De Terugkeer van innerlijke gezondheid (2)

Veel spirituele stromingen spreken over ‘Zelfverwerkelijking’ of ‘Verlichting’ (ook wel ascentie genoemd). Volgens verschillende van deze stromingen is de wederkomst van de Christus het wakker worden van de Christus in ons. In dit artikel over de Terugkeer van innerlijke gezondheid ga ik dieper in op het Christusbewustzijn, en geef ik je een methode van zelfonderzoek en vereenzelviging om het allermooiste in jezelf, het Christusbewustzijn of wat daaraan vooraf gaat, in je omhoog te halen.

Het Christusbewustzijn

Het Christusbewustzijn is het hoogste bewustzijn in ons. Je kunt het ook de Boeddha-natuur, het een-zijn met de Bron, verlichting, eenheid met het Al of met het Zelf noemen. Allemaal synoniemen voor een mens in vrede en liefde, een mens waarin het “kleine” denken, het ronddraaien van gedachten over van alles en nog wat, is gestopt. Er is stilte, kalmte, gelukzaligheid. In dit bewustzijn word je niet gestoord door wat mensen over je (zouden kunnen) zeggen of denken; niet door afwijzing, eenzaamheid, verdriet, haat of welke emotie dan ook. Het is een staat van zijn waarin je je bewust bent van wie jij bent; een staat van zijn die voorbij emoties gaat.

De emoties en lagere gevoelens zijn opgelost, doordat je je er niet langer meer mee identificeert. Andere mensen, en vooral langskomende gedachten, kunnen je niet meer uit je verbondenheid met het allerhoogste halen. Angst en onzekerheid bestaat niet meer en ook het oordelen over alles en iedereen is gestopt. Je zegt van binnen ‘Ja’ tegen alles wat is en wat er gebeurt. Je bent gestopt met anderen de schuld te geven over hoe jij je voelt. Je bent gestopt anderen te willen veranderen, ze zijn goed zoals ze zijn. Jíj bent goed zoals je bent. Haast en ongeduld zijn uit je weg. Ontevredenheid is weg. Het leven is goed zoals het is.

Wanneer je ontwaakt bent in het Christusbewustzijn dan ben je als de geopende bloem, als een stralende zon. Innerlijke gezondheid is een feit en je staat volledig in je kracht.

Stralen van liefde en bewustzijn

Wie ben jij als je volledig in je kracht staat? Hoe groots zie jij jezelf? Weet je wel dat in jou een schitterend en fantastisch mens woont? Weet je wel dat het Goddelijke, dat het Christusbewustzijn in jou leeft? Weet je wel dat je kunt stralen van liefde en kracht, van bewustzijn? Weet je wel dat jij dat ook kunt? 

Van binnen ben je liefde, niets dan liefde.

Een geopende bloem, een heldere stralende zon.

Veel mensen zijn dit jammer genoeg vergeten of ze kunnen er niet bij. Sommige mensen hebben allerlei wolken om zich heen: wolken vol negatieve gedachten, oordelen, verwijten, haat, verdriet, pijn, allerlei illusies of angsten, of ze houden vast aan uitgebreide en complexe verhalen over wie ze zijn en hoe het leven volgens hen in elkaar zit. Stevig omarmen ze deze verhalen alsof het waardevolle eigendommen zijn die ze niet kunnen missen, hoe ellendig en vervelend het verhaal soms ook in elkaar steekt. Alsof deze verhalen totaal onveranderlijk en voor eeuwig waar zullen zijn.

Andere mensen durven niet meer te dromen. Zij hebben al hun wensen, dromen en verlangens bevroren of verstopt en leven in een sleur. De sleur van iedere dag hetzelfde liedje.

Wanneer breek je jezelf los uit die sleur? Wanneer sta je op en durf je te luisteren naar wat er in je leeft? Wanneer laat je al die “ja maars” en alle negatieve overtuigingen en al het verleden en de toekomst los? Wanneer breekt jouw innerlijke zon, en je innerlijke gezondheid, door? Wanneer mag jouw liefde en kracht andere mensen tegemoet stralen?

Zo vaak trappen we in die valkuil van klein zijn en klein denken, van ‘kan ik niet’ en ‘durf ik niet’, van ’dit moet anders’ en ‘dat moet anders’. Of we trappen in de valkuil van anderen de schuld geven voor hoe ons leven er uit ziet en voor hoe we ons voelen. En onder in de kuil verdrinken we in zelfmeelij, boosheid, teleurstelling, verwijten, hulpeloosheid, spijt, frustratie, ongeduld, afgunst en ga maar door.

Sta op en durf te stralen

Ik zou zo graag mensen wakker willen schudden, zodat ze hun tijd niet verdoen met … Noem het maar op: t.v., sport, werk, clubs, niets doen en ga maar door. Natuurlijk kan dit allemaal stuk voor stuk als tijdsbesteding en bezigheid helemaal oké zijn, maar kijk eens bij jezelf naar binnen …  Is het oké?

Besteed jij je tijd, aandacht en energie aan datgene waarbij of waarvan je hart open gaat? Mag je stralen en schijnen van jezelf? Mag je anderen gelukkig maken?

En … doe je dat ook? Open je je hart gedurende je bezigheden, wat deze ook zijn?

Is je geest en hart open als je niets doet, als je naar t.v. kijkt of sport? Ben je ‘open minded’ en vol liefde op je werk, op de club en bij wat je ook doet? Ben je vriendelijk en open naar jezelf en naar andere mensen? Is alles goed wat er is en geniet je er van? Of, als je niet geniet, mag dat wat er is er dan tenminste zijn van jou?

Kun je je oordelen loslaten?

Het ontwaken

Het Christusbewustzijn kan in je ontwaken als je gaat loslaten. Bij sommige mensen voltrekt dit proces zich in een oogwenk, alsof er een knop wordt omgedraaid. Bij andere is het een geleidelijke groei, waarbij steeds langere periodes van rust en innerlijke vrede ervaren worden.

In deel één van de Terugkeer van innerlijke gezondheid heb ik verteld over de rol die emoties spelen en ben ik uitgebreid ingegaan op het loslaten om emoties (en ook gedachten en overtuigingen) op te ruimen: de Sedona-methode. Naast het opruimen van allerlei gedachten, overtuigingen en emoties, kan je innerlijke gezondheid groeien als je je richt op het laten ontwaken en groeien van het Christusbewustzijn, door er zo intensief mogelijk je aandacht op te richten.

In het eerste deel van terugkeer van innerlijke gezondheid vertelde ik over een Vedische meditatie waarin je je vereenzelvigt met het Goddelijke. In deze meditatietechniek word je geleerd om je steeds weer en steeds dieper te vereenzelvigen met het allerhoogste en met de allermooiste aspecten van het Goddelijke die je kent. Door dit te doen, bijvoorbeeld met behulp van een afbeelding waarin de aspecten symbolisch vorm hebben gekregen, kunnen en zullen deze aspecten in jou aan kracht winnen. Je onderbewuste denkt in (gevoels-)beelden. Door jezelf te zien als God(in) of door je in te voelen in de houding en eigenschappen van het allerhoogste, kunnen deze gevoelens en eigenschappen in jou ontwaken en groeien.

Voor sommige mensen is deze methode te aanmatigend. Voor hen werkt het beter om zich te vereenzelvigen, zich steeds dieper te identificeren, met een deel van zichzelf dat wel mooier en stralender is dan wie ze nu zijn, maar dat voor hen dichter bij staat en beter herkenbaar is.

Op basis van de “vereenzelvigings”-techniek heb ik een methode ontwikkeld om het mooiste, het meest zuivere en het krachtigste in mensen omhoog te halen. Ik noem het “de ideale-ik meditatie”. Hier onder volgt een deel van deze methode:

Jij in je meest ideale vorm

Vraag je je wel eens af wie jij zou zijn als je nu jezelf in je meest ideale vorm zou (her-)creëren? Zo nee, misschien zou je dat voor deze keer eens willen doen.

Ik zal je op weg helpen: 

Wat zou je nu – jij in je meest ideale vorm – doen, hoe zou je denken, wat zou je nu tegen die andere mensen in je leven zeggen, hoe zou je ze bejegenen?

Welke karaktereigenschappen van jou zijn nu veranderd?

Wat is nu – in je ideale vorm – belangrijk voor je?

Waar luister je naar? Wat hoor je?

Hoe zie je anderen? Waar kijk je naar?

Waaraan besteed je je tijd? En hoe voel je je als je dit doet?

Wat zijn jouw uitdagingen in je leven? Wat wil je graag realiseren?

En hoe ga je dat aanpakken?

Vraag je eens af: zijn er dingen in je leven die je anders zou willen?

Is er iets dat je anders zou willen?

Als er in jouw leven dingen zijn die je anders zou willen, neem dan nu de tijd voor jezelf om een stukje zelfonderzoek te doen. Lees dit stuk straks of later nog eens door. Doe het langzaam, vraag voor vraag, en geef op alle vragen een antwoord, diep van binnen uit. Je kunt er een pen en papier bij nemen, daarmee houd je het vast. Maar dat hoeft niet. Belangrijker is om bij iedere vraag wat langer stil te blijven staan en om het antwoord van binnenuit omhoog te laten komen. Laat je steeds vanuit het gevoel dat in je wakker wordt gemaakt meevoeren naar de volgende vraag en het volgende antwoord.

Als deze manier van intern onderzoek je bevalt, dan volgen hier meer vragen die je aan jezelf kunt stellen. Beantwoordt ze vanuit wie jij bent in de meest ideale vorm.

Intern onderzoek en groei van je ideale ik

Gebruik je inlevings- en voorstellingvermogen. Het is goed om daarvoor je ogen dicht te doen en een paar diepe ademhalingen te nemen.

Wat is jouw kracht – in je meest ideale vorm?

Hoe ga je om met de mensen waar je van houdt?

Met die persoon die zoveel reactie in je oproept?

Hoe reageer je nu (in je meest ideale vorm) op de mensen waar je moeite mee hebt, die je triggeren*, of waar je tot op heden tegenop keek?

Waar luister je naar, wat hoor je?

Waar kijk je naar, jij in je meest zuivere vorm?

Hoe zie je er uit?

Wat is je meest gebruikte gezichtsuitdrukking?

Hoe is je houding?

Hoe denk je nu?

Hoe voel je je?

Wat zijn de dingen die je ontroeren?

Waardoor kun je jezelf nu heel snel met de Hoogste Bron verbinden?

Welke zijn de mooiste gevoelens die je kent en heb je deze al in je opgeroepen?

Zo nee, doe dit nu.

Bestaat er nog onzekerheid of angst in je?

Waarvoor?

Bestaan er nog andere negatieve gevoelens of emoties in je?

Welke?

Zie je welke spiegel dit is?

Kun je jezelf vergeven?

Kun je en wil je anderen die een rol in jouw leven spelen of hebben gespeeld vergeven?

Ga diep naar binnen en gebruik je totale voorstellingsvermogen:

Je kunt nu helemaal in de schoenen van je ideale ik gaan staan en van binnenuit ervaren wat hij/zij zegt. Je opent je om te ervaren hoe je denkt; hoe je naar situaties, dingen en mensen kijkt.

Je kunt nu helemaal ervaren hoe jij je voelt terwijl je in deze schoenen staat en straalt van liefde, compassie en geluk.

Is er nog iets wat je van jezelf in deze ideale vorm opvalt? Wat?

Nog meer groei

Natuurlijk kun je deze oefening ook als meditatie doen. Je leest een vraag en vindt met gesloten ogen van binnen het antwoord, en laat het erbij passende gevoel in je verschijnen. Heel speciaal is het om deze oefening te doen op een ogenblik dat je weerstanden omhoog zijn gekomen, of als je teleurgesteld, verdrietig of boos door iemand bent.

Een voorbeeld van als je boos op iemand bent: je vraagt je dan af wat jij nu – je inlevend in je ideale vorm – zou doen, zeggen, denken. Beantwoordt de vragen ook als je geëmotioneerd bent in de aangegeven volgorde, vanuit de situatie en de gevoelens – bijv. de boosheid onstaan in ruzie – die je bij aanvang van de oefening ervaart. Verbind je met het gevoel van dat moment en met je ideale ik. Beantwoordt de vragen steeds vanuit de situatie (de ruzie) maar nu vanuit het idee hoe jouw ideale ik zou reageren of antwoorden.

Bijvoorbeeld:  “Mijn ideale ik zou de persoon de situatie die vooraf ging aan de boosheid (de ruzie) vergeven. …”

Bouw steeds voort op het vorige antwoord en op het gevoel dat je met je antwoord in jezelf hebt opgeroepen.

Als je regelmatig op deze manier je eigen triggers* oppakt en aanpakt zul je merken dat je na een tijdje automatisch op een nieuwe manier reageert, vanuit een nieuwe kijk op de situatie, als je op iets vervelends stuit. Met deze methode verweef je als het ware je nieuwe ik met de oude situatie en je geeft zo ruimte voor de oude ik om met patronen te breken.

*  ‘triggeren’, ‘getriggerd zijn’ is de situatie als iemand iets doet of zegt en hij/zij raakt jou daarmee, waardoor je van slag bent. Emoties (= oude pijn) worden dan aangeraakt en je krijgt de kans om deze pijn in jou te helen.

(Dit artikel is geschreven en geplaatst in de Spiegelbeeld van oktober 2003)