OM WIJSHEID TE VERGAREN? JE MOET MEER GODDELIJKE DEELTJES VAN DE SCHEPPING GEBRUIKEN OM JE TE HELPEN VERDER TE KOMEN OP DE SPIRAAL VAN ASCENSIE. DAN DIEN JE JE NIEUW VERKREGEN WIJSHEID TE DELEN MET ANDEREN OM VERDER TE KUNNEN GAAN NAAR HET VOLGENDE NIVEAU VAN VER-LICHT-ING.

ALS JE NIET BEWUST EEN DEEL VAN JE ADAMENTEN DEELTJES VANUIT JE HARTCENTRUM DE WERELD IN LAAT STROMEN NADAT ZIJ WAREN GEACTIVEERD DOOR JE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE, ZAL DE STROOM VAN GODDELIJKE DEELTJES GELEIDELIJK AAN AFNEMEN.

 ALS EEN STERRENZAADJE OP HET PAD VAN ASCENSIE BEN JE OP ZOEK NAAR ZELFMEESTERSCHAP EN MOET JE LEREN OM OPNIEUW JE SPIRITUELE KRACHT TE GEBRUIKEN VIA DE EERSTE STRAAL VAN GODDELIJKE WIL / MACHT.

RICHTLIJNEN DIE JE HELPEN OM SPIRITUELE DISCIPLINE TE ONTWIKKELEN

LEER DAT HET SOMS VERSTANDIG IS OM GEEN VOLDOENING TE VINDEN

* LEER VERANTWOORDELIJKHEID TE ACCEPTEREN

* WEES TOEGEWIJD AAN DE WAARHEID

* WEES REËEL

* STREEF ALTIJD NAAR EVENWICHT IN ALLE DINGEN

* ALS JE NIET GEDISCIPLINEERD BENT EN CONTROLE HEBT OVER JE LEVEN, DAN ZAL HET LEVEN CONTROLE HEBBEN OVER JOU

* ALS HET LEVEN TE MAKKELIJK WORDT STEEKT PASSIVITEIT DE KOP OP EN WORD JE NON-PRODUCTIEF

* HET LEVEN DIENT EEN UITDAGING TE ZIJN DIE ZICH ALTIJD ONTVOUWT ALS JE PROBEERT JEZELF TE VERBETEREN

* WORD EEN PROBLEEM-OPLOSSER DOOR DE BEPROEVINGEN OP JE PAD METEEN ONDER OGEN TE ZIEN

 * ONTWIKKEL EEN WIN-WIN-FILOSOFIE, IN PLAATS VAN HET WINNAAR-VERLIEZER-CONCEPT VAN DE DRIEDIMENSIONALE REALITEIT.

Onthoud geliefden, zoals al vaak is gezegd, het is niet de macht die tot corruptie leidt maar het misbruik van macht. Het verkrijgen van macht en luxe stelt je innerlijke kracht en spirituele volwassenheid op de proef. Het versterkt de positieve of negatieve eigenschappen die je in je draagt. Als je leeft vanuit hebzucht, egoïsme en een “IK, MIJN, MIJ” standpunt, zullen die neigingen zichtbaar worden en toenemen. Als je spiritueel gecentreerd bent in een “WIJ, ONS, EENHEID” staat van Zijn, zullen je deugden en positieve eigenschappen sterker en groter worden. De wijzen focussen niet op geld alleen; ook zien zij armoede niet als een deugd. Zij richten zich voor alles naar binnen en op het vergroten van hun innerlijke bronnen en wijsheid, opdat zij goede hofmeesters zijn van alle universele overvloed. Je bewijst jezelf geen enkele dienst en je kunt niet werkelijk in je kracht komen en iets voor anderen betekenen als leeft vanuit een bewustzijn van armoede. Je moet een voorbeeld zijn voor degenen in jouw omgeving als je leert de geopenbaarde waarheden van jezelf te manifesteren en uit te dragen.

Tenslotte willen wij licht werpen op een oud concept dat niet duidelijk is voor veel studenten die zich geïnspireerd voelden om de wijsheidsleringen van het verleden te bestuderen. In de occulte wijsheidsleringen van de 20e eeuw werd vaak De Grote Witte Broederschap genoemd. Het was niet de bedoeling dat de term Witte Broederschap zou duiden op een kleur of ras; het was in plaats daarvan een verwijzing naar het Licht van God, dat zich manifesteert als kristallijn wit. Evenmin was het bedoeld om aan te geven dat het uitsluitend om een mannengroep ging, want er waren/zijn veel vrouwelijke meesters die altijd hoge posities hebben bekleed in wat de Spirituele Hiërarchie of Kosmische Raad wordt genoemd.

De leden van de oude, kosmische Grote Witte Broederschap maken deel uit van de Orde van Melchizedek die bestaat uit vele geascendeerde meesters van de Aarde, zowel mannelijk als vrouwelijk, en uit hoogontwikkelde, niet-fysieke Spirituele Wezens uit alle delen van dit universum. In het verleden hielpen zij de mensheid vanuit de diverse plaatsen en ashrams op strategische plaatsen in de wereld. Deze verheven Wezen verblijven nu in de diverse Hemelse Steden van Licht rond de wereld. Diegenen van jullie die zich actief op het pad van ascensie bevinden en een bepaalde hoeveelheid vijfdimensionale energie hebben geïntegreerd in hun fysieke voertuig, kunnen nu in hun etherische lichaam nachtelijke uitstapjes maken naar de studielokalen in de Lichtsteden om het ascensieproces te versnellen.

Laat het bekend zijn dat van nu af aan deze prestigieuze groep de KOSMISCHE RAAD VAN LICHT zal worden genoemd als uitdrukking het evoluerende universele bewustzijn. Of jullie dit aannemen als jullie waarheid of niet, geliefden, jullie worden galactische bewoners en één van de toekomstige stappen van ver-LICHT-ing zal de hereniging zijn met vele leden van jullie solaire en galactische familie van Licht. Weet dat in een toekomstige tijd aan sommigen van jullie zal worden gevraagd om lid te worden van de Raad van Licht als vertegenwoordigers van de ascenderende mensheid en de Aarde.

Mijn trouwe strijders, jullie ontwaken uit een vage droomstaat waarin jullie eeuwen lang hebben verkeerd op een hongerdieet van halfspectrum Licht. Open je hart en geest en verruim je visie om al je deugden, eigenschappen en kwaliteiten van God-bewustzijn te belichamen. Het doet ons genoegen jullie te helpen, te inspireren en te beschermen op jullie reis terug naar de rijken van Licht. Weet dat jullie enorm geliefd zijn.

IK BEN Aartsengel Michaël

© 2009 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

Meer van en over Archangel Michael  vind je hier:  www.ronnastar.com