Leven in de paradox

Soms is het leven hard en onbegrijpelijk. Zo voelt het althans. Alsof je keer op keer toch de verkeerde keuzes hebt gemaakt. Je hebt naar beste weten en kunnen je weg gekozen, bent eerlijk geweest naar je zelf, naar je hart, maar dingen pakken zo anders uit dan je gewenst hebt. Ineens sta je er alleen voor. De weg die je voor je zag is afgesloten. Een andere zie je niet. Je vraagt je af of je dan toch alles verkeerd hebt gedaan. Of je er zo naast zit. Angst, pijn, verdriet, vertwijfeling en spijt stromen door je heen en geven je het gevoel een mislukkeling te zijn. Je ziet er geen weg meer uit.

‘Had ik dan …’, ‘hoe had ik dan…’, ‘zat ik er dan zo naast?’

‘Ik heb het helemaal fout gedaan’, ‘Ik kan het niet’, ‘Ik kan dit leven hier op aarde niet’ en ik wil het ook niet.

Ik weet dat het de pijn van binnen is die geraakt wordt. Het zijn alleen de gedachten die tekeer gaan. Het zijn de emoties die onbedaarlijk omhoog komen. Het is het pijnlichaam in volle actie.

Natuurlijk wil je het anders, en natuurlijk heb je er op jouw manier je best voor gedaan het te veranderen, het anders te doen. Maar hoe kun je je overgeven als er die angst vanbinnen zit, als de omstandigheden zo uitpakken dat de angst geactiveerd wordt? Hoe kun je je overgeven en vertrouwen als je grootste angst geactiveerd is? Als je geen uitweg meer ziet? Hoe kan je dankbaar zijn voor dit, voor iets, voor wat dan ook? Hoe kun je in stil vertrouwen je overgeven en zeggen ‘God ik leg me neer in uw handen, ik sta tot uw dienst, ik vertrouw op u, ik weet dat u altijd bij me bent en dat altijd het juiste gebeurd.’

Waar vind je die rust om het verleden en de toekomst los te laten en in het nu en hier je opnieuw over te geven aan de hogere macht die je leidt? Leidt die je nog wel? Is dit echt een moment waarop God naast je staat en stiekem, zonder dat je het in de gaten hebt, je hand vasthoudt en je naar de volgende, de nieuwe situatie brengt? Kun je zo open ten opzichte van de toekomst staan? Zonder die te willen invullen of bepalen? Als je helemaal niet weet wat er komen gaat. Als je zelf niet ziet wat er voor positiefs zou kunnen gebeuren en je alleen de beren op je weg ziet?

Kun je dan stoppen met denken en zorgen maken en uit de pijn stappen of zelfs uit de pijn blijven en vertrouwen dat het goed is? Kun je zo open en onbevreesd naar de onduidelijke toekomst kijken met alle flexibiliteit voor wat er komen gaat? En weten dat het goed is. Helemaal goed is?

Alle controle loslaten, alle reacties van de mind en het lichaam loslaten en open staan voor welk moois de toekomst je brengt? Kun je houden van wat is, of tenminste accepteren dat het goed is, dat wat er nu is?

Weet je weer alle lessen en ben je je bewust dat je angst gedachten precies dat voortbrengen wat je juist niet wilt. En maakt het dat je je daarom helemaal kunt richten op het nu. En dat je in de stilte God kunt horen die je geruststelt en zegt dat het goed is. Dat hij je vraagt om je iedere dag opnieuw over te geven zodat Zijn wil kan geschieden.  Zodat hij je als Zijn kanaal kan gebruiken om liefde door te geven? Sta je daar klaar voor en ben je open om die rol te vervullen? En begrijp je wat hij bedoelt als hij zegt dat je niet voor dat grote werk gebruikt kunt worden als je niet helemaal vrij bent? Vrij van gedachten, zorgen, angsten en overtuigingen die het kanaal, waardoor de liefde zou kunnen stromen, juist met hun aanwezigheid verstopt houden.

Vrij ook om Gods wonderen te laten gebeuren en ze te ontvangen, en om juist met die vrijheid open te staan voor nog veel grotere wonderen, voor bijzondere oplossingen, voor de nieuwe dag, voor het nieuwe dat juist dan je leven in kan komen.

Zie je dat het loslaten van de pijn, de angst en het verdriet noodzakelijke tussenstappen zijn om bij de vrijheid te komen? Dat zonder de ellende en alle interne turmoil de vrijheid mogelijk is, maar dat als er, dat zolang er nog een stukje verleden of toekomst ergens resoneert of kan resoneren, de vrijheid op grote voet van je blijft?

Pas bij vertrouwen en overgave komt de volgende octaaf in zicht, terwijl met strijd en angst en oordelen, net als bij jezelf kwellen en wentelen in oude pijn, dit het gene is dat je ervaart.

Kun je dit zien en dan de dankbaarheid voelen dat er iets op je pad kwam dat het kanaal voor liefde kwam helpen schoonmaken?  Kun je dankbaarheid voelen dat al die wrange en zure emoties en gedachten in jou werden aangeraakt om ze naar de oppervlakte te brengen, zodat je ze uit je cellen kan vrij laten, en je ze uit je systeem weg kan laten gaan? Dankbaar zijn omdat er na de regen weer zonneschijn komt. Dankbaar omdat er altijd een nieuwe situatie uit deze ontstaat, zelfs als jij geen uitweg ziet.

En soms ineens, en soms na enige tijd verdwijnt de heftige pijn, verdwijnt het verdriet en de wanhoop. En als je het proces een beetje begrijpt, dan is er soms spontaan de dankbaarheid voor alle emoties, voor de eenzaamheid, de hopeloosheid en de angst. Dan ontstaat weer de overgave en de wens en de intentie om enkel Gods wil te doen, en een kanaal voor zijn Liefde te zijn. Dan is er weer flexibiliteit en verwondering voor wat er komen gaat, en dan weet je opnieuw: het is goed.

Wat zijn Stargates?

Wat zijn Stargates en hoe passen ze in deze tijd?

Een stargate is een poort naar een ster, naar een hoger frequentie en bewustzijns niveau. Je hart is een stargate, als je de onvoorwaardelijke liefde werkelijk hebt toegelaten en onthecht bent van alle lagere emoties. Er zijn ook data in tijd die “Stargates” zijn, omdat op die data de energie van een ‘andere kwaliteit’ is en wel zodanig dat het mogelijk is om dan persoonlijk een enorme ‘upgrade’ of shift te ondergaan. Tevens zijn er bepaalde plaatsen op aarde die als stargate werken. De Bermuda driehoek bijvoorbeeld, maar ook schijnt er een stargate in Iraq te zijn (En doordat er mensen zijn -de Elite- die niet willen dat we deze stargate kennen, laat staan zouden gebruiken, weten we er -bijna- niets van, en dat terwijl in sommige kringen gezegd wordt dat het bestaan van deze stargate (mede) oorzaak is van de oorlog tegen Iraq.)

Wat is er aan de hand en hoe passen stargates hierin?

Bij veel mensen is er de laatste tijd nogal veel angst, onzekerheid, twijfel, verdriet en ook fysieke pijn, niet weten hoe verder te moeten of andere emoties en gevoelens door hen heen gegaan, die je eerder negatief dan echt prettig en positief zou noemen. Al helemaal associeer je die emoties niet met vreugde, onvoorwaardelijke liefde, compassie, medendogen, etc. De upgrade in energie, die op vele ogenblikken dit jaar en voorgaande jaren plaats hebben plaatsgevonden, en waarvan de sterkste nu de komende maanden ervaren gaan worden, zijn een aanvoer van enorme hoeveelheden van hoog frequent licht.

Dit licht brengt op globaal niveau en op persoonlijk niveau alle donkere, laag frequente energie, zoals negatieve emoties, letterlijk en figuurlijk aan het licht.

 

Data met dubbele getallen zijn sinds 2001 als stargate gepasseerd (1-1-2001; 2-2-2002; enz.) nu zijn we bij het hoogste drie dubbele getal: 12-12-2012  Dit is de regenboogbrug. Op dit moment wordt er een enorme energie naar Moeder Aarde gestuurd, en naar ons dus ook.

De heftige tijden die we meemaken hebben alles te maken met het krachtige licht dat we ontvangen. Alles wordt letterlijk ‘in het licht’ gezet. We worden bewuster, gaan meer zien. Nemen beter waar hoe raar het is dat bijvoorbeeld banken zomaar geld mogen creëeren uit het niets; dat diezelfde banken dat geld aan ons ‘lenen’ en dat ze daarvoor geld krijgen, dat wij ‘rente’ noemen en dat ze dan ook dat geld (dat er eerst niet was) maandelijks van ons ’terug’betaald willen krijgen. En als we dat niet doen, mogen ze ons huis zomaar onder ons vandaan verkopen.  Eigenlijk wel erg raar toch?

 

Een tijd waarin blijkt dat we medicijnen krijgen die ons niet beter maken maar juist ziek houden of zelfs ziek maken(!) (want anders maakt de farmaceutische industrie geen winst); waar de media alle roddelverhalen over een paar bekende mensen groots uitmeten maar waar al dit ander nieuws niet of nauwelijks vermeld wordt; waar we bang gemaakt worden met allerlei dreigende zaken; waar we niets horen over het contact met andere beschavingen die onze aarde al sinds de jaren ’40 van de vorige eeuw bezoeken (maar wel bang gemaakt worden met enge sciencefiction films waar buitenaardsen ons komen overvallen en bevechten).

Alle uitvindingen en octrooien van Vrije Energie (die geen schade aan Moeder Aarde doet) worden achtergehouden en verdonkeremaand, en menig uitvinder is vermoord of anderszins ongelukkig aan zijn einde gekomen. Vrije energie is energie die eenvoudig via magneten te winnen is en die geen kwaad berokkend aan de aarde en die zo eenvoudig gewonnen kan worden, dat als ieder huisgezin een apparaat daarvoor heeft, we nooit meer een gas of electriciteits rekening hoeven te betalen.

En zo kan ik nog wel wat rare dingen opnoemen. In mijn Tips heb ik er de laatste jaren veel van aangegeven.

Ja het is een vreemde donkere tijd, die in een ver verleden al aangekondigd was als de Kali Yuga, de donkere of ijzeren tijd, waarin veel issues zijn rond financieën, banen die al verloren zijn of op de tocht staan, veel relaties die opbreken of die de afgelopen paar jaar onder druk zijn komen te staan, om niet te spreken van alle gezondheidsperikelen.

Een tijd waarin we door bepaalde groepen mensen enorm voorgelogen zijn.

Maar gelukkig ook een tijd waarin nu steeds meer mensen wakker worden. Steeds meer mensen gaan zien hoe vreemd en onrechtvaardig deze maatschappij, deze wereld in elkaar steekt.

En nu komen we aan op de rand van de grote Shift (december 2012 is 18 jaar na de grote Convergentie en we zijn nu halverwege het kritieke punt van de veranderingen, die  nog zeker 18 jaar door gaan). We gaan door een enorme evolutionaire verandering heen. Dat is waarom er vanuit de hele kosmos licht – energie naar de aarde, naar ons wordt gestuurd. Het is namelijk niet alleen iets dat met de aarde en met ons te maken heeft, maar het is een kosmische verandering.

Dat is waarom we hier naar aarde toe zijn gekomen in dit leven. Om deze verandering hier mee te maken. Om er van te leren, hem voor onze persoonlijke groei te benutten, en sommigen om er een bijdrage aan te leveren.

Want na de shift gaat alles anders worden. Dingen zijn al in beweging, maar die beweging gaat nog jaren door. Zowel op maatschappelijk gebied als in het persoonlijke.

Het is teveel om hier even in één artikel te beschrijven, maar ik heb al eerder en meer over dit onderwerp geschreven  (zoek hier bij ascentie en 2012).

Ik heb ook geschreven over wat er de komende maanden met al dat licht gaat gebeuren.

Ik ben als persoon hier sterk bij betrokken en ben me bewust dat ik hier op Aarde gekomen ben speciaal voor deze tijd. Onder andere omdat ik een poortwachter ben en graag veel mensen op een voor hen zo aangenaam mogelijke manier door ‘de poort’ help te gaan.

Net als de meeste mensen ga ik ook door de shift en alle energieveranderingen heen.

Ik heb al heel wat emoties de laatste jaren aan de oppervlakte mogen zien komen. Ik heb op dit gebied hele mooie dingen beleefd. In 2008 en in 2010 dachten we even dat het proces toen reeds sneller zou gaan en dat we al verder mochten (lees bijvoorbeeld het artikel Een Gloedgolf, een Voorproefje van Ascentie ). Meer mensen mogen en kunnen door de poort van de dimensies, voor velen is het nu bijna zo ver.

Als je meer wilt weten van hoe deze dingen werken: ik ben in oktober 2012 een Engelstalig Blog begonnen, waar inmiddels een aantal artikelen op staan.

Hieronder vind je linken naar die artikelen.

Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de mogelijkheden die ons vanuit de kosmos geboden worden om door de grote shift heen te gaan en om samen aan de  Nieuwe Aarde te bouwen. Doe jij ook mee?

Over de Stargates:

“Each of the “Stargates” represents a moment when a Quantum shift or Leap is possible on the Inner as well as the Outer levels of Experience. Each of these dates represents a moment when it is possible for the Earth and Consciousness to make those major shifts that will align the Planet with her Cosmic Destiny at the final “Rainbow Bridge” of 12/12/2012. After this point, the Earth will be fully aligned and synchronized with a new form of Time/Space Reality, for on the other side of the Rainbow Bridge lies another Reality and another way of shaping that which you know as Time and Space. So these three moments are the key “calibration” points when the Earth aligns with the frequencies that will shift consciousness into this New Time/Space realm of Creative Experience.”  uit een channeling van AE Michael

[Meer van en over Stargates en Archangel Michael vind je hier: www.ronnastar.com ]

“December 21, 2012 will see the alignment of Gaia (planet Earth), our Sun, the Central Sun of the Galaxy (Alcyone in the Pleaidian system), the Galactic Equator and the Galactic Core. December 21, 2012 is also the Summer/Winter Soltice (depending on which hemisphere you are in at the time); represents the end of a 26,000 year-cycle; and, has been put forward by both the Galactics and the Celestials as being an important date in humanity’s and Gaia’s future.”

De artikelen op mijn blog:

WHAT IF the system as it is, with being rigged, is totally perfect as it is

Thinking out of the box and making an intention

Evolving for the big Shift