De Terugkeer van innerlijke gezondheid (1)

Veel spirituele stromingen spreken over ‘Zelfverwerkelijking’ of ‘Verlichting’. Volgens verschillende van deze stromingen is de wederkomst van de Christus hetzelfde als de ‘verrijzenis’ van de Christus of het wakker worden van de Christus in ons. In Een Cursus in Wonderen wordt de wederkomst van Christus besproken als een inwendig proces dat in ons kan en zal gebeuren. Het proces dat staat voor het ontwaken en volledig zijn/haar plaats innemen van het Lichtwezen, van het Goddelijk deel in ons.

In twee op elkaar aansluitende artikelen zal Bea van Wierst  de terugkeer van innerlijke gezondheid bespreken en met oefeningen dichterbij halen. Dit eerste deel gaat dieper in op het Christusbewustzijn, en het loslaten van emoties.

Het Christusbewustzijn

Het Christusbewustzijn, de terugkeer van Christus in ons, is synoniem met het ervaren van het hoogste bewustzijn. Ervaren van vrede en stilte, van het Zijn, aanwezigheid.  Het is bewust zijn in het hier en nu. In het nu ben je vrij van oordelen, vrij van beperkende gedachten en overtuigingen, vrij van projecties, enzovoort.

Heel wat zielen zijn ons in dit bewustzijn voorgegaan. Zij zijn in volle bloei gekomen en wijzen ons nog steeds de weg. Jezus, Boeddha, Krishna, Lao Tze, Yogananda, en hier in het westen Fransicus van Asissi, Theresa van Avilla. In onze tijd kennen we Satya Sai Baba, Haidakhan Baba, Ananda Ma, maar ook Eckhart Tolle, Byron Katie en waarschijnlijk nog vele andere bekende en onbekende grote zielen. Ik heb hier een aantal namen zomaar naast elkaar gezet, maar sommige van deze zielen zullen wellicht veel verder in het ‘hoogste’ bewustzijn ontwikkeld zijn dan anderen.

Ieder van ons -in ieder geval van wie dit nu leest- is in staat zich eveneens zo ver te ontwikkelen, dat vrede, stilte en gelukzaligheid op continue basis ervaren kunnen worden. Dit in tegenstelling tot het blijven hangen in zware emoties en pijn en in het ervaren van allerlei donkere, sombere wolken. Het is nu, zoals Eckhart Tolle zo mooi zegt, het moment dat wij, net als de “vroege bloemen”, helemaal tot bloei kunnen komen. 

De Christus ontwaakt

Nog niet iedereen durft te geloven dat het Goddelijke werkelijk in iedere mens aanwezig is. Voor sommige mensen klinkt het (bijna) als Godlasterend om er van uit te gaan dat de liefde en vaardigheden van Christus ook in hen aanwezig zijn. Anderen zijn er helemaal van overtuigd en onderzoeken het “Hoe”.

Hoe kun je het Christusbewustzijn in jezelf doen ontwaken; hoe kun je het ervaren? Hoe kun je steeds meer vanuit het Christusbewustzijn leven; hoe kom je af van al die verstorende gedachten, emoties, schuldgevoelens, oordelen, verlangens, etc. Hoe pas je de groei naar het Christusbewustzijn in het dagelijks leven in; hoe past werk en geld verdienen in deze ontwikkeling? Hoe is het mogelijk dat het Christusbewustzijn in principe in ieder mens aanwezig is en dat mensen elkaar toch zoveel ellende aandoen? Hoe laat je verstorende en allesoverheersende ideeën, gevoelens en fysieke stress los?

Kortom: hoe doe je dat?

Zicht op illusies

De eerste stap is om zicht krijgen op wat waar is, op wat de Christus en wat Liefde is, en wat een illusie is. Maar … wat is waar? Hoe verwerf je meer helderheid? Een voorwaarde is in ieder geval om meer open te staan voor nieuwe ideeën. Bereid zijn om je overtuigingen te veranderen, om oude overtuigingen over de wereld en over het leven los te laten. Wellicht kan hierbij het oude gezegde “onderzoek alles en behoud het goede” van pas komen.  Natuurlijk kunnen boeken, cursussen en vooral zelfonderzoek helpen.

Als er meer helderheid is, dan kun je valse overtuigingen, illusies en pijn gaan loslaten.

Helderheid over illusies en pijn kun je krijgen door te gaan voelen. Voelen wat er te voelen valt. Niet je gevoel onderdrukken, maar er laten zijn en accepteren. Dit is niet perse je gevoel tot expressie brengen!

Wanneer je begint met ‘voelen’ weet dan dat emotionele pijn altijd gekoppeld is aan een idee, een overtuiging of zelfs aan pijn die je herkent, omdat je die pijn ooit op één of andere vergelijkbare manier zelf hebt meegemaakt. De kern van die pijn in jou resoneert, klinkt als een stemvork mee, met de huidige gebeurtenis. Daarom voel je de emotie, het verdriet, de irritatie, de afkeer.

Wat je vaak vergeet is dat nu iedere keer een nieuw moment is. Je bent je niet bewust dat wat je voelt, dat de emotie die je ervaart, oud is. Het is oude, vastgezette energie die weer in beweging komt (e (van energie) + motion (beweging) = emotie). Deze energie in je lichaam is vastgezet op een moment toen je niet verbonden was met de waarheid over wie je bent (het Licht, Liefde, de Christus, vergeving). Op dat moment was je verstrikt in valse overtuigingen over het leven, en over wie je bent.  Op dat moment liet je je meeslepen door negatieve gedachten en emoties, en was je je niet bewust wat het doel is waarvoor je leeft. Maar nu ben je je wel bewust wat het doel van je leven is: jezelf terugvinden als de Christus, als het Lichtwezen, dat je bent. Je bent je bewust van je doel en van wie jij van binnen reeds bent, en je weet ook dat een emotie de oude weerklank is van pijn, die ooit is ontstaan doordat je een valse overtuiging aan een gebeurtenis hebt gekoppeld. Hier volgen een paar voorbeelden van dit soort koppelingen.

 

We zijn alleen en denken: “Niemand houdt van me” of heel zielig: “Nu ben ik helemaal alleen”. Onze geliefde doet iets wat we niet fijn vinden en we denken: 

“Hij doet dit omdat hij niet van me houdt”. Een familielid of goede vriend gaat dood, en we denken: “Leven is pijnlijk”, “Zoiets als dit mag gewoon niet gebeuren, God bestaat niet”; Iemand zegt iets of doet iets dat je erg onaardig vindt, jij denkt:

“Hij haat me, anders zou hij dit nooit doen”, enz.

Er is een gebeurtenis, een gedachte komt langs of we hebben er een oordeel over. Een oordeel dat gebaseerd is op onze levenservaring en op onze levensovertuiging. De gedachte of het oordeel leidt tot een zeker gevoel als we ons er mee identificeren. Zelfs als je op de hoogte bent van dit proces, dan ben je nog snel geneigd om onnodige gedachten en valse overtuigingen op dingen die gebeuren te plakken.

Emoties uiten?

Veel mensen denken dat je emoties kunt loslaten door ze te uiten. Je verdriet laten zien als je verdrietig bent, boos zijn als je boos bent, enz. Maar behalve dat het op het moment zelf misschien wel goed voelt: heb je er wel echt wat aan om irritatie, verdriet of boosheid te uiten?

Vaak niet. In het beste geval ben je voor een tijdje van je negatieve gevoel af. Meestal verandert het niet veel aan de situatie. Soms verandert de ander iets in zijn gedrag. De ervaring is dat dat meestal minimaal is. Na een hevige uitbarsting op je werk zul je echter de volgende dag eerst het puin moeten ruimen dat door deze emotionele actie is ontstaan. En is er nu veel ten goede veranderd? Is de angel die jou steekt er uit? Of zul je een volgende keer tegen dezelfde gevoelens aanlopen?

En thuis gaat het bijna net zo. Hetzelfde gedrag van je partner en kinderen, waarover je je een aantal jaren geleden boos maakte, roept vaak nog steeds dezelfde emoties en stress bij je op. Waarom? Omdat jouw emoties, jouw reacties op gebeurtenissen, je iets over jezelf willen duidelijk maken.

Nee, door emoties te uiten ben je de lading even kwijt, maar de angel, de oude pijn of valse overtuiging die diep bij jou geworteld is, zit er nog steeds. Slimmer is het dus om te werken aan het enige waar je werkelijk invloed op hebt: op jouw reactie op het gedrag van anderen.  

 

Emoties zijn oude pijnen

De dingen die we iedere dag doen en meemaken, onze woon en/of gezinssituatie, ons werk en onze andere bezigheden, zitten vol met gewoontes, patronen, enz. Deze gewoontes en patronen zitten vol oude gevoelens die we overal op projecteren. Waar we ook gaan en wat we ook doen: we nemen onszelf, én onze manier van reageren, mee. Wat we wel of niet leuk of juist vervelend vinden, waar we emotioneel van worden, wat we tegen onze geliefden of collega’s zeggen: alles heeft altijd met die ander te maken, maar natuurlijk eveneens met wie wij zijn en hoe wij denken en voelen. Altijd zien we de wereld en wat er om ons heen gebeurt vanuit ons perspectief. 

Zoals gezegd is het zelfs zo dat irritaties, verdriet en andere emoties omhoog komen ómdat ze ons iets willen leren. Ze tonen ons waar nog oude pijn zit en waar we valse overtuigingen vasthouden.

Maar nu is het tijd om vanuit de helderheid over wie wij zijn en hoe emoties werken, anders om te gaan met irritaties, emoties en gevoelens. Het is tijd om de oude negatieve gedachten, gevoelens en emoties los te laten, zodat ze onze beleving niet meer kunnen beïnvloeden. Het is tijd om de oude patronen, de oude manier van reageren, te veranderen.

Nu we weten dat andere mensen enkel onze eigen oude overtuigingen en pijnen weerspiegelen, kunnen we anders gaan kijken naar wat er precies gebeurt. Nu we weten dat andere mensen net als wij lichtwezens zijn (misschien niet altijd zo liefhebbend als wij zouden willen en misschien zelfs hier en daar wat gefrustreerd), kunnen we anders over hen gaan denken en anders naar allerlei situaties gaan kijken.

Loslaten

De wederkomst van de Christus is hetzelfde als het lichtwezen of het goddelijke deel in jezelf alle plek en ruimte geven die het toekomt. Het is loslaten van alles dat niet overeenkomt met wat waar is. Loslaten van allerlei gedachten en overtuigingen die pijn, boosheid, verdriet of welke andere emotie dan ook omhoog roepen. De wederkomst van de Christus en de terugkeer van innerlijke gezondheid is hetzelfde als het loslaten van allerlei emoties en het laten gaan van illusies. En soms is de wederkomst van de Christus: laten zijn wat is; “ja” zeggen tegen wat is.

“Hoe doe je dat: loslaten?” 

Volgens de Sedona-methode (een methode ontwikkeld door Lester Levenson) is loslaten een besluit. Je voelt je niet prettig (ervaart een emotie) en vraagt jezelf van binnen: ‘Kan ik dit loslaten?’ 

Eigenlijk maakt het niet uit of je met ‘ja’ of met ‘nee’ op deze vraag antwoordt.

Hierna vraag je jezelf: ‘Wil ik dit loslaten (als ik het zou kunnen)?’ 

Als je antwoord ‘nee’ is, dan kun je je afvragen of je vrij wilt zijn van dit gevoel. Wanneer dat zo is, dan wil je het toch wel loslaten. Als ‘ja’ je antwoord is, dan rest alleen nog de vraag: ‘Wanneer?’ 

Het enige juiste antwoord op deze vraag is altijd ‘nu’. Als je het niet nu wilt loslaten, dan speel je een spelletje met jezelf.

Soms is loslaten niet geschikt of mogelijk. Waarschijnlijk is op dat moment verwelkomen of accepteren meer geschikt. Vraag jezelf:

‘Kan ik dit verwelkomen (of accepteren)?’ en ‘Wil ik dit verwelkomen

(of accepteren)?’ En vraag weer: ‘Wanneer?’

Gefocust op het gevoel, op de emotie of op de gebeurtenis die deze emotie oproept stel je jezelf deze vragen meer met je hart dan met je hoofd. Geef korte antwoorden, ga niet met jezelf in discussie en antwoordt niet met ‘misschien’. Vaak is dit het moment waarop er spontaan een diepe ademhaling of zucht volgt of waarop je enorm moet gapen. Er treedt ontspanning op. Verder zul je merken dat de emotie soms op subtiele wijze en soms heel resoluut verandert.

Transformatie van gevoel en emotie 

Ook al ga je nog wel eens in de fout: jij hebt zelf de keuze van wat je doet, van hoe je je voelt bij wat er gebeurt. Het is een kwestie van hoe je naar de ander kijkt, van wat je over de situatie of gebeurtenis denkt, van je bewust zijn van wat er in je voelen gebeurt en van waarmee jij je identificeert. Wanneer je als het ware door de emotie overgenomen wordt, weet dan dat het gaat om een oud en pijnlijk iets uit het verleden. Soms kun je het plaatsen, soms helemaal niet. Soms lukt het om het gevoel direct los te laten of te verwelkomen, soms kost dat de nodige inspanning. Eerst moet je bereidt zijn om niet die ander de schuld te geven, en open staan voor zelfonderzoek.

Als loslaten niet zomaar gaat dan zijn er nog andere manieren om je reacties op de mensen om je heen te onderzoeken en te veranderen. Zo kun je inzicht krijgen in hoe je je voelt en in wat dat over jou te vertellen heeft, door in eerste instantie al je oordelen en gevoelens over iemand, en je adviezen aan die ander, min of meer systematisch aan het papier toe te vertrouwen. Daarna kun je je oordelen over hen omdraaien. Je gaat dan zien wat je op die ander projecteert. Welke spiegel wordt jou door die ander voor gehouden? (In het boek van Byron Katie, Vier vragen die je leven veranderen, wordt deze methode beschreven.)

In ‘Een Cursus in Wonderen’ vind je ook richtlijnen om je denken en gevoelens te transformeren. Deze cursus leert je om stap voor stap anders naar de wereld zoals je die meemaakt te gaan kijken, en om je ervaringswereld zodanig te veranderen, dat je het goddelijke in jezelf en in alles gaat zien en horen. Met de hulp van iedere dag een nieuwe les kun je steeds dieper het Licht en het Christusbewustzijn in jezelf ervaren.

Verbonden ademhaling en meditatie

Eerder heb ik geschreven over de rol die Spirituele en Transformerende Ademhaling in het transformatieproces kan vervullen (zie ook de artikels over Spirituele en Transformerende Ademhaling).  Oude pijn, negatieve reactiepatronen en overtuigingen die in het verleden zijn ontstaan, en die zijn vastgelegd in het fysieke of emotionele lichaam, in het mentale lichaam of in het reactie lichaam kunnen uit je vrij worden gemaakt met behulp van diepe, verbonden ademhalingen of met andere ademtechnieken, die het lichaam vrijmaken van gekristalliseerde energie en van “vlees-geworden-overtuigingen”.

De verbonden ademhaling kan je in verbinding brengen met je diepste zijn.

In het Verre Oosten zijn vele meditatiemethodes ontwikkeld. Een hele mooie meditatie vind ik één waarbij je gebruik maakt van vereenzelviging met een Godheid (zoals bijvoorbeeld met een Godin als Shri Haidakhandi Swari Ma, gezeten op de geopende lotus, zie foto).

Je onderbewustzijn werkt in beelden en als je jezelf vereenzelvigt met de Godheid of Godin (hét beeld van zelfverwerkelijking), dan nestelt het beeld en het gevoel, het wezen en het zijn, zich in je onderbewuste en beïnvloedt van daaruit je handelen en zijn in het bewuste. Je ervan bewust zijn dat het allerhoogste in je woont en steeds weer de eenheid beleven met het allerhoogste roept het allerhoogste in je wakker.

In deel twee over de terugkeer van innerlijke gezondheid, lees je meer over het Christusbewustzijn, en maak je kennis met een methode om het allerhoogste en het allermooiste in jou, om de Christus in jou, te doen ontwaken. Deze methode is gebaseerd op zelfonderzoek en op het je vereenzelvigen met het allerhoogste.